Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Xanthochilus quadratus

Organismgrupp Halvvingar, Skinnbaggar Xanthochilus quadratus
  Halvvingar, Skinnbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
X. quadratus är en relativt liten fröskinnbagge med en längsoval kroppsform. Huvudet, främre halvan av mellankroppen, samt skutellen är sotsvart. Täckvingarna och mellankroppens sidor och dess bakre halva är ljusare gulbrun med svart punktering. Täckvingarna har dessutom ett par mörkare fläckar likt närstående arter. Kroppslängden är 4,6–5,8 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för Xanthochilus quadratus Observationer i Sverige för Xanthochilus quadratus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige funnen på flera lokaler i Skåne, Blekinge, Småland, Öland, och Gotland. Alla fynd utom de från Öland och östra Skåne är tidigare än 1950. Arten är försvunnen från de flesta återbesökta lokalerna. Världsutbredningen omfattar Tyskland, Danmark, Brittiska Öarna, och Medelhavsområdet samt områden österut mot centrala Asien och västra Sibirien. Arten har sin allra nordligaste utbredning i Europa på Öland och Gotland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(i,ii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Funnen på flera lokaler i Skåne, Blekinge, Småland, Öland, Gotland men alla fynd utom Öland och Skåne är gamla (före 1949). Arten är totalt sett utgången från 90% av återbesökta lokaler. Funnen på ett fåtal sentida lokaler. Arten har sin allra nordligaste utbredning i Europa på Öland och Gotland. Arten är värmekrävande och är framförallt funnen på torra, sandiga, och steniga skogsmarker. Antalet lokalområden i landet skattas till 8 (3-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (3000-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 32 (15-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde och förekomstarea. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,ii)).
Ekologi
Arten är värmekrävande och är framförallt funnen på torra, sandiga, och steniga marker ofta vid skog. Det kan vara bryn eller öppningar som ger varmt och vindskyddat läge. Arten rör sig i solsken mycket snabbt på markytan. Den livnär sig på nedfallna frön av olika örter som de suger på, tex borsttåtel (Corynephorus canescens). I Tyskland är den funnen på tex sandtag med gles tallskog liksom mer klippiga habitat i bergsregioner. Övervintringen sker som vuxen, och parningen äger rum i maj eller juli. Äggen läggs på marken mellan grästuvor. De vuxna individerna dör av under juli månad, och den nya generation når vuxenstadiet i augusti.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Rhyparochromidae (markskinnbaggar), Släkte Xanthochilus, Art Xanthochilus quadratus (Fabricius, 1798) Synonymer Rhyparochromus quadratus (Fabricius, 1798), Xanthochilus brevirostris (Ribaut, 1921)

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(i,ii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Funnen på flera lokaler i Skåne, Blekinge, Småland, Öland, Gotland men alla fynd utom Öland och Skåne är gamla (före 1949). Arten är totalt sett utgången från 90% av återbesökta lokaler. Funnen på ett fåtal sentida lokaler. Arten har sin allra nordligaste utbredning i Europa på Öland och Gotland. Arten är värmekrävande och är framförallt funnen på torra, sandiga, och steniga skogsmarker. Antalet lokalområden i landet skattas till 8 (3-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (3000-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 32 (15-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde och förekomstarea. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,ii)).
X. quadratus är en relativt liten fröskinnbagge med en längsoval kroppsform. Huvudet, främre halvan av mellankroppen, samt skutellen är sotsvart. Täckvingarna och mellankroppens sidor och dess bakre halva är ljusare gulbrun med svart punktering. Täckvingarna har dessutom ett par mörkare fläckar likt närstående arter. Kroppslängden är 4,6–5,8 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Xanthochilus quadratus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Xanthochilus quadratus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige funnen på flera lokaler i Skåne, Blekinge, Småland, Öland, och Gotland. Alla fynd utom de från Öland och östra Skåne är tidigare än 1950. Arten är försvunnen från de flesta återbesökta lokalerna. Världsutbredningen omfattar Tyskland, Danmark, Brittiska Öarna, och Medelhavsområdet samt områden österut mot centrala Asien och västra Sibirien. Arten har sin allra nordligaste utbredning i Europa på Öland och Gotland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Pentatomomorpha  
 • Överfamilj
  Lygaeoidea  
 • Familj
  Rhyparochromidae - markskinnbaggar 
 • Släkte
  Xanthochilus  
 • Art
  Xanthochilus quadratus(Fabricius, 1798)
  Synonymer
  Rhyparochromus quadratus (Fabricius, 1798)
  Xanthochilus brevirostris (Ribaut, 1921)

Arten är värmekrävande och är framförallt funnen på torra, sandiga, och steniga marker ofta vid skog. Det kan vara bryn eller öppningar som ger varmt och vindskyddat läge. Arten rör sig i solsken mycket snabbt på markytan. Den livnär sig på nedfallna frön av olika örter som de suger på, tex borsttåtel (Corynephorus canescens). I Tyskland är den funnen på tex sandtag med gles tallskog liksom mer klippiga habitat i bergsregioner. Övervintringen sker som vuxen, och parningen äger rum i maj eller juli. Äggen läggs på marken mellan grästuvor. De vuxna individerna dör av under juli månad, och den nya generation når vuxenstadiet i augusti.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Igenväxning av torra soliga skogsmarker samt exploatering av dessa för tex sommarstugebebyggelse. Artens utbredning är fragmenterad.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Bevara öppna, soliga, och örtrika sandhabitat genom hävd.

Southwood, T.R.E. & Leston, D. 1959. Land and water bugs of the British isles. Frederick Warne and co. Ltd., London.

Wachmann, E., Melber, A. & Deckert, J. 2007. Wanzen 3. Die Tierwelt Deutschland 78: 1-272.

Wagner, E. 1966. Wanzen oder Heteropteren. I. Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands 54: 1-235.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Pentatomomorpha  
 • Överfamilj
  Lygaeoidea  
 • Familj
  Rhyparochromidae - markskinnbaggar 
 • Släkte
  Xanthochilus  
 • Art
  Xanthochilus quadratus, (Fabricius, 1798)
  Synonymer
  Rhyparochromus quadratus (Fabricius, 1798)
  Xanthochilus brevirostris (Ribaut, 1921)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.