Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Ochthebius nilssoni

Organismgrupp Skalbaggar, Dykare, vattenbaggar m.fl. Ochthebius nilssoni
  Skalbaggar, Dykare, vattenbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En mycket liten art, 1,6 mm lång. Till färgen är den svart med tydlig metallglans. Halsskölden har mittfåra och två ganska likstora gropar på var sida om denna samt smala, membranfyllda utsnitt längs bakre hälften av sidokanterna. Täckvingarna är ganska smala och har fina, regelbundna punktstrimmor. Hela ovansidan har fin och gles behåring.
Utbredning
Länsvis förekomst för Ochthebius nilssoni Observationer i Sverige för Ochthebius nilssoni
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten påträffades första gången i början av 1980-talet och var länge enbart känd från typlokalen, sjön Västra Skärträsket på Skataheden SO om Åmsele, i Västerbotten. År 2007 så upptäcktes dock förekomster i flera sjöar på Irland. Arten är mycket liten, vilket i kombination med levnadssättet gör att den kan misstänkas vara starkt förbisedd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Lever på den svenska lokalen bland slam på bottnen på några decimeters djup i en vik av en oligotrof klarvattensjö, som har sandig och stenig botten och växtlighet av Lobelia och Phragmites. Den ca 50 m djupa sjön saknar utflöden. Även i Irland är arten funnen i sjöar extremt klart vatten, men dessa avviker genom att vara kalkrika med en botten av kalkbleke. O. nilssoni är där påträffad i anslutning till en gelatinös algfilt på botten, på ett djup av 60-80 cm. Vegetation av kransalger och andra makrofyter saknades på de ytor där arten påträffades. Arten är mycket liten, vilket i kombination med levnadssättet gör att den kan misstänkas vara starkt förbisedd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Lever på den svenska lokalen bland slam på bottnen på några decimeters djup i en vik av en oligotrof klarvattensjö, som har sandig och stenig botten och växtlighet av Lobelia och Phragmites. Den ca 50 m djupa sjön saknar utflöden. Även i Irland är arten funnen i sjöar extremt klart vatten, men dessa avviker genom att vara kalkrika med en botten av kalkbleke. O. nilssoni är där påträffad i anslutning till en gelatinös algfilt på botten, på ett djup av 60-80 cm. Vegetation av kransalger och andra makrofyter saknades på de ytor där arten påträffades.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sjöar
Sjöar
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· grönalger
· grönalger
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Hydraenidae (vattenbrynsbaggar), Släkte Ochthebius, Art Ochthebius nilssoni Hebauer, 1986 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Lever på den svenska lokalen bland slam på bottnen på några decimeters djup i en vik av en oligotrof klarvattensjö, som har sandig och stenig botten och växtlighet av Lobelia och Phragmites. Den ca 50 m djupa sjön saknar utflöden. Även i Irland är arten funnen i sjöar extremt klart vatten, men dessa avviker genom att vara kalkrika med en botten av kalkbleke. O. nilssoni är där påträffad i anslutning till en gelatinös algfilt på botten, på ett djup av 60-80 cm. Vegetation av kransalger och andra makrofyter saknades på de ytor där arten påträffades. Arten är mycket liten, vilket i kombination med levnadssättet gör att den kan misstänkas vara starkt förbisedd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En mycket liten art, 1,6 mm lång. Till färgen är den svart med tydlig metallglans. Halsskölden har mittfåra och två ganska likstora gropar på var sida om denna samt smala, membranfyllda utsnitt längs bakre hälften av sidokanterna. Täckvingarna är ganska smala och har fina, regelbundna punktstrimmor. Hela ovansidan har fin och gles behåring.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Ochthebius nilssoni

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Ochthebius nilssoni

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten påträffades första gången i början av 1980-talet och var länge enbart känd från typlokalen, sjön Västra Skärträsket på Skataheden SO om Åmsele, i Västerbotten. År 2007 så upptäcktes dock förekomster i flera sjöar på Irland. Arten är mycket liten, vilket i kombination med levnadssättet gör att den kan misstänkas vara starkt förbisedd.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Hydraenidae - vattenbrynsbaggar 
 • Underfamilj
  Ochthebiinae  
 • Släkte
  Ochthebius  
 • Art
  Ochthebius nilssoniHebauer, 1986

Lever på den svenska lokalen bland slam på bottnen på några decimeters djup i en vik av en oligotrof klarvattensjö, som har sandig och stenig botten och växtlighet av Lobelia och Phragmites. Den ca 50 m djupa sjön saknar utflöden. Även i Irland är arten funnen i sjöar extremt klart vatten, men dessa avviker genom att vara kalkrika med en botten av kalkbleke. O. nilssoni är där påträffad i anslutning till en gelatinös algfilt på botten, på ett djup av 60-80 cm. Vegetation av kransalger och andra makrofyter saknades på de ytor där arten påträffades.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Sjöar

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· grönalger - Chlorophyta (Viktig)
Artens status och hotsituation är svårbedömd utifrån nuvarande kunskap.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
Arten bör eftersökas, och dess status samt exakta krav klarläggas.

Hansen, M. 1987. The Hydradephaga (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. 18: 45–46.

Hebauer, F 1986. Ochthebius (Hymenodes) nilssoni sp. n. from northern Sweden (Coleoptera: Hydraenidae). Ent. Scand. 17: 359–362.

Jäch, M. A. 1992. Revision of the Palearctic species of the genus Ochthebius Leach. X. The punctatus species group (Coleoptera: Hydraenidae). Bulletin et Annales de la Société royale belge de lEntomologie 128: 167–195.

Lundberg, S. 1988. Catalogus Coleopterorum Sueciae 1986 – rättelser och tillägg. Ent. Tidskr. 109: 81.

O'Callaghan, E., Foster, G.N., Bilton, D.T., Reynolds, J.D. 2009. Ochthebius nilssoni Hebauer new for Ireland (Coleoptera: Hydraenidae), including a key to Irish Ochthebius and Enicocerus. The Irish Naturalists' Journal Vol. 30: 19-23

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bertil Andrén 2000. Rev. Bertil Andrén 2005, Håkan Ljungberg 2013. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Hydraenidae - vattenbrynsbaggar 
 • Underfamilj
  Ochthebiinae  
 • Släkte
  Ochthebius  
 • Art
  Ochthebius nilssoni, Hebauer, 1986
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bertil Andrén 2000. Rev. Bertil Andrén 2005, Håkan Ljungberg 2013. © ArtDatabanken, SLU 2006.