Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Actidium coarctatum

Organismgrupp Skalbaggar, Fjädervingar, mycelbaggar, asbaggar m.fl. Actidium coarctatum
  Skalbaggar, Fjädervingar, mycelbaggar, asbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En mycket liten (0,6–0,7 mm lång), svart, smal och välvd art.
Utbredning
Länsvis förekomst för Actidium coarctatum Observationer i Sverige för Actidium coarctatum
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Känd genom ett par 1800-talsfynd från sydvästra Skåne. Närmast funnen i Danmark (Själland) och vid Östersjön i norra Tyskland och i Ryssland (Kaliningrad). Det finns inga sentida fynd i detta område, och arten får betraktas som försvunnen från Sverige liksom från hela Östersjöregionen. Även vid Nordsjökusten har arten minskat kraftigt, och från Brittiska öarna finns inga fynd efter 1924, men fynd finns 1982 från norra Tyskland. Arten är utbredd längre söderut längs Atlantkusten och vid Medelhavet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Lever i ruttnande tång på havsstränder. Känd genom ett par 1800-talsfynd från sydvästra Skåne. Inga sentida fynd i Sverige eller i de andra östersjöländerna. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Lever främst i ruttnande tång på havsstränder. Fynd finns dock även från inlandslokaler, där arten kan påträffas i andra typer av ruttnande växtmaterial, t.ex. i gödselstackar eller drivbänkar, liksom i driftmaterial vid flodstränder eller i förna.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Ptiliidae (fjädervingar), Släkte Actidium, Art Actidium coarctatum (Haliday, 1855) Synonymer

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Lever i ruttnande tång på havsstränder. Känd genom ett par 1800-talsfynd från sydvästra Skåne. Inga sentida fynd i Sverige eller i de andra östersjöländerna. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
En mycket liten (0,6–0,7 mm lång), svart, smal och välvd art.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för Actidium coarctatum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Actidium coarctatum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd genom ett par 1800-talsfynd från sydvästra Skåne. Närmast funnen i Danmark (Själland) och vid Östersjön i norra Tyskland och i Ryssland (Kaliningrad). Det finns inga sentida fynd i detta område, och arten får betraktas som försvunnen från Sverige liksom från hela Östersjöregionen. Även vid Nordsjökusten har arten minskat kraftigt, och från Brittiska öarna finns inga fynd efter 1924, men fynd finns 1982 från norra Tyskland. Arten är utbredd längre söderut längs Atlantkusten och vid Medelhavet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Ptiliidae - fjädervingar 
 • Underfamilj
  Ptiliinae  
 • Tribus
  Ptiliini  
 • Släkte
  Actidium  
 • Art
  Actidium coarctatum(Haliday, 1855)

Lever främst i ruttnande tång på havsstränder. Fynd finns dock även från inlandslokaler, där arten kan påträffas i andra typer av ruttnande växtmaterial, t.ex. i gödselstackar eller drivbänkar, liksom i driftmaterial vid flodstränder eller i förna.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand

Någon närmare anledning till artens försvinnande är ej känd. Tänkbara hot kan vara olika typer av exploatering som drabbat artens livsmiljö på havsstränder samt olika typer av föroreningar.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
Arten är med all sannolikhet försvunnen från landet.

Sörensson, M. 2000. New Swedish records of Feather-wing beetles (Coleoptera, Ptiliidae), and a discussion of two regionally extinct species. Ent. Tidskr. 121: 181–188.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Ptiliidae - fjädervingar 
 • Underfamilj
  Ptiliinae  
 • Tribus
  Ptiliini  
 • Släkte
  Actidium  
 • Art
  Actidium coarctatum, (Haliday, 1855)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.