Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Nemoura viki

Organismgrupp Sländor, Bäcksländor Nemoura viki
  Sländor, Bäcksländor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Honorna är 5–8 mm, hannarna något mindre. Huvud och främre delen av kroppen är mörkt brun, bakkropp och ben är gula - ljusbruna. Liksom övriga bäcksländor har den två relativt långa antenner samt vingar som ligger platt mot kroppen. Larven är rödbrun, huvudet har runda fläckar mellan antennerna. I övrigt liknar den andra bäcksländelarver, d v s avlångt smal med två bakre spröt.
Utbredning
Länsvis förekomst för Nemoura viki Observationer i Sverige för Nemoura viki
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer i de nordligaste delarna av Norge och Finland. Det första svenska fyndet rapporterades från en liten bäck i Västerbottens inland 1989. Sannolikt förekommer N. viki även på andra platser i nordligaste Sverige, men kan ha förbisetts på grund av att dess larver lätt förväxlas med larverna av Nemoura cinerea.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Det första och enda svenska fyndet rapporterades från en liten bäck i Västerbottens inland 1989. Bäcken där fyndet gjordes kännetecknas av att dess vatten håller en låg sommartemperatur samt att den ibland torkar ut och bottenfryser under vintern. Lokalen är också tillhåll för andra ovanliga insekter. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten tycks främst trivas i små bäckar med långsamt vattenflöde samt i sjöutflöden med täta Salix-bestånd. Den är ettårig och har enligt Lillehammer (1988) sin flygperiod i juni–juli. Bäcken där Västerbottenfyndet gjordes kännetecknas av att dess vatten håller en låg sommartemperatur samt att den ibland torkar ut och bottenfryser under vintern. Lokalen är också tillhåll för andra ovanliga insekter. På den ovan nämnda lokalen i Västerbotten erhölls flygande exemplar från mitten av juli till början av augusti.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Vattenmassa
Vattenmassa
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor, "Allätare" (omnivor)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Plecoptera (bäcksländor), Familj Nemouridae (kryssbäcksländor), Släkte Nemoura, Art Nemoura viki Lillehammer, 1972 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Det första och enda svenska fyndet rapporterades från en liten bäck i Västerbottens inland 1989. Bäcken där fyndet gjordes kännetecknas av att dess vatten håller en låg sommartemperatur samt att den ibland torkar ut och bottenfryser under vintern. Lokalen är också tillhåll för andra ovanliga insekter. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Honorna är 5–8 mm, hannarna något mindre. Huvud och främre delen av kroppen är mörkt brun, bakkropp och ben är gula - ljusbruna. Liksom övriga bäcksländor har den två relativt långa antenner samt vingar som ligger platt mot kroppen. Larven är rödbrun, huvudet har runda fläckar mellan antennerna. I övrigt liknar den andra bäcksländelarver, d v s avlångt smal med två bakre spröt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Nemoura viki

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Nemoura viki

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer i de nordligaste delarna av Norge och Finland. Det första svenska fyndet rapporterades från en liten bäck i Västerbottens inland 1989. Sannolikt förekommer N. viki även på andra platser i nordligaste Sverige, men kan ha förbisetts på grund av att dess larver lätt förväxlas med larverna av Nemoura cinerea.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Plecoptera - bäcksländor 
 • Familj
  Nemouridae - kryssbäcksländor 
 • Släkte
  Nemoura  
 • Art
  Nemoura vikiLillehammer, 1972

Arten tycks främst trivas i små bäckar med långsamt vattenflöde samt i sjöutflöden med täta Salix-bestånd. Den är ettårig och har enligt Lillehammer (1988) sin flygperiod i juni–juli. Bäcken där Västerbottenfyndet gjordes kännetecknas av att dess vatten håller en låg sommartemperatur samt att den ibland torkar ut och bottenfryser under vintern. Lokalen är också tillhåll för andra ovanliga insekter. På den ovan nämnda lokalen i Västerbotten erhölls flygande exemplar från mitten av juli till början av augusti.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor, "Allätare" (omnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag, Sötvattensstrand, Vattenmassa

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
Eftersom kunskapsläget för arten är dåligt är det i nuläget ej möjligt att fastställa eventuell hotbild för arten.

Påverkan
 • Vattengrumling (Stor negativ effekt)
Först och främst bör artens eftersökas, främst i norra Sverige så att dess förekomst och utbredning i landet kan fastställas. Därefter kan en bedömning göras av huruvida den är utsatt för något hot.

Johansson, A. & Nilsson, A.N. 1989. Nemoura viki (Plecoptera), en för Sverige ny bäckslända. Entomologisk tidskrift. 110: 58–59.

Johansson, A. & Nilsson, A.N. 1994 Insects of a small aestival stream in northern Sweden. Hydrobiologia. 294: 17-22. Lillehammer, A. 1988. Stoneflies (Plecoptera) of Fennoscandia and Denmark. Brill, Leiden.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Malmqvist 1994. Rev. Ulf Bjelke 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Plecoptera - bäcksländor 
 • Familj
  Nemouridae - kryssbäcksländor 
 • Släkte
  Nemoura  
 • Art
  Nemoura viki, Lillehammer, 1972
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Malmqvist 1994. Rev. Ulf Bjelke 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.