Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Xylolaemus fasciculosus

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Xylolaemus fasciculosus
  Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En cirka 4,5 mm lång, mörkbrun skalbagge med tydliga, rödbruna fläckar på täckvingarna. Täckvingarna är försedda med tydliga punktrader, samt med en rad nedliggande borst i varje mellanrum. Halsskölden är smalare än täckvingarna, och både den och huvudet är beklädda med tydliga borst. Halssköldens sidor är försedda med tydliga taggar.
Utbredning
Länsvis förekomst för Xylolaemus fasciculosus Observationer i Sverige för Xylolaemus fasciculosus
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Funnen på 1800-talet i Småland samt i Västergötland (Sparresäter). Inga sentida fynd. Ej i övriga Norden. Världsutbredningen är begränsad till Nordafrika (Marocko, Tunisien) och Europa (Frankrike, Italien, Österrike, Rumänien, Jugoslavien, södra Ryssland).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker troligen i eller i anslutning till trädsvampar på döda träd. I Sverige är arten funnen under bark av gran, utomlands även under lönnbark. Funnen på 1800-talet i Småland samt i Västergötland. Inga sentida fynd. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker troligen i eller i anslutning till trädsvampar på döda träd. I Sverige är arten funnen under bark av gran, utomlands även under lönnbark.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· skogslönn
· skogslönn
Dött träd
Dött träd
Svampar och lavar
Svampar och lavar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Zopheridae (barkbaggar), Släkte Xylolaemus, Art Xylolaemus fasciculosus (Gyllenhal, 1827) Synonymer

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker troligen i eller i anslutning till trädsvampar på döda träd. I Sverige är arten funnen under bark av gran, utomlands även under lönnbark. Funnen på 1800-talet i Småland samt i Västergötland. Inga sentida fynd. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
En cirka 4,5 mm lång, mörkbrun skalbagge med tydliga, rödbruna fläckar på täckvingarna. Täckvingarna är försedda med tydliga punktrader, samt med en rad nedliggande borst i varje mellanrum. Halsskölden är smalare än täckvingarna, och både den och huvudet är beklädda med tydliga borst. Halssköldens sidor är försedda med tydliga taggar.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för Xylolaemus fasciculosus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Xylolaemus fasciculosus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Funnen på 1800-talet i Småland samt i Västergötland (Sparresäter). Inga sentida fynd. Ej i övriga Norden. Världsutbredningen är begränsad till Nordafrika (Marocko, Tunisien) och Europa (Frankrike, Italien, Österrike, Rumänien, Jugoslavien, södra Ryssland).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Zopheridae - barkbaggar 
 • Underfamilj
  Colydiinae  
 • Tribus
  Synchitini  
 • Släkte
  Xylolaemus  
 • Art
  Xylolaemus fasciculosus(Gyllenhal, 1827)

Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker troligen i eller i anslutning till trädsvampar på döda träd. I Sverige är arten funnen under bark av gran, utomlands även under lönnbark.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog, Löv-/barrblandskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
Orsaken till artens försvinnande är ej känt.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Koch, K. 1989. Die Käfer Mitteleuropas, Ökologi, Bd. 2: 224. Krefeld.

Lundberg, S. 1978. Skalbaggar som inte återfunnits. Ent. Tidskr. 99: 124.

Lundblad, O. Några faunistsiska koleopternotiser av C. J. Schönherr. Ent. Tidskr. 70: 159.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 259.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Zopheridae - barkbaggar 
 • Underfamilj
  Colydiinae  
 • Tribus
  Synchitini  
 • Släkte
  Xylolaemus  
 • Art
  Xylolaemus fasciculosus, (Gyllenhal, 1827)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.