Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Prionocera setosa

Organismgrupp Tvåvingar, Myggor Prionocera setosa
  Tvåvingar, Myggor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten är endast känd från ett exemplar, en hane. Kroppen är huvudsakligen gulaktigt brun till grå med övervägande gulaktig behåring. Trots det latinska namnet är den mindre hårig än de andra åtta arterna av Prionocera i Sverige. Kroppens sidor delvis helt nakna. Antennleder svagt tandade. Vingarna är cirka 12 mm långa och ljust gulbruna med ett svagt markerat vingmärke. Fötternas klor saknar tänder. P. setosa är den enda art av släktet i Sverige som har förtjockade spetsar på de innersta (apikala) utskotten hos genitalierna. Detta och formen på andra delar hos genitalierna är det enda säkra sättet att skilja P. setosa från andra arter i släktet.
Utbredning
Länsvis förekomst för Prionocera setosa Observationer i Sverige för Prionocera setosa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Det enda kända fyndet i världen är från Abisko, Torne Lappmark, den 4 juli 1918.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
Endast rapporterad från Abisko (1917). Då arten inte påträffad på ett sekel är den möjligen utdöd. Kunskap om arten är begränsad då släktet är svårbestämt och arterna sällan eftersökta. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Artens ekologi är okänd. Andra arter i släkten Prionocera i Sverige lever främst i myrar av olika slag. Flera av arterna är kända från våta fjällmiljöer.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Okänt
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Tipulidae (storharkrankar), Släkte Prionocera, Art Prionocera setosa Tjeder, 1948 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Endast rapporterad från Abisko (1917). Då arten inte påträffad på ett sekel är den möjligen utdöd. Kunskap om arten är begränsad då släktet är svårbestämt och arterna sällan eftersökta. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Arten är endast känd från ett exemplar, en hane. Kroppen är huvudsakligen gulaktigt brun till grå med övervägande gulaktig behåring. Trots det latinska namnet är den mindre hårig än de andra åtta arterna av Prionocera i Sverige. Kroppens sidor delvis helt nakna. Antennleder svagt tandade. Vingarna är cirka 12 mm långa och ljust gulbruna med ett svagt markerat vingmärke. Fötternas klor saknar tänder. P. setosa är den enda art av släktet i Sverige som har förtjockade spetsar på de innersta (apikala) utskotten hos genitalierna. Detta och formen på andra delar hos genitalierna är det enda säkra sättet att skilja P. setosa från andra arter i släktet.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Prionocera setosa

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Prionocera setosa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Det enda kända fyndet i världen är från Abisko, Torne Lappmark, den 4 juli 1918.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Tipuloidea - harkrankar 
 • Familj
  Tipulidae - storharkrankar 
 • Släkte
  Prionocera  
 • Art
  Prionocera setosaTjeder, 1948

Artens ekologi är okänd. Andra arter i släkten Prionocera i Sverige lever främst i myrar av olika slag. Flera av arterna är kända från våta fjällmiljöer.

Ekologisk grupp: Okänt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Fjällbiotoper

Fjällen tillhör de områden som främst påverkas av det allt varmare klimatet i världen. Då arten endast är hittad i nordligaste Sverige och för omkring hundra år sedan kan det finnas ett hot att den försvinner eller redan har försvunnit inte bara från Sverige. Den är dock inte så eftersökt och kan blandas ihop med några mer vanliga arter av Prionocera i samma område.
Internationella åtgärder för att dämpa växthuseffekten. Riktade eftersökningar av arten i dess utbredningsområde för att få bättre kunskap om status och ekologi.

Brodo, F. 1987. A revision of the genus Prionocera (Diptera: Tipulidae). Evolutionary Monograph 8: 1-93.

Mannheims, B. 1951. 15. Tipulidae. Hos: Lindner, E. (red.), Die Fliegen der palaearktischen Region, 3(5)1, Lieferung 167: 1-64.

Tjeder, B. 1948. The Swedish Prionocera. Opuscula Entomologica 13: 75-99.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Yngve Brodin, 2016

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Tipuloidea - harkrankar 
 • Familj
  Tipulidae - storharkrankar 
 • Släkte
  Prionocera  
 • Art
  Prionocera setosa, Tjeder, 1948
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Yngve Brodin, 2016