Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Tasgius winkleri

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Tasgius winkleri
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 18–22 mm lång kortvinge med långsträckt kropp. Kropp och ben är svarta. Arten kan vara svår att skilja från närstående, allmännare arter.
Utbredning
Länsvis förekomst för Tasgius winkleri Observationer i Sverige för Tasgius winkleri
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Småland, Öland, Gotland och Östergötland. Närmast i Danmark, vidare utbredd från Västeuropa och Nordafrika österut till Turkiet och Libanon.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Sårbar (VU)
Ett rovdjur som lever på torra öppna marker. Känd från Skåne, Småland, Öland, Gotland och Östergötland. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-90). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (120-360) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Ett marklevande rovdjur som lever på torra öppna marker. Påträffad bl.a. på beteshävdade alvartorrängar och i grustag.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Tasgius, Art Tasgius winkleri (Bernhauer, 1906) Synonymer Ocypus winkleri Bernhauer, 1906, Staphylinus winkleri (Bernhauer, 1906)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Ett rovdjur som lever på torra öppna marker. Känd från Skåne, Småland, Öland, Gotland och Östergötland. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-90). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (120-360) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 18–22 mm lång kortvinge med långsträckt kropp. Kropp och ben är svarta. Arten kan vara svår att skilja från närstående, allmännare arter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Tasgius winkleri

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Tasgius winkleri

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Småland, Öland, Gotland och Östergötland. Närmast i Danmark, vidare utbredd från Västeuropa och Nordafrika österut till Turkiet och Libanon.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Staphylininae - storkortvingar 
 • Tribus
  Staphylinini  
 • Släkte
  Tasgius  
 • Art
  Tasgius winkleri(Bernhauer, 1906)
  Synonymer
  Ocypus winkleri Bernhauer, 1906
  Staphylinus winkleri (Bernhauer, 1906)

Ett marklevande rovdjur som lever på torra öppna marker. Påträffad bl.a. på beteshävdade alvartorrängar och i grustag.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)


Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Staphylininae - storkortvingar 
 • Tribus
  Staphylinini  
 • Släkte
  Tasgius  
 • Art
  Tasgius winkleri, (Bernhauer, 1906)
  Synonymer
  Ocypus winkleri Bernhauer, 1906
  Staphylinus winkleri (Bernhauer, 1906)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015