Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Rypobius praetermissus

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Rypobius praetermissus
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1–1,3 mm lång skalbagge med brett oval och starkt välvd kroppsform. Färgen är brunsvart med ljusare rödbrun halssköld.
Utbredning
Länsvis förekomst för Rypobius praetermissus Observationer i Sverige för Rypobius praetermissus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I norra Europa endast känd från en lokal i Blekinge (Torhamn), där den påträffades vid flera tillfällen mellan 1946 och 1956. Inga sentida fynd är kända. Arten är dock mycket liten och kan möjligen vara förbisedd. Världsutbredningen sträcker sig från Frankrike och södra England via Medelhavsområdet till Svarta Havet. Utbredningen är dock ofullständigt känd p.g.a. oklarheter i nomenklaturen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Lever bland ruttnande växtämnen, t.ex. tång, på stränder vid salthaltigt vatten. I norra Europa endast känd från en lokal i Blekinge (Torhamn), där den påträffades vid flera tillfällen mellan 1946 och 1956. Inga sentida fynd är kända, men arten är mycket liten och lätt förbisedd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Arten lever bland ruttnande växtämnen, t.ex. tång i driftvallar, på stränder vid salthaltigt vatten.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Corylophidae (punktbaggar), Släkte Rypobius, Art Rypobius praetermissus Bowestead, 1999 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Lever bland ruttnande växtämnen, t.ex. tång, på stränder vid salthaltigt vatten. I norra Europa endast känd från en lokal i Blekinge (Torhamn), där den påträffades vid flera tillfällen mellan 1946 och 1956. Inga sentida fynd är kända, men arten är mycket liten och lätt förbisedd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En 1–1,3 mm lång skalbagge med brett oval och starkt välvd kroppsform. Färgen är brunsvart med ljusare rödbrun halssköld.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Rypobius praetermissus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Rypobius praetermissus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I norra Europa endast känd från en lokal i Blekinge (Torhamn), där den påträffades vid flera tillfällen mellan 1946 och 1956. Inga sentida fynd är kända. Arten är dock mycket liten och kan möjligen vara förbisedd. Världsutbredningen sträcker sig från Frankrike och södra England via Medelhavsområdet till Svarta Havet. Utbredningen är dock ofullständigt känd p.g.a. oklarheter i nomenklaturen.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Corylophidae - punktbaggar 
 • Underfamilj
  Rypobiinae  
 • Tribus
  Rypobiini  
 • Släkte
  Rypobius  
 • Art
  Rypobius praetermissusBowestead, 1999

Biologin är dåligt känd. Arten lever bland ruttnande växtämnen, t.ex. tång i driftvallar, på stränder vid salthaltigt vatten.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Nuvarande status och eventuellt hot är svåra att bedöma.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas och dess levnadssätt och exakta krav klarläggas.

Nodmar, O. 1999. Rypobius praetermissus – en för Sverige nygammal skalbagge. Lucanus 4: 48.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Corylophidae - punktbaggar 
 • Underfamilj
  Rypobiinae  
 • Tribus
  Rypobiini  
 • Släkte
  Rypobius  
 • Art
  Rypobius praetermissus, Bowestead, 1999
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.