Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Polymerus brevicornis

Organismgrupp Halvvingar, Skinnbaggar Polymerus brevicornis
  Halvvingar, Skinnbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
P. brevicornis är likt övriga arter inom undersläktet Poeciloscytus vackert tecknad i svart och gult. Huvudet är svart. Mellankroppen är svart med klargul bakkant. Skutellen är svart med gul fläck i spetsen. Täckvingarna är tecknade i svart och klart gulorange. Benen är likaså tecknade i svart och gulorange. P. brevicornis är relativt liten jämfört med övriga arter i släktet, kroppslängd 4,0–4,9 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för Polymerus brevicornis Observationer i Sverige för Polymerus brevicornis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige funnen i Skåne och Halland på ca 20 lokaler totalt. Arten har tidigare gått starkt tillbaka och försvunnit från flera av dessa lokaler. Arten har en östlig utbredning, och är närmast Sverige funnen i Finland, Tyskland, Danmark, och Baltikum. Fyndet från Finland är dock sannolikt en felidentifiering (Rinne, 1989). Den är vidare funnen i Öst- och Sydösteuropa och österut mot Kina och Japan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1a+2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Funnen i Skåne (17 lokaler) och Halland (2 lokaler). Arten har tidigare gått starkt tillbaka och försvunnit från flera av tidigare lokaler men någon pågående minskning tros ej förekomma. I Skåne finns stabila populationer. Förekommer på gulmåra på torr, sandig, solig mark. Funnen i Skandinavien, Öst- och Sydösteuropa och österut mot Kina och Japan. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (5-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2500 (1600-9000) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (20-120) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1a+2a).
Ekologi
Arten lever på torra, sandiga, och solig marker. Den livnär sig på att suga på gulmåra (Galium verum). Arten övervintrar sannolikt som ägg, i Tyskland har vuxna individer av den nya generationen observerats under senare delen av juli–september.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gulmåra
· gulmåra
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Miridae (ängsskinnbaggar), Släkte Polymerus, Art Polymerus brevicornis (Reuter, 1879) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1a+2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Funnen i Skåne (17 lokaler) och Halland (2 lokaler). Arten har tidigare gått starkt tillbaka och försvunnit från flera av tidigare lokaler men någon pågående minskning tros ej förekomma. I Skåne finns stabila populationer. Förekommer på gulmåra på torr, sandig, solig mark. Funnen i Skandinavien, Öst- och Sydösteuropa och österut mot Kina och Japan. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (5-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2500 (1600-9000) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (20-120) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1a+2a).
P. brevicornis är likt övriga arter inom undersläktet Poeciloscytus vackert tecknad i svart och gult. Huvudet är svart. Mellankroppen är svart med klargul bakkant. Skutellen är svart med gul fläck i spetsen. Täckvingarna är tecknade i svart och klart gulorange. Benen är likaså tecknade i svart och gulorange. P. brevicornis är relativt liten jämfört med övriga arter i släktet, kroppslängd 4,0–4,9 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Polymerus brevicornis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Polymerus brevicornis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige funnen i Skåne och Halland på ca 20 lokaler totalt. Arten har tidigare gått starkt tillbaka och försvunnit från flera av dessa lokaler. Arten har en östlig utbredning, och är närmast Sverige funnen i Finland, Tyskland, Danmark, och Baltikum. Fyndet från Finland är dock sannolikt en felidentifiering (Rinne, 1989). Den är vidare funnen i Öst- och Sydösteuropa och österut mot Kina och Japan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Cimicomorpha  
 • Överfamilj
  Miroidea  
 • Familj
  Miridae - ängsskinnbaggar 
 • Underfamilj
  Mirinae  
 • Släkte
  Polymerus  
 • Art
  Polymerus brevicornis(Reuter, 1879)

Arten lever på torra, sandiga, och solig marker. Den livnär sig på att suga på gulmåra (Galium verum). Arten övervintrar sannolikt som ägg, i Tyskland har vuxna individer av den nya generationen observerats under senare delen av juli–september.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gulmåra - Galium verum (Viktig)
Arten hotas främst av bristen på lämplig hävd av torra, sandiga marker i Sydsverige.

Påverkan
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Bevara genom lämplig hävd öppna, soliga, sandhabitat med gulmåra. Eftersök arten på lämpliga lokaler.

Reuter, O. M., 1879. Capsidae Turkestanae, Diagnoser öfver nya Capsider fran Turkestan. Öfv. F. Vet. Soc. Förh. 21:199–206. Rinne, V. 1989. Review of the European Polymerus subgenus Poeciloscytus Heteroptera Miridae with two new species and special reference to the finnish fauna. Annales Entomologici Fennici 55: 89–102.

Skipper, L.: Danmarks blomstertæger. 2013. Apollo booksellers. 1-407.

Sörensson, M. 2000. Insektsinventering av "Kaninlandet" 1999. Lunds kommun, tekniska förvaltningen.

Wachmann, E., Melber, A. & Deckert, J. 2004. Wanzen 2. Die Tierwelt Deutschland 75: 1–294.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Cimicomorpha  
 • Överfamilj
  Miroidea  
 • Familj
  Miridae - ängsskinnbaggar 
 • Underfamilj
  Mirinae  
 • Släkte
  Polymerus  
 • Art
  Polymerus brevicornis, (Reuter, 1879)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.