Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Tetralaucopora crebrepunctata

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Tetralaucopora crebrepunctata
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3 mm lång kortvinge med slank kropp och långa ben. Svartbrun, antennbas och ben rödgula.
Utbredning
Länsvis förekomst för Tetralaucopora crebrepunctata Observationer i Sverige för Tetralaucopora crebrepunctata
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast känd från ett par lokaler i Värmland och Västerbotten. Närmast i Norge och Finland. Utanför Norden är arten endast känd från Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)
Biologin är dåligt känd. Arten är funnen i driftränder och under lövförna på sandiga-siltiga älvstränder. Endast känd från Värmland och Västerbotten. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (4-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (1000-100000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (16-240) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Arten är bl.a. funnen i driftränder och under lövförna på sandiga-siltiga älvstränder.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Tetralaucopora, Art Tetralaucopora crebrepunctata (Strand, 1962) Synonymer Parocyusa crebrepunctata (Strand, 1962)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Arten är funnen i driftränder och under lövförna på sandiga-siltiga älvstränder. Endast känd från Värmland och Västerbotten. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (4-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (1000-100000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (16-240) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 3 mm lång kortvinge med slank kropp och långa ben. Svartbrun, antennbas och ben rödgula.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Tetralaucopora crebrepunctata

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Tetralaucopora crebrepunctata

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd från ett par lokaler i Värmland och Västerbotten. Närmast i Norge och Finland. Utanför Norden är arten endast känd från Tyskland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Oxypodini  
 • Släkte
  Tetralaucopora  
 • Art
  Tetralaucopora crebrepunctata(Strand, 1962)
  Synonymer
  Parocyusa crebrepunctata (Strand, 1962)

Biologin är dåligt känd. Arten är bl.a. funnen i driftränder och under lövförna på sandiga-siltiga älvstränder.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Status och hotsituation är svårbedömd utifrån nuvarande kunskap.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas, och dess status samt exakta krav klarläggas.

Lundberg, S. 1975. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar. 15 (Coleoptera). Ent. Tidskr. 96: 8–13.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Oxypodini  
 • Släkte
  Tetralaucopora  
 • Art
  Tetralaucopora crebrepunctata, (Strand, 1962)
  Synonymer
  Parocyusa crebrepunctata (Strand, 1962)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.