Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Nephrotoma ramulifera

Organismgrupp Tvåvingar, Myggor Nephrotoma ramulifera
  Tvåvingar, Myggor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En medelstor strimharkrank med vinglängd mellan 12 och 16 mm. Huvudet är lysande gult med en stor svart fläck på ovansidan som slutar i ett tunt svart streck. Mellankroppen är gulaktig med glänsande osammanhängande svarta band. Vingarna har en svagt gulgrå toning och ett distinkt mörkt vingmärke. Bakkroppen är gulaktig med svarta band på ovansida, kanter och undersida. För att göra säkra artbestämningar behövs studier av hanens och honans könsdelar.
Utbredning
Länsvis förekomst för Nephrotoma ramulifera Observationer i Sverige för Nephrotoma ramulifera
Svensk förekomst
Möjligen nationellt utdöd
Arten är sällsynt funnen i nordliga områden, upp till 1800 meter över havet, i Europa, Asien och Nordamerika. I Europa är den endast känd två lokaler i Torne Lappmark i norra Sverige, inget fynd efter 1920-talet. Beskrevs som egen art först år 1955, vilken delvis kan förklara de få fynden av arten i Sverige. Inte känd från Finland där betydande eftersökningar av släktet gjorts under de senaste 20 åren.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
I Europa endast känd från Torne lappmark (senast 1926). Varmare klimat är ett potentiellt hot mot artens miljö. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Mycket litet är känt om strimharkrankens ekologi. Arten är hittad i närheten av rinnande vatten under högsommaren.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Fjäll
Fjäll
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Okänt
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Tipulidae (storharkrankar), Släkte Nephrotoma, Art Nephrotoma ramulifera Tjeder, 1955 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation I Europa endast känd från Torne lappmark (senast 1926). Varmare klimat är ett potentiellt hot mot artens miljö. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En medelstor strimharkrank med vinglängd mellan 12 och 16 mm. Huvudet är lysande gult med en stor svart fläck på ovansidan som slutar i ett tunt svart streck. Mellankroppen är gulaktig med glänsande osammanhängande svarta band. Vingarna har en svagt gulgrå toning och ett distinkt mörkt vingmärke. Bakkroppen är gulaktig med svarta band på ovansida, kanter och undersida. För att göra säkra artbestämningar behövs studier av hanens och honans könsdelar.

Svensk förekomst Möjligen nationellt utdöd
Länsvis förekomst för Nephrotoma ramulifera

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Nephrotoma ramulifera

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är sällsynt funnen i nordliga områden, upp till 1800 meter över havet, i Europa, Asien och Nordamerika. I Europa är den endast känd två lokaler i Torne Lappmark i norra Sverige, inget fynd efter 1920-talet. Beskrevs som egen art först år 1955, vilken delvis kan förklara de få fynden av arten i Sverige. Inte känd från Finland där betydande eftersökningar av släktet gjorts under de senaste 20 åren.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Tipuloidea - harkrankar 
 • Familj
  Tipulidae - storharkrankar 
 • Släkte
  Nephrotoma  
 • Art
  Nephrotoma ramuliferaTjeder, 1955

Mycket litet är känt om strimharkrankens ekologi. Arten är hittad i närheten av rinnande vatten under högsommaren.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Okänt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Fjäll, Våtmark

Biotoper där arten kan förekomma: Vattendrag, Fjällbiotoper

Eftersom artens ekologi knappast alls är känd är hotbilden mycket oklar. Med tanke på dess nordliga utbredning kan de pågående klimatförändringarna som beräknas ge en uppvärmning särskilt på nordliga bredgrader vara ett hot.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Stor negativ effekt)
Mycket svårbedömt med tanke på det dåliga kunskapsläget för arten. Kan vara en ytterligare anledning för att motverka klimatförändringarna via internationellt arbete. Riktade eftersökningar i artens utbredningsområde i Norden för att få bättre kunskap om nuvarande status och biologi behövs.

Gelhaus, J.K. & Podenas, S. 2006. The diversity and distribution of crane flies (Insecta: Diptera: Tipuloidea) in the Hovsgol lake watershed, northern Mongolia. Hos: Goulden, C., Sitnikova, T., Gelhaus, J.K. & Boldgiv, B. (red.) The geology, biodiversity and ecology of Lake Hovsgol, Mongolia. Backhuys, Leiden, pp. 279-303.

Tangelder I.R.M. 1983. A revision of the Crane Fly genus Nephrotoma Meigen, 1803, in North America (Diptera, Tipulidae), Part 1, the dorsalis species-group. Beaufortia 33: 111-205.

Tjeder B. 1955. Five new Swedish Craneflies (Dipt. Tipulidae). Preliminary descriptions. Opuscula Entomologica 20: 225-227.

Tjeder B. 1979. Ptychopteridae and Tipulidae (Cylindrotominae and Tipulinae) from the Abisko Area, Torne Lapland, Sweden (Ins.: Diptera). Fauna Norrlandica 1978(9): 1-10.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Yngve Brodin 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Tipuloidea - harkrankar 
 • Familj
  Tipulidae - storharkrankar 
 • Släkte
  Nephrotoma  
 • Art
  Nephrotoma ramulifera, Tjeder, 1955
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Yngve Brodin 2012.