Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Actinopteryx fucicola

Organismgrupp Skalbaggar, Fjädervingar, mycelbaggar, asbaggar m.fl. Actinopteryx fucicola
  Skalbaggar, Fjädervingar, mycelbaggar, asbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En mycket liten (0,75–0,85 mm lång), svart och välvd art. Halsskölden är bredare än täckvingarna. Översidan är täckt av en mycket tät, nedliggande behåring.
Utbredning
Länsvis förekomst för Actinopteryx fucicola Observationer i Sverige för Actinopteryx fucicola
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Känd genom ett 1800-talsfynd från Trelleborg i sydvästra Skåne. Närmast i Danmark (Falster), vidare i Holland och längre söderut längs Västeuropas kust. Inga sentida fynd i Sverige eller Danmark. Världsutbredningen omfattar för övrigt tropiska och subtropiska delar av Atlantens kuster (även i Nordamerika och Västindien), Medelhavet, Svarta havet och Indiska Oceanen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Lever i ruttnande tång på havsstränder. Känd genom ett 1800-talsfynd från sydvästra Skåne. Inga sentida fynd i Sverige eller i övriga Nordeuropa. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Lever i ruttnande tångvallar på havsstränder.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Ptiliidae (fjädervingar), Släkte Actinopteryx, Art Actinopteryx fucicola (Allibert, 1844) Synonymer

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Lever i ruttnande tång på havsstränder. Känd genom ett 1800-talsfynd från sydvästra Skåne. Inga sentida fynd i Sverige eller i övriga Nordeuropa. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
En mycket liten (0,75–0,85 mm lång), svart och välvd art. Halsskölden är bredare än täckvingarna. Översidan är täckt av en mycket tät, nedliggande behåring.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för Actinopteryx fucicola

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Actinopteryx fucicola

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd genom ett 1800-talsfynd från Trelleborg i sydvästra Skåne. Närmast i Danmark (Falster), vidare i Holland och längre söderut längs Västeuropas kust. Inga sentida fynd i Sverige eller Danmark. Världsutbredningen omfattar för övrigt tropiska och subtropiska delar av Atlantens kuster (även i Nordamerika och Västindien), Medelhavet, Svarta havet och Indiska Oceanen.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Ptiliidae - fjädervingar 
 • Underfamilj
  Acrotrichinae  
 • Tribus
  Acrotrichini  
 • Släkte
  Actinopteryx  
 • Art
  Actinopteryx fucicola(Allibert, 1844)

Lever i ruttnande tångvallar på havsstränder.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand

Närmare anledning till artens försvinnande är ej känt. Tänkbara hot kan vara olika typer av exploatering som drabbat artens livsmiljö på havsstränder samt olika typer av föroreningar.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
Arten är med all sannolikhet försvunnen från landet.

Sörensson, M. 2000. New Swedish records of Feather-wing beetles (Coleoptera, Ptiliidae), and a discussion of two regionally extinct species. Ent. Tidskr. 121: 181–188.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Ptiliidae - fjädervingar 
 • Underfamilj
  Acrotrichinae  
 • Tribus
  Acrotrichini  
 • Släkte
  Actinopteryx  
 • Art
  Actinopteryx fucicola, (Allibert, 1844)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.