Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Psen ater

Organismgrupp Steklar, Rovsteklar Psen ater
  Steklar, Rovsteklar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Denna helsvarta rovstekel har ett ”hantel-liknande” utseende med en mycket kompakt, nästan klotformad mellankropp, som tillsammans med huvudet balanseras i storlek av den spetsovala bakkroppen. De förenas av bakkroppens första led som är utdraget till ett påtagligt långt, smalt skaft (petiolus). Kroppslängd 9–13 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för Psen ater Observationer i Sverige för Psen ater
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Arten är känd från Sverige i endast en hona från Vassunda i Uppland. Av beläggexemplaret finns bara märket efter nålen kvar i Riksmuséets samling. Lomholdt (1975) gick igenom det mesta av tillgängligt nordiskt museimaterial inför sin rovstekelfauna men har inte noterat några dubier. En ytterligare uppgift från södra Sverige (Aurivillius 1904) ifrågasätter han dock starkt. Det är mycket tveksamt om huruvida de svenska uppgifterna kan sägas representera en tidigare reproducerande population i landet. Det är svårt att finna lämplig bomiljö för arten på den uppländska lokalen. En ytterligare försvårande omständighet är att arten aldrig påträffats i något annat nordiskt land. Närmast är arten känd från Nordtyskland och England och utbredningen sträcker sig österut till Japan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
De enda uppgifterna från landet är ett gammalt fynd från Uppland (Vassunda) och ett rapporterat 1800-talsfynd från Skåne. Skåneuppgiften har visat sig vara felaktig och Vassunda-fyndet tycks ha förkommit (kanske utlånat och ej återbördats), vilket gör att det inte går att kontrollera längre. Det framstår som tveksamt om arten verkligen haft en reproducerande population. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Arten gräver sina bon i branta skärningar och erosionshak med starkt solexponerad sandig mark. Bytet består av växtsugare av fam. Issidae mm.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· kilstritar
· kilstritar
· sköldstritar
· sköldstritar
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Crabronidae, Släkte Psen, Art Psen ater (Olivier, 1792) Synonymer Vespa atra Gmelin, 1790

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation De enda uppgifterna från landet är ett gammalt fynd från Uppland (Vassunda) och ett rapporterat 1800-talsfynd från Skåne. Skåneuppgiften har visat sig vara felaktig och Vassunda-fyndet tycks ha förkommit (kanske utlånat och ej återbördats), vilket gör att det inte går att kontrollera längre. Det framstår som tveksamt om arten verkligen haft en reproducerande population. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Denna helsvarta rovstekel har ett ”hantel-liknande” utseende med en mycket kompakt, nästan klotformad mellankropp, som tillsammans med huvudet balanseras i storlek av den spetsovala bakkroppen. De förenas av bakkroppens första led som är utdraget till ett påtagligt långt, smalt skaft (petiolus). Kroppslängd 9–13 mm.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för Psen ater

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Psen ater

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från Sverige i endast en hona från Vassunda i Uppland. Av beläggexemplaret finns bara märket efter nålen kvar i Riksmuséets samling. Lomholdt (1975) gick igenom det mesta av tillgängligt nordiskt museimaterial inför sin rovstekelfauna men har inte noterat några dubier. En ytterligare uppgift från södra Sverige (Aurivillius 1904) ifrågasätter han dock starkt. Det är mycket tveksamt om huruvida de svenska uppgifterna kan sägas representera en tidigare reproducerande population i landet. Det är svårt att finna lämplig bomiljö för arten på den uppländska lokalen. En ytterligare försvårande omständighet är att arten aldrig påträffats i något annat nordiskt land. Närmast är arten känd från Nordtyskland och England och utbredningen sträcker sig österut till Japan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Spheciformes - rovsteklar 
 • Familj
  Crabronidae  
 • Underfamilj
  Pemphredoninae  
 • Tribus
  Psenini  
 • Släkte
  Psen  
 • Art
  Psen ater(Olivier, 1792)
  Synonymer
  Vespa atra Gmelin, 1790

Arten gräver sina bon i branta skärningar och erosionshak med starkt solexponerad sandig mark. Bytet består av växtsugare av fam. Issidae mm.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· kilstritar - Cixiidae (Har betydelse)
· sköldstritar - Issidae (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Inget känt hot kan anges.
Inga för närvarande förutom att försöka spåra det enda angivna beläggexemplaret.

Aurivillius, C. 1904. Hymenoptera 1, Gaddsteklar. Aculeata 2. Fam. Rovsteklar. Sphecidae. Svensk Insektsfauna Vol. 13.

Blösch, M. 2000. Die Grabwespen Deutschlands. Lebensweise, Verhalten, Verbreitung. Die Tierweld Deutschlands, 71. Teil. Keltern.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg 2009.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Spheciformes - rovsteklar 
 • Familj
  Crabronidae  
 • Underfamilj
  Pemphredoninae  
 • Tribus
  Psenini  
 • Släkte
  Psen  
 • Art
  Psen ater, (Olivier, 1792)
  Synonymer
  Vespa atra Gmelin, 1790
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg 2009.