Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  saltörtskinnbagge

Organismgrupp Halvvingar, Skinnbaggar Orthotylus rubidus
Saltörtskinnbagge Halvvingar, Skinnbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Saltörtskinnbaggen är en ovalt rundad ängskinnbagge. Flertalet arter i släktet Orthotylus är grönaktiga, O. rubidus skiljer sig från de övriga arterna genom en ofta karaktäristisk röd färg, Täckvingarna är tecknade i rött och grått. Förekommer även i en enfärgat mörk färgvariant. En relativt liten art med en kroppslängd på 2,5–3,5 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för saltörtskinnbagge Observationer i Sverige för saltörtskinnbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten funnen på Västkusten på en lokal i vardera i Halland (1969) och i Bohuslän (1940-talet, osäkert fynd) och ett nyfynd (2014). Är närmast funnen i Danmark och Tyskland, och har en vidare utbredning i Central- och Östeuropa och österut till Kina.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten har en vidare utbredning i Central- och Östeuropa och österut till Kina. I Sverige tidigare funnen på en lokal i vardera Halland (1969) och Bohuslän (1940-talet, osäkert, obelagt fynd). Återfunnen 2014 i Bohuslän. Lever på Salicornia, men bl.a. i Danmark funnen på andra mållaväxter (Chenopodium, Atriplex). Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Ängskinnbaggar livnär sig på att suga ut blad, stjälkar, och frukter. Saltörtskinnbagge lever på glasört, Salicornia, men är i bl.a. Danmark funnen på sodaört Salsola andra mållaväxter (Chenopodium, Atriplex). Arten påträffas på sippermarker och andra områden inom saltkärr där det växer bestånd av glasört (Salicornia) och som inte översvämmas. Dess röda färg smälter väl in med värdväxtens. I England har arten troligen två generationer per år, varav den första når vuxenstadiet i början av juli och den andra från mitten av augusti till slutet av september. Rosafärgade förstastadienymfer kan påträffas så sent som sista veckan i augusti, och vuxna fram till slutet av oktober.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· glasörter
· glasörter
· saltört
· saltört
· sodaört
· sodaört
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Miridae (ängsskinnbaggar), Släkte Orthotylus, Art Orthotylus rubidus (Puton, 1874) - saltörtskinnbagge Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten har en vidare utbredning i Central- och Östeuropa och österut till Kina. I Sverige tidigare funnen på en lokal i vardera Halland (1969) och Bohuslän (1940-talet, osäkert, obelagt fynd). Återfunnen 2014 i Bohuslän. Lever på Salicornia, men bl.a. i Danmark funnen på andra mållaväxter (Chenopodium, Atriplex). Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Saltörtskinnbaggen är en ovalt rundad ängskinnbagge. Flertalet arter i släktet Orthotylus är grönaktiga, O. rubidus skiljer sig från de övriga arterna genom en ofta karaktäristisk röd färg, Täckvingarna är tecknade i rött och grått. Förekommer även i en enfärgat mörk färgvariant. En relativt liten art med en kroppslängd på 2,5–3,5 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för saltörtskinnbagge

Länsvis förekomst och status för saltörtskinnbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för saltörtskinnbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten funnen på Västkusten på en lokal i vardera i Halland (1969) och i Bohuslän (1940-talet, osäkert fynd) och ett nyfynd (2014). Är närmast funnen i Danmark och Tyskland, och har en vidare utbredning i Central- och Östeuropa och österut till Kina.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Cimicomorpha  
 • Överfamilj
  Miroidea  
 • Familj
  Miridae - ängsskinnbaggar 
 • Underfamilj
  Orthotylinae  
 • Släkte
  Orthotylus  
 • Art
  Orthotylus rubidus(Puton, 1874) - saltörtskinnbagge

Ängskinnbaggar livnär sig på att suga ut blad, stjälkar, och frukter. Saltörtskinnbagge lever på glasört, Salicornia, men är i bl.a. Danmark funnen på sodaört Salsola andra mållaväxter (Chenopodium, Atriplex). Arten påträffas på sippermarker och andra områden inom saltkärr där det växer bestånd av glasört (Salicornia) och som inte översvämmas. Dess röda färg smälter väl in med värdväxtens. I England har arten troligen två generationer per år, varav den första når vuxenstadiet i början av juli och den andra från mitten av augusti till slutet av september. Rosafärgade förstastadienymfer kan påträffas så sent som sista veckan i augusti, och vuxna fram till slutet av oktober.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna strandbiotoper, Öppen fastmark, Blottad mark, Havsstrand

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· glasörter - Salicornia (Viktig)
· saltört - Suaeda maritima (Viktig)
· sodaört - Kali turgidum (Viktig)
Exploatering av artens få kända lokaler.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Bevara habitat på de kända lokalerna. Det behövs inventeringar för att kartlägga utbredningen för denna och många andra arter ängsskinnbaggar.

Gaun, S. 1974. Blomsteræger. Danmarks Fauna 81. Dansk Naturhistorisk Forening. Köpenhamn.

Skipper, L.: Danmarks blomstertæger. 2013. Apollo booksellers. 1-407.

Southwood, T.R.E. & Leston, D. 1959. Land and water bugs of the British isles. Frederick Warne and co. Ltd., London.

Wachmann, E., Melber, A. & Deckert, J. 2004. Wanzen 2. Die Tierwelt Deutschland 75: 1–294.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Cimicomorpha  
 • Överfamilj
  Miroidea  
 • Familj
  Miridae - ängsskinnbaggar 
 • Underfamilj
  Orthotylinae  
 • Släkte
  Orthotylus  
 • Art
  Orthotylus rubidus, (Puton, 1874) - saltörtskinnbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2008.