Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Tipula freyana

Organismgrupp Tvåvingar, Myggor Tipula freyana
  Tvåvingar, Myggor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Huvudet är mörkbrunt till grått. Mellankroppen är grå till mörkbrun. Bakkroppens främre segment är gulaktiga till bruna, de bakre mer mörkt bruna. Vingen längd cirka 12-14 mm, färgen gulaktig utan tydliga fläckar förutom ett svartbrunt vingmärke. Studier av genitalier krävs för att säkert avgöra art. Bra kännetecken för hanen är att det sista bakkroppsegmentet har en bred svagt inbuktad tydligt småtaggig lob i mitten med två spetsiga lober på var sida. Mellan loberna finns en skarp tagg som saknas hos närstående arter. Honan är endast möjlig att särskilja från närstående arter genom vissa mindre och dolda delar av genitalierna.
Utbredning
Länsvis förekomst för Tipula freyana Observationer i Sverige för Tipula freyana
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En nordlig art. I Europa är arten känd från norra Sverige (Vallnäs 1925, Lule lappmark), norra och mellersta Finland och norra Ryssland. I Asien är T. freyana känd från Ryssland, Mongoliet och Nordkorea.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
I Europa endast känd från Norra delarna av Sverige (Lule lappmark på 1970-talet), Finland och Ryssland. I norra Finland påträffad på några få lokaler nära skogsbäckar med minerogen botten omgiven av gråal, björk och gran. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till mellan 0 och 100000 km² och förekomstarean (AOO) till mellan 0 och 1000 km². Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Känd från nordliga barrskogar med inslag av al och björk. Hittad längs med vattendrag och nära myrar och små vattensamlingar. T. freyana flyger under juni till augusti.
Landskapstyper
Skog
Skog
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Vattenmassa
Vattenmassa
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Småvatten
Småvatten
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Okänt, Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Tipulidae (storharkrankar), Släkte Tipula, Art Tipula freyana Lackschewitz, 1936 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation I Europa endast känd från Norra delarna av Sverige (Lule lappmark på 1970-talet), Finland och Ryssland. I norra Finland påträffad på några få lokaler nära skogsbäckar med minerogen botten omgiven av gråal, björk och gran. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till mellan 0 och 100000 km² och förekomstarean (AOO) till mellan 0 och 1000 km². Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Huvudet är mörkbrunt till grått. Mellankroppen är grå till mörkbrun. Bakkroppens främre segment är gulaktiga till bruna, de bakre mer mörkt bruna. Vingen längd cirka 12-14 mm, färgen gulaktig utan tydliga fläckar förutom ett svartbrunt vingmärke. Studier av genitalier krävs för att säkert avgöra art. Bra kännetecken för hanen är att det sista bakkroppsegmentet har en bred svagt inbuktad tydligt småtaggig lob i mitten med två spetsiga lober på var sida. Mellan loberna finns en skarp tagg som saknas hos närstående arter. Honan är endast möjlig att särskilja från närstående arter genom vissa mindre och dolda delar av genitalierna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Tipula freyana

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Tipula freyana

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En nordlig art. I Europa är arten känd från norra Sverige (Vallnäs 1925, Lule lappmark), norra och mellersta Finland och norra Ryssland. I Asien är T. freyana känd från Ryssland, Mongoliet och Nordkorea.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Tipuloidea - harkrankar 
 • Familj
  Tipulidae - storharkrankar 
 • Släkte
  Tipula  
 • Undersläkte
  Tipula (Yamatotipula)  
 • Art
  Tipula freyanaLackschewitz, 1936

Känd från nordliga barrskogar med inslag av al och björk. Hittad längs med vattendrag och nära myrar och små vattensamlingar. T. freyana flyger under juni till augusti.

Ekologisk grupp: Okänt, Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag, Vattenmassa, Löv-/barrblandskog, Småvatten

Biotoper där arten kan förekomma: Sötvattensstrand, Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
En sällsynt art där hotbilden är oklar då artens ekologi är dåligt känd. Arten kan vara känslig för påverkan i zoner längs med vattendrag. T. freyana är en kandidat för rödlistning i Finland.

Påverkan
 • Vattengrumling (Stor negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas då T. freyana inte är hittat i Sverige sedan 1925 och material av arten saknas på svenska museer. Vad som bör göras för att värna om arten är svårbedömt, men åtgärder mot klimatförändringar och bevarande av naturliga zoner längs vattendrag i nordliga barrskogar kan vara lämpliga.

Lackschewitz, P. 1936. Das Genus Tipula in der Arktis und dem borealen Waldgebiet Eurasiens. Trudy Zoologicheskogo Instituta, Akademiya Nauk SSSR, Leningrad 4: 245-312.

Men, Q.-L., Xue, G.-X. & Liu, Y. 2015. A morphological study on reproductive system of Tipula (Yamatotipula) nova Walker (Diptera: Tipulidae). Zoological Systematics 40: 328-338.

Salmela, J. 2012. Revision of Tipula (Yamatotipula) stackelbergi Alexander (Diptera, Tipulidae), and a short discussion on subspecies among crane flies. ZooKeys 162: 43-58.

Salmela, J. & Autio, O. 2009. Tipula (Yamatotipula) moesta Riedel and related species in Finland (Diptera, Tipulidae). Entomologica Fennica 20: 49-55.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Yngve Brodin, 2016

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Tipuloidea - harkrankar 
 • Familj
  Tipulidae - storharkrankar 
 • Släkte
  Tipula  
 • Undersläkte
  Tipula (Yamatotipula)  
 • Art
  Tipula freyana, Lackschewitz, 1936
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Yngve Brodin, 2016