Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Perssons glattbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Neuraphes perssoni
Perssons glattbagge Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En gulbrun, cirka 1,5 mm lång skalbagge med mycket kraftiga antenner och ben. Vid basen av halsskölden samt på huvudet finns ofta små gropar. Halssköldens bas är försedd med upphöjda sidokanter.
Utbredning
Länsvis förekomst för Perssons glattbagge Observationer i Sverige för Perssons glattbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast känd från Norrbotten. Arten är hittills ej funnen utanför Sverige.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)
Biologin är dåligt känd. Funnen i mossa under gamla björklågor med fnösktickor, i en hålighet i grov asp samt vid basen på en grov asp. Även funnen i fönsterfällor och vid bilhåvning. Endast påträffad på fyra lokaler i Norrbotten, varav tre är bestånd med grov asp. Arten är mycket liten och kan möjligen vara förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Arten är funnen i mossa under gamla björklågor med fnösktickor, i en hålighet i grov asp samt vid basen av en grov asp. Även funnen i fönsterfällor och vid bilhåvning. Arten kan möjligen vara knuten till smågnagare. Arterna i familjen Scydmaenidae antas leva som rovdjur på kvalster.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Neuraphes, Art Neuraphes perssoni Franz, 1975 - Perssons glattbagge Synonymer Nevraphes perssoni Franz, 1975

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Funnen i mossa under gamla björklågor med fnösktickor, i en hålighet i grov asp samt vid basen på en grov asp. Även funnen i fönsterfällor och vid bilhåvning. Endast påträffad på fyra lokaler i Norrbotten, varav tre är bestånd med grov asp. Arten är mycket liten och kan möjligen vara förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En gulbrun, cirka 1,5 mm lång skalbagge med mycket kraftiga antenner och ben. Vid basen av halsskölden samt på huvudet finns ofta små gropar. Halssköldens bas är försedd med upphöjda sidokanter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Perssons glattbagge

Länsvis förekomst och status för Perssons glattbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Perssons glattbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd från Norrbotten. Arten är hittills ej funnen utanför Sverige.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Scydmaeninae - glattbaggar 
 • Tribus
  Cyrtoscydmini  
 • Släkte
  Neuraphes  
 • Art
  Neuraphes perssoniFranz, 1975 - Perssons glattbagge
  Synonymer
  Nevraphes perssoni Franz, 1975

Biologin är dåligt känd. Arten är funnen i mossa under gamla björklågor med fnösktickor, i en hålighet i grov asp samt vid basen av en grov asp. Även funnen i fönsterfällor och vid bilhåvning. Arten kan möjligen vara knuten till smågnagare. Arterna i familjen Scydmaenidae antas leva som rovdjur på kvalster.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Avverkning av naturskogsbestånd.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Bevara artens livsmiljö och förbättra om möjligt kunskapen om dess biologi.

Franz, H. 1975. Eine neue Neuraphes-Art aus Schweden (Col., Scydmaenidae). Ent. Tidskr. 96: 1–2.

Lundberg, S. 1989. Sällsynta skalbaggar från gammal granskog i Blåkölen-reservatet i Norrbotten. Ent. Tidskr. 110: 139–144.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Scydmaeninae - glattbaggar 
 • Tribus
  Cyrtoscydmini  
 • Släkte
  Neuraphes  
 • Art
  Neuraphes perssoni, Franz, 1975 - Perssons glattbagge
  Synonymer
  Nevraphes perssoni Franz, 1975
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.