Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Tipula sintenisi

Organismgrupp Tvåvingar, Myggor Tipula sintenisi
  Tvåvingar, Myggor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Huvudet har relativt korta palper jämfört med andra arter av släktet Tipula. Vingarna är 14-19 mm långa och har svaga fläckar. Arten är mest lik Tipula scripta. Hanar kan särskiljas från andra närstående arter genom en kombination av karaktärer hos genitalierna. För att särskilja honor från liknande arter behövs studier av en kombination av karaktärer hos genitalierna (äggläggningsröret), vingar, huvud och mellankropp.
Utbredning
Länsvis förekomst för Tipula sintenisi Observationer i Sverige för Tipula sintenisi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Funnen i norra Europa, inkluderande, Sverige, Finland, Ryssland och de Baltiska länderna. Även känd från norra Asien. Fynden i Sverige är de västligaste i Europa. Arten är funnen i Värmland och Dalarna samt Lycksele lappmark.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Känd från Värmland, Dalarna och Lycksele lappmark, men ej påträffad sedan 1940-talet trots eftersök. Larven lever i smärre vattendrag. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Informationen om artens ekologi är sparsam, de uppgifter som finns antyder att larverna lever i myrmarker och längs med eller i kantzoner av rinnande vatten och sjöar. Arten flyger åtminstone under maj till juli.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Sötvatten
Sötvatten
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Vattenmassa
Vattenmassa
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Tipulidae (storharkrankar), Släkte Tipula, Art Tipula sintenisi Lackschewitz, 1933 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Känd från Värmland, Dalarna och Lycksele lappmark, men ej påträffad sedan 1940-talet trots eftersök. Larven lever i smärre vattendrag. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Huvudet har relativt korta palper jämfört med andra arter av släktet Tipula. Vingarna är 14-19 mm långa och har svaga fläckar. Arten är mest lik Tipula scripta. Hanar kan särskiljas från andra närstående arter genom en kombination av karaktärer hos genitalierna. För att särskilja honor från liknande arter behövs studier av en kombination av karaktärer hos genitalierna (äggläggningsröret), vingar, huvud och mellankropp.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Tipula sintenisi

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Tipula sintenisi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Funnen i norra Europa, inkluderande, Sverige, Finland, Ryssland och de Baltiska länderna. Även känd från norra Asien. Fynden i Sverige är de västligaste i Europa. Arten är funnen i Värmland och Dalarna samt Lycksele lappmark.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Tipuloidea - harkrankar 
 • Familj
  Tipulidae - storharkrankar 
 • Släkte
  Tipula  
 • Undersläkte
  Tipula (Vestiplex)  
 • Art
  Tipula sintenisiLackschewitz, 1933

Informationen om artens ekologi är sparsam, de uppgifter som finns antyder att larverna lever i myrmarker och längs med eller i kantzoner av rinnande vatten och sjöar. Arten flyger åtminstone under maj till juli.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark, Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag, Sötvattensstrand, Vattenmassa, Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Svårbedömt på grund av väldigt dåligt känd ekologi. T. sintenisi är svår att artbestämma om man inte är van att bestämma harkrankar. Det kan därför dölja sig fynd av arten i material som är bestämt till de vanliga svenska arterna T. scripta, T. nubeculosa eller T. excisa. I Finland är T sintenisi en kandidat för rödlistning.

Påverkan
 • Vattengrumling (Stor negativ effekt)
Svårbedömt, men man bör beakta åtgärder för att skydda myrmarker och kantzoner för sjöar och vattendrag. En granskning av obestämt eller mindre säkert bestämt material för liknande arter kan vara lämpligt för att få bättre kunskap om artens ekologi och utbredning.

Gelhaus, J.K. & Podenas, S. 2006. The diversity and distribution of crane flies (Insecta: Diptera: Tipuloidea) in the Hovsgol lake watershed, northern Mongolia. In: Goulden, C.; Sitnikova, T.; Gelhaus, J.K.; Boldgiv, B. (redact.), The geology, biodiversity and ecology of Lake Hovsgol, Mongolia. Backhuys, Leiden: 279-303.

Mannheims, B. & Theowald, B. 1980. 15. Tipulidae, Hos Lindner E. (red.) Die Fliegen der Palaearktischen Region. E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandling. 1-538.

Podenas, S. & Pakalniskis, S. 2000. Supplement to the Diptera fauna of Lithuania. Acta Zoologica Lituanica 10(3): 20-26.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Yngve Brodin, 2016

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Tipuloidea - harkrankar 
 • Familj
  Tipulidae - storharkrankar 
 • Släkte
  Tipula  
 • Undersläkte
  Tipula (Vestiplex)  
 • Art
  Tipula sintenisi, Lackschewitz, 1933
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Yngve Brodin, 2016