Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Nicrophorus germanicus

Organismgrupp Skalbaggar, Fjädervingar, mycelbaggar, asbaggar m.fl. Nicrophorus germanicus
  Skalbaggar, Fjädervingar, mycelbaggar, asbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 20–30 mm lång, enfärgat svart dödgrävare. Endast täckvingarnas invikta sidokanter är rödbruna. Benen är mycket kraftigt byggda. Antennernas yttersta leder bildar en rund klubba. Arten skiljs från vår andra stora svarta dödgrävare, N. humator, på att antennklubban är svart; hos N. humator är de yttersta lederna rödgula.
Utbredning
Länsvis förekomst för Nicrophorus germanicus Observationer i Sverige för Nicrophorus germanicus
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Arten är endast känd från Skåne. Den har inte påträffats i Sverige sedan 1800-talet, då den rapporterades från Högestad. En mer osäker fynduppgift finns även från Landskronatrakten. I Danmark finns äldre fynd från flera lokaler. Utbredningen i övrigt omfattar Mellan- och Östeuropa (inklusive Baltikum och södra Ryssland), Turkiet, Kaukasus, Syrien och Turkestan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Lever av as, främst av större djur. Endast känd genom några få 1800-talsfynd från Skåne. Försvunnen också från Danmark och norra Tyskland. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Lever av as, främst av större djur. Liksom övriga dödgrävare gräver den ner kadaver av t.ex. fåglar och smådäggdjur i marken, och föder där upp sina larver. I Danmark och Mellaneuropa är arten oftast funnen under större kadaver, och föredrar öppna, gärna sandiga marker. Den kan även mer tillfälligtvis påträffas på t.ex spillning där den enligt uppgift lever som rovdjur, bl.a. på tordyvlar (släktet Geotrupes). Flyger på natten för att uppsöka föda. I Danmark är den påträffad i augusti.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· ryggradsdjur
· ryggradsdjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Silphidae (asbaggar), Släkte Nicrophorus, Art Nicrophorus germanicus (Linnaeus, 1758) Synonymer Necrophorus germanicus (Linnaeus, 1758)

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Lever av as, främst av större djur. Endast känd genom några få 1800-talsfynd från Skåne. Försvunnen också från Danmark och norra Tyskland. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
En 20–30 mm lång, enfärgat svart dödgrävare. Endast täckvingarnas invikta sidokanter är rödbruna. Benen är mycket kraftigt byggda. Antennernas yttersta leder bildar en rund klubba. Arten skiljs från vår andra stora svarta dödgrävare, N. humator, på att antennklubban är svart; hos N. humator är de yttersta lederna rödgula.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för Nicrophorus germanicus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Nicrophorus germanicus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är endast känd från Skåne. Den har inte påträffats i Sverige sedan 1800-talet, då den rapporterades från Högestad. En mer osäker fynduppgift finns även från Landskronatrakten. I Danmark finns äldre fynd från flera lokaler. Utbredningen i övrigt omfattar Mellan- och Östeuropa (inklusive Baltikum och södra Ryssland), Turkiet, Kaukasus, Syrien och Turkestan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Silphidae - asbaggar 
 • Underfamilj
  Nicrophorinae  
 • Släkte
  Nicrophorus  
 • Art
  Nicrophorus germanicus(Linnaeus, 1758)
  Synonymer
  Necrophorus germanicus (Linnaeus, 1758)

Lever av as, främst av större djur. Liksom övriga dödgrävare gräver den ner kadaver av t.ex. fåglar och smådäggdjur i marken, och föder där upp sina larver. I Danmark och Mellaneuropa är arten oftast funnen under större kadaver, och föredrar öppna, gärna sandiga marker. Den kan även mer tillfälligtvis påträffas på t.ex spillning där den enligt uppgift lever som rovdjur, bl.a. på tordyvlar (släktet Geotrupes). Flyger på natten för att uppsöka föda. I Danmark är den påträffad i augusti.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Viktig)
· ryggradsdjur - Vertebrata (Viktig)
Arten är sannolikt försvunnen från Sverige liksom från Danmark och blir allt sällsyntare även i de norra delarna av Mellaneuropa. Anledningen kan vara att större djurkadaver numera så sällan påträffas i det fria.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
Arten är med all säkerhet försvunnen från landet.

Hansen, V. 1968. Biller XXV. Adselbiller, stumpbiller m.fl. Danmarks Fauna 77.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 2000, Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Silphidae - asbaggar 
 • Underfamilj
  Nicrophorinae  
 • Släkte
  Nicrophorus  
 • Art
  Nicrophorus germanicus, (Linnaeus, 1758)
  Synonymer
  Necrophorus germanicus (Linnaeus, 1758)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 2000, Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.