Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Monotoma quadrifoveolata

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Monotoma quadrifoveolata
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En rödbrun, långsträckt skalbagge som är 2 mm lång. Den långsträckta halsskölden har små tänder på sidorna. På täckvingarna syns fina längsrader med punkter och borst. På varje sida mitt på halsskölden finns en djup fåra. Varje fåra består av två gropar som är förenade med varandra. De två yttersta antennlederna bildar en tydlig klubba.
Utbredning
Länsvis förekomst för Monotoma quadrifoveolata Observationer i Sverige för Monotoma quadrifoveolata
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Påträffad i Skåne, Halland och Västergötland. Inga sentida fynd är kända. Närmast i Danmark, ej i övriga Norden eller i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa och Nordafrika österut till Kina. Arten är även spridd med mänskliga transporter till andra världsdelar.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Påträffas oftast synantropt i ruttnande växtdelar; i komposter, lador (i synnerhet med sorkförekomster) och stall. Dessutom är den, bland annat i Danmark, tagen under granbark och kläckt ur barrved. Påträffad i Skåne, Halland och Västergötland. Inga sentida fynd är kända. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Arten påträffas oftast synantropt i ruttnande växtdelar; i komposter, lador (i synnerhet med sorkförekomster) och stall. Dessutom är den, bland annat i Danmark, funnen under granbark och kläckt ur barrved.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Inomhusmiljöer
Inomhusmiljöer
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· häst
· häst
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Monotomidae (gråbaggar), Släkte Monotoma, Art Monotoma quadrifoveolata Aubé, 1837 Synonymer

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Påträffas oftast synantropt i ruttnande växtdelar; i komposter, lador (i synnerhet med sorkförekomster) och stall. Dessutom är den, bland annat i Danmark, tagen under granbark och kläckt ur barrved. Påträffad i Skåne, Halland och Västergötland. Inga sentida fynd är kända. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
En rödbrun, långsträckt skalbagge som är 2 mm lång. Den långsträckta halsskölden har små tänder på sidorna. På täckvingarna syns fina längsrader med punkter och borst. På varje sida mitt på halsskölden finns en djup fåra. Varje fåra består av två gropar som är förenade med varandra. De två yttersta antennlederna bildar en tydlig klubba.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för Monotoma quadrifoveolata

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Monotoma quadrifoveolata

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Påträffad i Skåne, Halland och Västergötland. Inga sentida fynd är kända. Närmast i Danmark, ej i övriga Norden eller i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa och Nordafrika österut till Kina. Arten är även spridd med mänskliga transporter till andra världsdelar.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Monotomidae - gråbaggar 
 • Underfamilj
  Monotominae  
 • Tribus
  Monotomini  
 • Släkte
  Monotoma  
 • Art
  Monotoma quadrifoveolataAubé, 1837

Biologin är dåligt känd. Arten påträffas oftast synantropt i ruttnande växtdelar; i komposter, lador (i synnerhet med sorkförekomster) och stall. Dessutom är den, bland annat i Danmark, funnen under granbark och kläckt ur barrved.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Inomhusmiljöer

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Ved och bark (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
Efterlämningar av djur (Har betydelse)
· häst - Equus caballus (Har betydelse)
Förbättrad hygien i och kring gårdar.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Avstå om möjligt från genomgripande miljöförändringar på eventuella fyndlokaler.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Ent Medd. XXXIII: 257.

Koch, C. H. 1989. Die Käfer Mitteleuropas, Ökologi Bd 2: 168. Krefeld.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Monotomidae - gråbaggar 
 • Underfamilj
  Monotominae  
 • Tribus
  Monotomini  
 • Släkte
  Monotoma  
 • Art
  Monotoma quadrifoveolata, Aubé, 1837
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.