Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Philonthus rufipes

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Philonthus rufipes
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 7–8 mm lång kortvinge med långsträckt spolformig kropp. Svart med ljusare ben, täckvingarna med svagt metallskimmer. Arten är svårbestämd.
Utbredning
Länsvis förekomst för Philonthus rufipes Observationer i Sverige för Philonthus rufipes
Svensk förekomst
Påträffad, okänt om reproducerande
Känd från Skåne (Kåseberga 1937) och Halland. Inga sentida fynd är kända. Närmast i Danmark och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Turkiet och västra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Ett rovdjur, som hos oss bl.a. påträffats bland multnande växtdelar i en sandig, sydvänd kustklint. Känd från Skåne (Kåseberga, 1930-talet) och Halland. Inga sentida fynd. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1931.
Ekologi
Ett rovdjur, som hos oss bl.a. påträffats bland multnande växtdelar i en sandig, sydvänd kustklint. I Danmark anges arten leva på fuktig, gärna sandig mark och i driftränder.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Havsstrand
Havsstrand
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Philonthus, Art Philonthus rufipes (Stephens, 1832) Synonymer Philonthus immundus (Gyllenhal, 1810) nec (Gravenhorst, 1806)

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Ett rovdjur, som hos oss bl.a. påträffats bland multnande växtdelar i en sandig, sydvänd kustklint. Känd från Skåne (Kåseberga, 1930-talet) och Halland. Inga sentida fynd. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1931.
En 7–8 mm lång kortvinge med långsträckt spolformig kropp. Svart med ljusare ben, täckvingarna med svagt metallskimmer. Arten är svårbestämd.

Svensk förekomst Påträffad, okänt om reproducerande
Länsvis förekomst för Philonthus rufipes

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Philonthus rufipes

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne (Kåseberga 1937) och Halland. Inga sentida fynd är kända. Närmast i Danmark och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Turkiet och västra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Staphylininae - storkortvingar 
 • Tribus
  Staphylinini  
 • Släkte
  Philonthus  
 • Art
  Philonthus rufipes(Stephens, 1832)
  Synonymer
  Philonthus immundus (Gyllenhal, 1810) nec (Gravenhorst, 1806)

Ett rovdjur, som hos oss bl.a. påträffats bland multnande växtdelar i en sandig, sydvänd kustklint. I Danmark anges arten leva på fuktig, gärna sandig mark och i driftränder.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Havsstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Havsstrand, Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Arten är förmodligen försvunnen från landet.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas.

Palm, T. 1938. Bidrag till kännedomen om den skånska coleopterfaunan. 2. Kåseberga- trakten. Opusc. Ent. 3: 38–49.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Staphylininae - storkortvingar 
 • Tribus
  Staphylinini  
 • Släkte
  Philonthus  
 • Art
  Philonthus rufipes, (Stephens, 1832)
  Synonymer
  Philonthus immundus (Gyllenhal, 1810) nec (Gravenhorst, 1806)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.