Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Psilothrix viridicoerulea

Organismgrupp Skalbaggar, Varvsflugor, brokbaggar m.fl. Psilothrix viridicoerulea
  Skalbaggar, Varvsflugor, brokbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 6 mm lång, långsträckt skalbagge. Kroppen är blågrönt metallglänsande. Benen är långa och kroppens översida är täckt med en tydlig behåring. Speciellt halsskölden är påfallande grovt punkterad.
Utbredning
Länsvis förekomst för Psilothrix viridicoerulea Observationer i Sverige för Psilothrix viridicoerulea
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast känd i ett svenskt exemplar, påträffat på Öland 1955. Det kan inte uteslutas att fyndet är av tillfällig karaktär. Närmast i Danmark och Lettland. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Sydeuropa söderut till Nordafrika och österut till Turkiet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Larvutveckling ej känd. Endast känd i ett svenskt exemplar, påträffat på Öland 1955. Det kan inte uteslutas att fyndet är av tillfällig karaktär. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Biologin är dåligt känd. De fullbildade skalbaggarna påträffas främst i blommor, t.ex. fibblor, på torra, öppna marker.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Dasytidae (borstbaggar), Släkte Psilothrix, Art Psilothrix viridicoerulea (Geoffroy, 1785) Synonymer Psilothrix viridicoeruleus (Geoffroy, 1785)

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Larvutveckling ej känd. Endast känd i ett svenskt exemplar, påträffat på Öland 1955. Det kan inte uteslutas att fyndet är av tillfällig karaktär. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En 6 mm lång, långsträckt skalbagge. Kroppen är blågrönt metallglänsande. Benen är långa och kroppens översida är täckt med en tydlig behåring. Speciellt halsskölden är påfallande grovt punkterad.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Psilothrix viridicoerulea

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Psilothrix viridicoerulea

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd i ett svenskt exemplar, påträffat på Öland 1955. Det kan inte uteslutas att fyndet är av tillfällig karaktär. Närmast i Danmark och Lettland. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Sydeuropa söderut till Nordafrika och österut till Turkiet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cleroidea  
 • Familj
  Dasytidae - borstbaggar 
 • Underfamilj
  Dasytinae  
 • Tribus
  Dasytini  
 • Släkte
  Psilothrix  
 • Art
  Psilothrix viridicoerulea(Geoffroy, 1785)
  Synonymer
  Psilothrix viridicoeruleus (Geoffroy, 1785)

Biologin är dåligt känd. De fullbildade skalbaggarna påträffas främst i blommor, t.ex. fibblor, på torra, öppna marker.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Ved och bark (Har betydelse)
· björkar - Betula (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Igenväxning av artens lokaler, bland annat till följd av upphörande bete.
Vidmakthållen hävd av värmegynnade öppenmarker.

Lundberg, S. 1983. Skalbaggar på Ölands Stora alvar. Ent. Tidskr. 104: 121–126.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cleroidea  
 • Familj
  Dasytidae - borstbaggar 
 • Underfamilj
  Dasytinae  
 • Tribus
  Dasytini  
 • Släkte
  Psilothrix  
 • Art
  Psilothrix viridicoerulea, (Geoffroy, 1785)
  Synonymer
  Psilothrix viridicoeruleus (Geoffroy, 1785)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.