Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Orthotylus concolor

Organismgrupp Halvvingar, Skinnbaggar Orthotylus concolor
  Halvvingar, Skinnbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Släktet Orthotylus omfattar ett stort antal grönaktiga ängsskinnbaggar som kan vara svåra att skilja åt. O. adenocarpi är en slank ängsskinnbagge med rundad form. Färgen är blekgrön. Liknar O. adenocarpi men tredje antennleden är 3/4 så lång som andra leden ochtre gånger så lång som fjärde leden. Honan är kortvingad. För säker bestämning bör gentialerna studeras. Kroppslängd 4–5 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för Orthotylus concolor Observationer i Sverige för Orthotylus concolor
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige funnen Skåne, Halland, Småland, Öland, och Gotland på antal lokaler. Har tidigare varit relativt allmän i Danmark men minskat p.g.a. hårda vintrar alternativt konkurrens från andra arter (Skipper, 2013). Arten är närmast funnen i Danmark och Tyskland, och har en vidare utbredning i Väst- och Centraleuropa. Arten är även införd i Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten har en utbredning i Väst- och Centraleuropa. Funnen i Skåne-Östergötaland inklusive Öland och Gotland. Lever på Cytisus scoparius, harris, som under stränga vintrar riskerar att frysa bort. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-500) km². Extrema fluktuationer förekommer i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2c(iv)).
Ekologi
Ängskinnbaggar livnär sig på att suga ut blad, stjälkar, och frukter. O. concolor livnär sig enbart på harris, Cytisus scoparius, likt den närbesläktade O. adenocarpi, men uppträder senare än den. Vuxna djur ses i juli-augusti. Äggen övervintrar och kläcks i juni eller början av juli. Nymfer kan påträffas ända in i september, men flertalet blir vuxna i slutet av juli eller under augusti.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· harris
· harris
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Miridae (ängsskinnbaggar), Släkte Orthotylus, Art Orthotylus concolor (Kirschbaum, 1856) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten har en utbredning i Väst- och Centraleuropa. Funnen i Skåne-Östergötaland inklusive Öland och Gotland. Lever på Cytisus scoparius, harris, som under stränga vintrar riskerar att frysa bort. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-500) km². Extrema fluktuationer förekommer i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2c(iv)).
Släktet Orthotylus omfattar ett stort antal grönaktiga ängsskinnbaggar som kan vara svåra att skilja åt. O. adenocarpi är en slank ängsskinnbagge med rundad form. Färgen är blekgrön. Liknar O. adenocarpi men tredje antennleden är 3/4 så lång som andra leden ochtre gånger så lång som fjärde leden. Honan är kortvingad. För säker bestämning bör gentialerna studeras. Kroppslängd 4–5 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Orthotylus concolor

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Orthotylus concolor

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige funnen Skåne, Halland, Småland, Öland, och Gotland på antal lokaler. Har tidigare varit relativt allmän i Danmark men minskat p.g.a. hårda vintrar alternativt konkurrens från andra arter (Skipper, 2013). Arten är närmast funnen i Danmark och Tyskland, och har en vidare utbredning i Väst- och Centraleuropa. Arten är även införd i Nordamerika.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Cimicomorpha  
 • Överfamilj
  Miroidea  
 • Familj
  Miridae - ängsskinnbaggar 
 • Underfamilj
  Orthotylinae  
 • Släkte
  Orthotylus  
 • Art
  Orthotylus concolor(Kirschbaum, 1856)

Ängskinnbaggar livnär sig på att suga ut blad, stjälkar, och frukter. O. concolor livnär sig enbart på harris, Cytisus scoparius, likt den närbesläktade O. adenocarpi, men uppträder senare än den. Vuxna djur ses i juli-augusti. Äggen övervintrar och kläcks i juni eller början av juli. Nymfer kan påträffas ända in i september, men flertalet blir vuxna i slutet av juli eller under augusti.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· harris - Cytisus scoparius (Viktig)
Eftersom värdväxten lever på nordgränsen av sitt utbredningsområde är den känslig för extrema klimatsvängningar, framförallt stränga vintrar får värdväxten att frysa bort.
Bevara och gynna värdväxten harris på lämpliga lokaler. Det behövs inventeringar för att kartlägga utbredningen för denna och många andra arter ängsskinnbaggar.

Gaun, S. 1974. Blomsteræger. Danmarks Fauna 81. Dansk Naturhistorisk Forening. Köpenhamn.

Skipper, L.: Danmarks blomstertæger. 2013. Apollo booksellers. 1-407.

Southwood, T.R.E. & Leston, D. 1959. Land and water bugs of the British isles. Frederick Warne and co. Ltd., London.

Wachmann, E., Melber, A. & Deckert, J. 2004. Wanzen 2. Die Tierwelt Deutschland 75: 1–294.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Cimicomorpha  
 • Överfamilj
  Miroidea  
 • Familj
  Miridae - ängsskinnbaggar 
 • Underfamilj
  Orthotylinae  
 • Släkte
  Orthotylus  
 • Art
  Orthotylus concolor, (Kirschbaum, 1856)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2008.