Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Pachytomella parallela

Organismgrupp Halvvingar, Skinnbaggar Pachytomella parallela
  Halvvingar, Skinnbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
P. parallela är en relativt liten och helsvart ängsskinnbagge med gråaktig behåring. Kroppen är hos hanen parallelsidig och långsmal, medan honan är mer droppformad och kort. Hanarna har alltid fullbildade vingar medan honorna har förkortade vingar. Kroppslängd 2,1–3,8 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för Pachytomella parallela Observationer i Sverige för Pachytomella parallela
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten funnen i Norrbotten på två lokaler (Råneå 1965 och 1972, Haparanda 1984), och nyligen även i Finland nära en av de svenska lokalerna. Världsutbredningen omfattar Mellan- och Västeuropa, vidare österut mot Karpaterna.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)
Världsutbredningen omfattar Mellan- och Västeuropa, vidare österut mot Karpaterna. Funnen i Norrbotten på tre lokaler, nyligen även i Finland nära en av de svenska lokalerna. Lever på olika arter av gräs på öppen mark, biologi ej närmare känd. Dåligt eftersökt. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
P. parallela lever på olika arter av gräs på öppen mark. På kontinenten är arten knuten till Potentilla silvestris. I Tyskland är den funnen i närheten av mossar och kärr gärna i bergstrakter. I Storbritannien har den påträffats i en rad olika biotoper, men dess typiska habitat är betes- och ruderatmarker med kortvuxet gräs. I Skottland är den ofta tämligen allmän vid rinnande vatten och på bergsängar. Vuxna djur påträffas i juni och augusti.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gräs
· gräs
· rödsvingel
· rödsvingel
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Miridae (ängsskinnbaggar), Släkte Pachytomella, Art Pachytomella parallela (Meyer-Dür, 1843) Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Världsutbredningen omfattar Mellan- och Västeuropa, vidare österut mot Karpaterna. Funnen i Norrbotten på tre lokaler, nyligen även i Finland nära en av de svenska lokalerna. Lever på olika arter av gräs på öppen mark, biologi ej närmare känd. Dåligt eftersökt. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
P. parallela är en relativt liten och helsvart ängsskinnbagge med gråaktig behåring. Kroppen är hos hanen parallelsidig och långsmal, medan honan är mer droppformad och kort. Hanarna har alltid fullbildade vingar medan honorna har förkortade vingar. Kroppslängd 2,1–3,8 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Pachytomella parallela

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Pachytomella parallela

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten funnen i Norrbotten på två lokaler (Råneå 1965 och 1972, Haparanda 1984), och nyligen även i Finland nära en av de svenska lokalerna. Världsutbredningen omfattar Mellan- och Västeuropa, vidare österut mot Karpaterna.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Cimicomorpha  
 • Överfamilj
  Miroidea  
 • Familj
  Miridae - ängsskinnbaggar 
 • Underfamilj
  Orthotylinae  
 • Släkte
  Pachytomella  
 • Art
  Pachytomella parallela(Meyer-Dür, 1843)

P. parallela lever på olika arter av gräs på öppen mark. På kontinenten är arten knuten till Potentilla silvestris. I Tyskland är den funnen i närheten av mossar och kärr gärna i bergstrakter. I Storbritannien har den påträffats i en rad olika biotoper, men dess typiska habitat är betes- och ruderatmarker med kortvuxet gräs. I Skottland är den ofta tämligen allmän vid rinnande vatten och på bergsängar. Vuxna djur påträffas i juni och augusti.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gräs - Poaceae (Viktig)
· rödsvingel - Festuca rubra (Viktig)
Inget hot känt mot arten.
Artens utbredning och status otillräckligt känd, och bör därför eftersökas. Dess ekologi, status och eventuell hotbild bör klarläggas.

Gulde, J. 1956. Die Wanzen Mitteleuropas. XI Miridae. Graphia. Frankfurt.

Southwood, T.R.E. & Leston, D. 1959. Land and water bugs of the British isles. Frederick Warne and co. Ltd., London.

Wachmann, E., Melber, A. & Deckert, J. 2004. Wanzen 2. Die Tierwelt Deutschland 75: 1–294.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Cimicomorpha  
 • Överfamilj
  Miroidea  
 • Familj
  Miridae - ängsskinnbaggar 
 • Underfamilj
  Orthotylinae  
 • Släkte
  Pachytomella  
 • Art
  Pachytomella parallela, (Meyer-Dür, 1843)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.