Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Campodea

Organismgrupp Övriga organismer Släkte - Campodea
  Övriga organismer

 1. 5 arter NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig

Klass Entognatha (urinsekter), Ordning Diplura (larvborstsvansar), Familj Campodeidae, Släkte Campodea Westwood Synonymer

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Entognatha - urinsekter 
 • Ordning
  Diplura - larvborstsvansar 
 • Familj
  Campodeidae  
 • Släkte
  CampodeaWestwood

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Entognatha - urinsekter 
 • Ordning
  Diplura - larvborstsvansar 
 • Familj
  Campodeidae  
 • Släkte
  Campodea
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.