Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Stenichnus poweri

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Stenichnus poweri
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,1–1,3 mm lång skalbagge med slank, välvd kropp och mot spetsen klubblikt utvidgade antenner. Svart, antenner och ben rödgula.
Utbredning
Länsvis förekomst för Stenichnus poweri Observationer i Sverige för Stenichnus poweri
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Funnen i spridda landskap från Skåne till Uppland. Närmast i Danmark och Norge. Världsutbredningen är begränsad till Europa, och sträcker sig från Brittiska öarna till Österrike.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Biologin är dåligt känd. Påträffas under sten och vid växtrötter på torra, öppna marker. Funnen i spridda landskap från Skåne till Uppland. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Påträffas under sten och vid växtrötter på torra, öppna marker. Arterna i familjen Scydmaenidae antas leva som rovdjur på kvalster.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Stenichnus, Art Stenichnus poweri (Fowler, 1884) Synonymer Stenichnus harwoodianus Williams, 1927

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Påträffas under sten och vid växtrötter på torra, öppna marker. Funnen i spridda landskap från Skåne till Uppland. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En 1,1–1,3 mm lång skalbagge med slank, välvd kropp och mot spetsen klubblikt utvidgade antenner. Svart, antenner och ben rödgula.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Stenichnus poweri

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Stenichnus poweri

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Funnen i spridda landskap från Skåne till Uppland. Närmast i Danmark och Norge. Världsutbredningen är begränsad till Europa, och sträcker sig från Brittiska öarna till Österrike.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Scydmaeninae - glattbaggar 
 • Tribus
  Cyrtoscydmini  
 • Släkte
  Stenichnus  
 • Art
  Stenichnus poweri(Fowler, 1884)
  Synonymer
  Stenichnus harwoodianus Williams, 1927

Biologin är dåligt känd. Påträffas under sten och vid växtrötter på torra, öppna marker. Arterna i familjen Scydmaenidae antas leva som rovdjur på kvalster.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Status och hotsituation är svårbedömda utifrån nuvarande kunskap. Artens livsmiljöer är dock utsatta för ett igenväxningshot.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas, och dess status samt exakta krav klarläggas.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Scydmaeninae - glattbaggar 
 • Tribus
  Cyrtoscydmini  
 • Släkte
  Stenichnus  
 • Art
  Stenichnus poweri, (Fowler, 1884)
  Synonymer
  Stenichnus harwoodianus Williams, 1927
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.