Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Psylliodes attenuata

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Psylliodes attenuata
  Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,8–2,6 mm lång jordloppa med äggrund kropp och kraftiga hoppben. Kroppen är svart med grönaktig eller mässingsfärgad metallglans, täckvingarna mot spetsen liksom ben och antenner rödaktiga. Arten är svår att bestämma och bestämningen måste därför granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Psylliodes attenuata Observationer i Sverige för Psylliodes attenuata
Svensk förekomst
Påträffad, okänt om reproducerande
Humlejordloppan är från Sverige endast känd genom ett antal exemplar som insamlades på Öland under 1800-talet (utan närmare lokaluppgift). Arten är också rapporterad från Finland och i Baltikum. Världsutbredningen omfattar större delen av Palearktis, från Europa till Japan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Lever på humle och är i Mellaneuropa ett skadedjur. Det föreligger en gammal fynduppgift från Öland och det är inte otänkbart att arten förekom i Sverige när humleodlingen var mera utbredd. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Lever på arter av familjen Cannabaceae, i Mellaneuropa såväl humle, Humulus lupulus, som hampa, Cannabis sativa. Larven utvecklas vid växtens rötter under sommaren. Fullbildade individer uppträder dels i juli-augusti, dels efter övervintring i maj, då fortplantning och äggläggning äger rum. I Mellaneuropa har arten stundtals uppträtt som skadedjur.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· hampa
· hampa
· humle
· humle
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Psylliodes, Art Psylliodes attenuata (Koch, 1803) Synonymer Psylliodes attenuatus (Koch, 1803)

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Lever på humle och är i Mellaneuropa ett skadedjur. Det föreligger en gammal fynduppgift från Öland och det är inte otänkbart att arten förekom i Sverige när humleodlingen var mera utbredd. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
En 1,8–2,6 mm lång jordloppa med äggrund kropp och kraftiga hoppben. Kroppen är svart med grönaktig eller mässingsfärgad metallglans, täckvingarna mot spetsen liksom ben och antenner rödaktiga. Arten är svår att bestämma och bestämningen måste därför granskas av en specialist.

Svensk förekomst Påträffad, okänt om reproducerande
Länsvis förekomst för Psylliodes attenuata

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Psylliodes attenuata

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Humlejordloppan är från Sverige endast känd genom ett antal exemplar som insamlades på Öland under 1800-talet (utan närmare lokaluppgift). Arten är också rapporterad från Finland och i Baltikum. Världsutbredningen omfattar större delen av Palearktis, från Europa till Japan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Alticinae  
 • Tribus
  Alticini  
 • Släkte
  Psylliodes  
 • Art
  Psylliodes attenuata(Koch, 1803)
  Synonymer
  Psylliodes attenuatus (Koch, 1803)

Lever på arter av familjen Cannabaceae, i Mellaneuropa såväl humle, Humulus lupulus, som hampa, Cannabis sativa. Larven utvecklas vid växtens rötter under sommaren. Fullbildade individer uppträder dels i juli-augusti, dels efter övervintring i maj, då fortplantning och äggläggning äger rum. I Mellaneuropa har arten stundtals uppträtt som skadedjur.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· hampa - Cannabis sativa (Viktig)
· humle - Humulus lupulus (Viktig)
Det är inte otänkbart att arten förekom i Sverige när humleodlingen var mera utbredd. Kanske finns arten ännu kvar, då värdväxten ännu är ganska vanlig.

Påverkan
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Arten är sannolikt försvunnen från landet, men bör eftersökas.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2005, 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Alticinae  
 • Tribus
  Alticini  
 • Släkte
  Psylliodes  
 • Art
  Psylliodes attenuata, (Koch, 1803)
  Synonymer
  Psylliodes attenuatus (Koch, 1803)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2005, 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.