Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Geodromicus hoejeri

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Geodromicus hoejeri
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 5-6 mm lång kortvinge med smal framkropp, långa och breda täckvingar och brett utplattad bakkropp.
Utbredning
Länsvis förekomst för Geodromicus hoejeri Observationer i Sverige för Geodromicus hoejeri
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast känd från Skåne (Skäralid) och Gotland. Arten är ej känd utanför Sverige.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever under stenar på fuktig mark nära vatten. I Sverige är artens utbredning splittrad på två delpopulationer i helt skilda habitat; dels vid ett källflöde i Skäralidsravinen i Skåne, dels på vegatationslösa klapperstränder på Gotland. Artens livsmiljö på havsstränder kan påverkas negativt av tilltagande algblomningar i Östersjön. Antalet lokalområden i landet skattas till 35 (15-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (8000-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 140 (60-240) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever under stenar på fuktig mark nära vatten. I Sverige är artens utbredning splittrad på två delpopulationer i helt skilda habitat; dels vid ett källflöde i Skäralidsravinen i Skåne, dels på vegatationslösa klapperstränder på Gotland.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Geodromicus, Art Geodromicus hoejeri Palm, 1961 Synonymer Geodromius hoejeri (Palm, 1961)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever under stenar på fuktig mark nära vatten. I Sverige är artens utbredning splittrad på två delpopulationer i helt skilda habitat; dels vid ett källflöde i Skäralidsravinen i Skåne, dels på vegatationslösa klapperstränder på Gotland. Artens livsmiljö på havsstränder kan påverkas negativt av tilltagande algblomningar i Östersjön. Antalet lokalområden i landet skattas till 35 (15-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (8000-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 140 (60-240) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 5-6 mm lång kortvinge med smal framkropp, långa och breda täckvingar och brett utplattad bakkropp.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Geodromicus hoejeri

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Geodromicus hoejeri

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd från Skåne (Skäralid) och Gotland. Arten är ej känd utanför Sverige.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Omaliinae - stinkkortvingar 
 • Tribus
  Anthophagini  
 • Släkte
  Geodromicus  
 • Art
  Geodromicus hoejeriPalm, 1961
  Synonymer
  Geodromius hoejeri (Palm, 1961)

Lever under stenar på fuktig mark nära vatten. I Sverige är artens utbredning splittrad på två delpopulationer i helt skilda habitat; dels vid ett källflöde i Skäralidsravinen i Skåne, dels på vegatationslösa klapperstränder på Gotland.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand, Våtmark, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand, Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Omaliinae - stinkkortvingar 
 • Tribus
  Anthophagini  
 • Släkte
  Geodromicus  
 • Art
  Geodromicus hoejeri, Palm, 1961
  Synonymer
  Geodromius hoejeri (Palm, 1961)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015