Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skarpbandsgräsmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Elachista cingillella
Skarpbandsgräsmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingbredd 8-9 mm. Framvingar är mörkgrå, i färska exemplar nästan svartaktig. Mitt på vingen finns ett tvärband som oftast är svagt utåtböjt på mitten. Huvudet är grått, något mörkare än hos smalbandgräsminerarmal Elachista megerlella, som den annars liknar mycket; vidare har megerlella kontrastrikt ljusare fransar i vingspetsen. Nyare och ännu opublicerade undersökningar av Lauri Kaila, Helsingfors visar, att cingillella består av ett artkomplex, där den i Sverige förekommande är den riktiga cingillella. Arten är avbildad av Traugott-Olsen & Nielsen, (1977).
Utbredning
Observationer i Sverige för skarpbandsgräsmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från några få länder i Central- och Nordeuropa men anses som sällsynt på de flesta håll. På grund av oklarhet om vilka av de närstående arterna som finns företrädda på olika lokaler, är utbredningen utanför Norden tills vidare osäker. I Norge är arten känd endast från norra Opland, yttre Telemark och inre Aust-Agder i södra delen av landet. I Finland är arten nyligen noterad från provinsen Tavastehus i ett fåtal exemplar. I Sverige är arten funnen i Småland, på Öland och Gotland, i Västergötland och Uppland. Tillsammans är bara några tiotals exemplar påträffade och den får således betraktas som ytterst sällsynt.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer i rika lundmarker på Öland och Gotland och dessutom har enstaka fynd gjorts i östra Göta- och Svealand. Har i Finland kläckts från Brachypodium. Arten missgynnas sannolikt av trakthyggesbruk. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (15-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 32000 (32000-65300) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (60-120) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Skarpbandad gräsminerarmal påträffas i rika blandskogar, oftast i kalkrika trakter. Den är bunden till hässlebrodd Milium effusum enligt hundra år gamla uppgifter, men det kan eventuellt röra sig om en närstående art i komplexet. Dock passar detta gräs väl in på de svenska lokaler där arten är påträffad. Den uppges i litteraturen flyga i två generationer, men även detta är osäkert vad gäller de svenska populationerna; här är arten i stort sett bara funnen i juni.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· skaftingar
· skaftingar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Elachistidae (gräsmalar), Släkte Elachista, Art Elachista cingillella (Herrich-Schäffer, 1855) - skarpbandsgräsmal Synonymer skarpbandad gräsminerarmal

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer i rika lundmarker på Öland och Gotland och dessutom har enstaka fynd gjorts i östra Göta- och Svealand. Har i Finland kläckts från Brachypodium. Arten missgynnas sannolikt av trakthyggesbruk. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (15-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 32000 (32000-65300) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (60-120) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Vingbredd 8-9 mm. Framvingar är mörkgrå, i färska exemplar nästan svartaktig. Mitt på vingen finns ett tvärband som oftast är svagt utåtböjt på mitten. Huvudet är grått, något mörkare än hos smalbandgräsminerarmal Elachista megerlella, som den annars liknar mycket; vidare har megerlella kontrastrikt ljusare fransar i vingspetsen. Nyare och ännu opublicerade undersökningar av Lauri Kaila, Helsingfors visar, att cingillella består av ett artkomplex, där den i Sverige förekommande är den riktiga cingillella. Arten är avbildad av Traugott-Olsen & Nielsen, (1977).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för skarpbandsgräsmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från några få länder i Central- och Nordeuropa men anses som sällsynt på de flesta håll. På grund av oklarhet om vilka av de närstående arterna som finns företrädda på olika lokaler, är utbredningen utanför Norden tills vidare osäker. I Norge är arten känd endast från norra Opland, yttre Telemark och inre Aust-Agder i södra delen av landet. I Finland är arten nyligen noterad från provinsen Tavastehus i ett fåtal exemplar. I Sverige är arten funnen i Småland, på Öland och Gotland, i Västergötland och Uppland. Tillsammans är bara några tiotals exemplar påträffade och den får således betraktas som ytterst sällsynt.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Elachistidae - gräsmalar 
 • Underfamilj
  Elachistinae  
 • Släkte
  Elachista  
 • Art
  Elachista cingillella(Herrich-Schäffer, 1855) - skarpbandsgräsmal
  Synonymer
  skarpbandad gräsminerarmal

Skarpbandad gräsminerarmal påträffas i rika blandskogar, oftast i kalkrika trakter. Den är bunden till hässlebrodd Milium effusum enligt hundra år gamla uppgifter, men det kan eventuellt röra sig om en närstående art i komplexet. Dock passar detta gräs väl in på de svenska lokaler där arten är påträffad. Den uppges i litteraturen flyga i två generationer, men även detta är osäkert vad gäller de svenska populationerna; här är arten i stort sett bara funnen i juni.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
· skaftingar - Brachypodium (Har betydelse)
På grund av osäkerhet om artens biologi kan inget säkert sägas om eventuella hot. Sannolikt kan trakthyggesbruk påverka arten negativt, åtminstone om detta kombineras med utdikning så att bredbladiga gräsarter som hässlebrodd försvinner.
I väntan på att artkomplexet har utretts finns inga direkta årgärder att rekommendera, E. cingillellas biologi bör studeras, för att kunna förklara varför den uppträder så sporadiskt.

Emmet, A.M, et al. 1996 in The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland. Volume 3. Colchester, England.

Traugott-Olsen, E. & Nielsen, E. Schmidt, 1977. The Elachistidae (Lepidoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna ent. scand., Vol. 6. Klampenborg.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2002.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Elachistidae - gräsmalar 
 • Underfamilj
  Elachistinae  
 • Släkte
  Elachista  
 • Art
  Elachista cingillella, (Herrich-Schäffer, 1855) - skarpbandsgräsmal
  Synonymer
  skarpbandad gräsminerarmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2002.