Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Tipula tofina

Organismgrupp Tvåvingar, Myggor Tipula tofina
  Tvåvingar, Myggor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Relativt stor art i släktet Tipula med en vinglängd över 15 mm. Huvud och mellankropp mest grå. Vingens färg vitaktig eller ofärgad och med gråa och bruna fläckar. Bakkropp på ovansidan gulaktig med de yttre segmenten gråsvarta. Kan endast skiljas säkert från andra arter genom hanens genitalier. Liknar mycket den i Sverige ganska vanliga T. signata och har som denna art två kraftiga rundade utskott på undersidan (sternit 8) av hanens sista bakkroppsegment. Arten skiljs bäst från T. signata genom att hanens genitalier har yttre lober (distyli) som saknar tagg vid basen.
Utbredning
Länsvis förekomst för Tipula tofina Observationer i Sverige för Tipula tofina
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten tycks ha sin huvudsakliga utbredning i norra Asien (Ryssland, Kazakstan, Mongoliet och Nordkorea). Europeiska fynd finns endast från nordliga delar av Sverige och Ryssland. I Sverige är arten endast funnen vid bäcken Kaltisjokk i Messaureområdet i Lule lappmark i september 1965.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
I Europa endast påträffad en gång i Lule lappmark (Kaltisjokk, Messaure 1965), en ovanligt rik urskog/våtmarksmosaik. Artens ekologi okänd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Artens ekologi är endast sparsamt känd. Den är funnen nära sjöar, vattendrag och myrar i föga eller måttligt påverkade barrskogar. Ett fynd är gjort i mossa.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Okänt
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Tipulidae (storharkrankar), Släkte Tipula, Art Tipula tofina Alexander, 1945 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation I Europa endast påträffad en gång i Lule lappmark (Kaltisjokk, Messaure 1965), en ovanligt rik urskog/våtmarksmosaik. Artens ekologi okänd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Relativt stor art i släktet Tipula med en vinglängd över 15 mm. Huvud och mellankropp mest grå. Vingens färg vitaktig eller ofärgad och med gråa och bruna fläckar. Bakkropp på ovansidan gulaktig med de yttre segmenten gråsvarta. Kan endast skiljas säkert från andra arter genom hanens genitalier. Liknar mycket den i Sverige ganska vanliga T. signata och har som denna art två kraftiga rundade utskott på undersidan (sternit 8) av hanens sista bakkroppsegment. Arten skiljs bäst från T. signata genom att hanens genitalier har yttre lober (distyli) som saknar tagg vid basen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Tipula tofina

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Tipula tofina

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten tycks ha sin huvudsakliga utbredning i norra Asien (Ryssland, Kazakstan, Mongoliet och Nordkorea). Europeiska fynd finns endast från nordliga delar av Sverige och Ryssland. I Sverige är arten endast funnen vid bäcken Kaltisjokk i Messaureområdet i Lule lappmark i september 1965.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Tipuloidea - harkrankar 
 • Familj
  Tipulidae - storharkrankar 
 • Släkte
  Tipula  
 • Undersläkte
  Tipula (Savtshenkia)  
 • Art
  Tipula tofinaAlexander, 1945

Artens ekologi är endast sparsamt känd. Den är funnen nära sjöar, vattendrag och myrar i föga eller måttligt påverkade barrskogar. Ett fynd är gjort i mossa.

Ekologisk grupp: Okänt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Myrbiotoper

Biotoper där arten kan förekomma: Sötvattensstrand

Hotbilden är svårbedömd då artens ekologi är så sparsamt känd. Då arten har en nordlig utbredning kan det allt varmare klimatet utgöra ett hot.
Internationella åtgärder för att dämpa växthuseffekten. Riktade eftersökningar i artens utbredningsområde för att få bättre kunskap om status och ekologi.

Alexander, C.P. 1945. Undescribed species of crane-flies from northern Korea (Diptera, Tipuloidea). Transactions of the Royal Entomological Society of London 95: 227-246.

De Jong, H. 1994. The phylogeny of the subgenus Tipula (Savtshenkia) (Diptera: Tipulidae), with special reference to the western Mediterranean fauna. Tijdschrift voor Entomologie 137: 271-323.

Mannheims, B. & Theowald, B. 1980. 15. Tipulidae, Hos Lindner E. (red.) Die Fliegen der Palaearktischen Region. E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandling. 1-538.

Oosterbroek, P. 2016. Catalogue of the Craneflies of the World (version 8 december 2016) [http://ccw.naturalis.nl/detail.php]

Savchenko, E.N. 1961. Crane-flies (Diptera, Tipulidae), Subfam. Tipulinae, Genus Tipula L., (part 1). Fauna USSR, N.S. 79, Nasekomye Dvukrylye [Diptera], 2(3): 1-487 (på ryska).

Yadamsuren, O., Hayford, B., Gelhaus, J., Ariuntsetseg, L., Goulden, C., Podenas, S. & Podeniene, V. 2015. Declines in diversity of crane flies (Diptera: Tipuloidea) indicate impact from grazing by livestock in the Hövsgöl region of Mongolia. Journal of Insect Conservation 19: 465-477.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Yngve Brodin, 2016

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Tipuloidea - harkrankar 
 • Familj
  Tipulidae - storharkrankar 
 • Släkte
  Tipula  
 • Undersläkte
  Tipula (Savtshenkia)  
 • Art
  Tipula tofina, Alexander, 1945
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Yngve Brodin, 2016