Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Dryops nitidulus

Organismgrupp Skalbaggar, Flugbaggar, bäckbaggar, rödvingebaggar m.fl. Dryops nitidulus
  Skalbaggar, Flugbaggar, bäckbaggar, rödvingebaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3,5–4 mm lång nästan parallellsidig, bred och kort, något välvd, mörk art med gulgrå tät behåring med insprängda långa, uppstående grå hår. Halsskölden på var sida med en längsköl. Täckvingarna är något bredare än halsskölden, framtill med en svag insnörning, utan punktrader men med djupa, grova, baktill något finare och grundare punkter. Benen är oftast röda och försedda med kraftiga klor. Det är den kortaste av de svenska Dryops-arterna.
Utbredning
Länsvis förekomst för Dryops nitidulus Observationer i Sverige för Dryops nitidulus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är påträffad i Skåne och Halland samt på Öland och Gotland. Den finns även i Danmark och Norge men ej i Finland. Det är en mycket svårbestämd och säkert förbisedd art , vars status därför är svår att bedöma.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Lever i och vid ganska snabbt rinnande vatten och i små vattensamlingar, nära vattenytan, på grenar och pinnar samt på annan vegetation. Larverna lever sannolikt av alger eller av veden i svamp- och bakterieangripna nedfallna grenar. Påträffad i Skåne och Halland samt på Öland och Gotland. Mycket svårbestämd art och säkert förbisedd, därför svårbedömd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Lever i och vid ganska snabbt rinnande vatten och i små vattensamlingar, nära vattenytan, på grenar och pinnar samt på annan vegetation. Larverna lever sannolikt av alger eller av veden i svamp- och bakterieangripna nedfallna grenar. I Mellaneuropa är arten vanlig i högalpin terräng med sumpiga grässluttningar och genomströmmande vatten.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Dryopidae (öronbaggar), Släkte Dryops, Art Dryops nitidulus (Heer, 1841) Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Lever i och vid ganska snabbt rinnande vatten och i små vattensamlingar, nära vattenytan, på grenar och pinnar samt på annan vegetation. Larverna lever sannolikt av alger eller av veden i svamp- och bakterieangripna nedfallna grenar. Påträffad i Skåne och Halland samt på Öland och Gotland. Mycket svårbestämd art och säkert förbisedd, därför svårbedömd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En 3,5–4 mm lång nästan parallellsidig, bred och kort, något välvd, mörk art med gulgrå tät behåring med insprängda långa, uppstående grå hår. Halsskölden på var sida med en längsköl. Täckvingarna är något bredare än halsskölden, framtill med en svag insnörning, utan punktrader men med djupa, grova, baktill något finare och grundare punkter. Benen är oftast röda och försedda med kraftiga klor. Det är den kortaste av de svenska Dryops-arterna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Dryops nitidulus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Dryops nitidulus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är påträffad i Skåne och Halland samt på Öland och Gotland. Den finns även i Danmark och Norge men ej i Finland. Det är en mycket svårbestämd och säkert förbisedd art , vars status därför är svår att bedöma.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Dryopoidea  
 • Familj
  Dryopidae - öronbaggar 
 • Släkte
  Dryops  
 • Art
  Dryops nitidulus(Heer, 1841)

Lever i och vid ganska snabbt rinnande vatten och i små vattensamlingar, nära vattenytan, på grenar och pinnar samt på annan vegetation. Larverna lever sannolikt av alger eller av veden i svamp- och bakterieangripna nedfallna grenar. I Mellaneuropa är arten vanlig i högalpin terräng med sumpiga grässluttningar och genomströmmande vatten.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark, Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Arten hotas möjligen av att vattendragen där den lever övergöds eller på annat sätt förändras, t. ex. genom ändrad vattenföring. Arten kan även drabbas av dikning och vattenföroreningar av olika slag.
Anläggning av skyddszoner vid vattendrag och andra vatten, där arten lever. Se till att dikningsföretag som kan påverka vattenflöden, vattenvolymer och vattenstånd undviks.

Drost, M. B. P. et al. 1992. De Waterkevers van Nederland. Utrecht.

Hansen, V., 1938. Blödvinger, klannere m. m. Danmarks fauna. Biller X.

Nilsson, A. N. 1996. Coleoptera Dryopoidea, Riffle Bettles in Anders Nilsson (ed.): The Aquatic Insects of North Europe. Volume 1, 195-202. Apollo Books, Stenstrup, Denmark.

Nyholm, T. 1941. Coleopterologiska meddelanden. III. Opusc. Ent. 6: 11-15.

Olmi, M., 1976. Dryopidae – Elminthidae. Fauna dItalia.

Steffan, A. W. 1979. Familie: Dryopidae in Freude – Harde – Lohse, Die Käfer Mitteleuropas, 6.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bertil Andrén 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Dryopoidea  
 • Familj
  Dryopidae - öronbaggar 
 • Släkte
  Dryops  
 • Art
  Dryops nitidulus, (Heer, 1841)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bertil Andrén 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.