Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Glaucocystis

Organismgrupp Alger Släkte - Glaucocystis
  Alger

 1. 1 arter NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Ekologi
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig

Klass Glaucophyceae, Ordning Glaucocystales, Familj Glaucocystaceae, Släkte Glaucocystis Synonymer

 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Biliphyta  
 • Infrarike
  Glaucophyta  
 • Stam
  Glaucophyta  
 • Klass
  Glaucophyceae  
 • Ordning
  Glaucocystales  
 • Familj
  Glaucocystaceae  
 • Släkte
  Glaucocystis

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Biliphyta  
 • Infrarike
  Glaucophyta  
 • Stam
  Glaucophyta  
 • Klass
  Glaucophyceae  
 • Ordning
  Glaucocystales  
 • Familj
  Glaucocystaceae  
 • Släkte
  Glaucocystis
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.