Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Tipula tchukchi

Organismgrupp Tvåvingar, Myggor Tipula tchukchi
  Tvåvingar, Myggor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Hör till de lite mindre arterna av släktet Tipula. Antennleder tydligt tandade. Vinge 11-16 mm lång och med tydliga bruna fläckar. Huvud och mellankropp mest grå, bakkropp brunaktigt grå till gulaktig. Genitalier avgörande för artbestämning. En bra artkaraktär är att hanens sista bakkroppssegment (tergit 9) är ovanligt stor, svart, djupt v-format och taggigt urgröpt med två trubbiga taggar i mitten. Honan har ett kort äggläggningsrör som på undersidan har tydlig sågtandning. Ett bra artkännetecken hos honan är att det bakersta segmentet (sternit 8) har två smala parallella utskott försedda med ett kort hår i spetsen. T. tchukchi är ofta sammanblandad med andra arter så som T. laccata.
Utbredning
Länsvis förekomst för Tipula tchukchi Observationer i Sverige för Tipula tchukchi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En tydligt nordlig art som i Europa endast är funnen i nordligaste Sverige och Finland. Enda fyndet i Sverige är på ca. 900 m över havet i Lycksele lappmark 1965. De få fynden i Finland är från platser 800 - 1000 m över havet. I Asien är T. tchukchi funnen i Mongoliet och östra Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Känd från tre länder i världen Sverige Lycksele och Torne lappmarker (senast norr om Ammarnäs 1965), Finland och Mongoliet. Habitatet utgörs av fuktiga fjällområden i subalpin eller lågalpin zon. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
T. tchukchi är funnen i våta områden något ovanför och i den nordliga björkskogszonen (subalpina områden). Arten är fångad i närheten av små vattensamlingar och vattendrag. Arten flyger åtminstone under juni och juli.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Våtmark
Våtmark
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Vattendrag
Vattendrag
Småvatten
Småvatten
Lövskog
Lövskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Okänt
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Tipulidae (storharkrankar), Släkte Tipula, Art Tipula tchukchi Alexander, 1934 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Känd från tre länder i världen Sverige Lycksele och Torne lappmarker (senast norr om Ammarnäs 1965), Finland och Mongoliet. Habitatet utgörs av fuktiga fjällområden i subalpin eller lågalpin zon. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Hör till de lite mindre arterna av släktet Tipula. Antennleder tydligt tandade. Vinge 11-16 mm lång och med tydliga bruna fläckar. Huvud och mellankropp mest grå, bakkropp brunaktigt grå till gulaktig. Genitalier avgörande för artbestämning. En bra artkaraktär är att hanens sista bakkroppssegment (tergit 9) är ovanligt stor, svart, djupt v-format och taggigt urgröpt med två trubbiga taggar i mitten. Honan har ett kort äggläggningsrör som på undersidan har tydlig sågtandning. Ett bra artkännetecken hos honan är att det bakersta segmentet (sternit 8) har två smala parallella utskott försedda med ett kort hår i spetsen. T. tchukchi är ofta sammanblandad med andra arter så som T. laccata.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Tipula tchukchi

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Tipula tchukchi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En tydligt nordlig art som i Europa endast är funnen i nordligaste Sverige och Finland. Enda fyndet i Sverige är på ca. 900 m över havet i Lycksele lappmark 1965. De få fynden i Finland är från platser 800 - 1000 m över havet. I Asien är T. tchukchi funnen i Mongoliet och östra Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Tipuloidea - harkrankar 
 • Familj
  Tipulidae - storharkrankar 
 • Släkte
  Tipula  
 • Undersläkte
  Tipula (Vestiplex)  
 • Art
  Tipula tchukchiAlexander, 1934

T. tchukchi är funnen i våta områden något ovanför och i den nordliga björkskogszonen (subalpina områden). Arten är fångad i närheten av små vattensamlingar och vattendrag. Arten flyger åtminstone under juni och juli.

Ekologisk grupp: Okänt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark, Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Fjällbiotoper, Vattendrag, Småvatten, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper, Sötvattensstrand

Klimatförändringar med ett allt varmare klimat främst i fjällområden och fjällnära miljöer kan vara ett hot för artens existens i Europa. T. tchukchi är bedömd som en möjligen hotat art i Finland.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Stor negativ effekt)
Internationella förhandlingar för att minska utsläpp och motverka det allt varmare klimatet i nordliga områden.

Alexander, C.P. 1934. New or little-known Tipulidae from eastern Asia (Diptera). XVII. Philippine Journal of Science 52: 395-442.

Salmela, J. 2008. Semiaquatic fly (Diptera, Nematocera) fauna of fens, springs, headwater streams and alpine wetlands in the northern boreal ecoregion, Finland. W-album 6: 1-53.

Savchenko, E.N. 1964. Crane-flies (Diptera, Tipulidae), Subfam. Tipulinae, Genus Tipula L., 2. Fauna USSR, N.S. 89, Nasekomye Dvukrylye (Diptera), 2(4): 1-503 (på ryska).

Starkevich, P. & Paramonov, N.M. 2016. New records of Tipula (Vestiplex) crane clies from the Palaearctic [Diptera: Tipulidae] with a new synonym. Journal of the Kansas Entomological Society 89: 80-84.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Yngve Brodin, 2016

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Tipuloidea - harkrankar 
 • Familj
  Tipulidae - storharkrankar 
 • Släkte
  Tipula  
 • Undersläkte
  Tipula (Vestiplex)  
 • Art
  Tipula tchukchi, Alexander, 1934
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Yngve Brodin, 2016