Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Remus sericeus

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Remus sericeus
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 5–6 mm lång, smal, art och ganska platt kortvinge. Kroppen är mattsvart med antennerna och benen mörkbruna. Både huvud och halssköld är tätt punkterade förutom på mitten. Huvudet är påfallande långsträckt och lika brett som halsskölden. Täckvingarna liksom bakkroppen är tätt behårade. Täckvingarna täcker knappt halva bakkroppen. Arten liknar den närstående och betydligt allmännare Cafius xantholoma, som lever i samma miljö som Remus. Cafius är dock större (7–9 mm).
Utbredning
Länsvis förekomst för Remus sericeus Observationer i Sverige för Remus sericeus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd längs västkusten från Skåne (vid Öresund) till Västergötland (Göteborgstrakten). Få sentida fynd, men arten är dåligt eftersökt och kan vara förbisedd. Närmast i Danmark och Norge. Världsutbredningen omfattar Europas och Nordafrikas kuster till Cypern och Turkiet. Arten är dessutom uppgiven från de Australiska och Nearktiska regionerna.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1b(iii)+2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever som rovdjur under tång på sandiga havsstränder. Påträffad i Skåne, Halland och Västergötland. Få sentida fynd, men arten är dåligt eftersökt och kan vara förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 500 (100-4000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (40-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1b(iii)+2b(iii)).
Ekologi
Lever som rovdjur under tång på sandiga havsstränder. Förmodligen lever arten på tångflugor och små kräftdjur i denna miljö. Arten uppträder som fullbildad insekt under april till oktober.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Remus, Art Remus sericeus Holme, 1837 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1b(iii)+2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever som rovdjur under tång på sandiga havsstränder. Påträffad i Skåne, Halland och Västergötland. Få sentida fynd, men arten är dåligt eftersökt och kan vara förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 500 (100-4000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (40-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1b(iii)+2b(iii)).
En 5–6 mm lång, smal, art och ganska platt kortvinge. Kroppen är mattsvart med antennerna och benen mörkbruna. Både huvud och halssköld är tätt punkterade förutom på mitten. Huvudet är påfallande långsträckt och lika brett som halsskölden. Täckvingarna liksom bakkroppen är tätt behårade. Täckvingarna täcker knappt halva bakkroppen. Arten liknar den närstående och betydligt allmännare Cafius xantholoma, som lever i samma miljö som Remus. Cafius är dock större (7–9 mm).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Remus sericeus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Remus sericeus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd längs västkusten från Skåne (vid Öresund) till Västergötland (Göteborgstrakten). Få sentida fynd, men arten är dåligt eftersökt och kan vara förbisedd. Närmast i Danmark och Norge. Världsutbredningen omfattar Europas och Nordafrikas kuster till Cypern och Turkiet. Arten är dessutom uppgiven från de Australiska och Nearktiska regionerna.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Staphylininae - storkortvingar 
 • Tribus
  Staphylinini  
 • Släkte
  Remus  
 • Art
  Remus sericeusHolme, 1837

Lever som rovdjur under tång på sandiga havsstränder. Förmodligen lever arten på tångflugor och små kräftdjur i denna miljö. Arten uppträder som fullbildad insekt under april till oktober.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Hotet består i första hand av slitage från det rörliga friluftslivet samt avlägsnande av uppspolad tång på sandstränderna. Förmodligen inverkar uppspolad spillolja på stränderna även negativt på djuren i tångvallarna.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
Begränsa slitaget på sandstränder. Rensa ej bort tång från badstränder.

Freude, H., Harde, K. W. & Lohse, G.-A. 1964. Die Käfer Mitteleuropas, Band 4. Krefeld sid173.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Entomol. Meddel. 33: 124.

Palm, T. 1963. Svensk insektfauna 9. Skalbaggar, Kortvingar Häfte 3: 59–60.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Staphylininae - storkortvingar 
 • Tribus
  Staphylinini  
 • Släkte
  Remus  
 • Art
  Remus sericeus, Holme, 1837
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.