Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Coelositona cinerascens

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Coelositona cinerascens
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 4,3–6 mm lång vivel med långsträckt, parallellsidig kroppsform, kort snyte och långa ben. Kroppen är svart, antennerna något ljusare. Översidan saknar i motsats till hos flertalet Sitona-arter fjällbeklädnad, men har en ljus behåring.
Utbredning
Länsvis förekomst för Coelositona cinerascens Observationer i Sverige för Coelositona cinerascens
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige endast känd från Öland. Härifrån finns ett 1800-tals fynd utan lokaluppgift och ett fynd nära Högby 1967 (Palm 1996). Närmast i Danmark där fynd saknas från de senaste 50 åren, i Finland endast ett fynd som anses vara av tillfälligt uppträdande. Världsutbredningen omfattar Väst- och Mellaneuropa och de västra delarna av Medelhavsområdet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Lever på arter av käringtand (Lotus), och har i Danmark noterats vid roten av vanlig käringtand (L. corniculatus) (Hansen 1964), i Europa också på andra arter i släktet (Palm 1996). På torra, varma och sandiga lokaler, främst längs kusterna, men i Mellaneuropa också på saltställen i inlandet. Endast påträffad på Öland, ett 1800-talsfynd utan lokal och ett fynd nära Högby 1967. Inga sentida fynd, men arten har inte eftersökts systematiskt. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Lever på arter av käringtand (Lotus), och har i Danmark noterats vid roten av vanlig käringtand (L. corniculatus) (Hansen 1964), i Europa också på andra arter i släktet (Palm 1996). På torra, varma och sandiga lokaler, främst längs kusterna, men i Mellaneuropa också på saltställen i inlandet. Larvutvecklingen är ofullständigt känd, men troligen lever larverna under senare delen av sin utveckling i jorden kring värdväxtens rötter (Koch 1992). Fullbildade skalbaggar påträffas främst under våren och försommaren då fortplantningen sker. De är nattaktiva och gömmer sig under dagen under värdväxten (Palm 1996) vilket troligen gör dem lätta att förbise.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· käringtand
· käringtand
· smal käringtand
· smal käringtand
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Coelositona, Art Coelositona cinerascens (Fåhraeus, 1840) Synonymer Sitona cinerascens (Fåhraeus, 1840)

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Lever på arter av käringtand (Lotus), och har i Danmark noterats vid roten av vanlig käringtand (L. corniculatus) (Hansen 1964), i Europa också på andra arter i släktet (Palm 1996). På torra, varma och sandiga lokaler, främst längs kusterna, men i Mellaneuropa också på saltställen i inlandet. Endast påträffad på Öland, ett 1800-talsfynd utan lokal och ett fynd nära Högby 1967. Inga sentida fynd, men arten har inte eftersökts systematiskt. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En 4,3–6 mm lång vivel med långsträckt, parallellsidig kroppsform, kort snyte och långa ben. Kroppen är svart, antennerna något ljusare. Översidan saknar i motsats till hos flertalet Sitona-arter fjällbeklädnad, men har en ljus behåring.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Coelositona cinerascens

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Coelositona cinerascens

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige endast känd från Öland. Härifrån finns ett 1800-tals fynd utan lokaluppgift och ett fynd nära Högby 1967 (Palm 1996). Närmast i Danmark där fynd saknas från de senaste 50 åren, i Finland endast ett fynd som anses vara av tillfälligt uppträdande. Världsutbredningen omfattar Väst- och Mellaneuropa och de västra delarna av Medelhavsområdet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Entiminae  
 • Tribus
  Sitonini  
 • Släkte
  Coelositona  
 • Art
  Coelositona cinerascens(Fåhraeus, 1840)
  Synonymer
  Sitona cinerascens (Fåhraeus, 1840)

Lever på arter av käringtand (Lotus), och har i Danmark noterats vid roten av vanlig käringtand (L. corniculatus) (Hansen 1964), i Europa också på andra arter i släktet (Palm 1996). På torra, varma och sandiga lokaler, främst längs kusterna, men i Mellaneuropa också på saltställen i inlandet. Larvutvecklingen är ofullständigt känd, men troligen lever larverna under senare delen av sin utveckling i jorden kring värdväxtens rötter (Koch 1992). Fullbildade skalbaggar påträffas främst under våren och försommaren då fortplantningen sker. De är nattaktiva och gömmer sig under dagen under värdväxten (Palm 1996) vilket troligen gör dem lätta att förbise.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· käringtand - Lotus corniculatus (Viktig)
· smal käringtand - Lotus tenuis (Har betydelse)


Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten bör inventeras.

Hansen, V. (1964) Fortegnelse over Danmarks biller. Entomologiske Meddelelser 33 (1)

Koch, K. (1992) Die Käfer Mitteleuropas. Ökologie. Band 3. Krefeld

Palm, E. 1996. Nordeuropas snudebiller. 1. De kortsnudede arter. Danmarks Dyreliv, Bd 7. Apollo books, Stenstrup.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Entiminae  
 • Tribus
  Sitonini  
 • Släkte
  Coelositona  
 • Art
  Coelositona cinerascens, (Fåhraeus, 1840)
  Synonymer
  Sitona cinerascens (Fåhraeus, 1840)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.