Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Asperarca nodulosa

Organismgrupp Blötdjur, Marina musslor Asperarca nodulosa
  Blötdjur, Marina musslor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd upp till 16 mm. Vänster och höger skalhalvor likstora, låskant rak. Skal trapetsformigt med förstorad bakände, skalbucklan väl framför mittlinjen. Skalet är tydligt djupare (högre) i bakänden än i framänden.Välutvecklad radiär och koncentrisk skulptur finns. Skallåset har många små tänder (s.k. taxodont lås). Låständerna sitter i en rak rad och utgörs av upp till 7 främre och 14 bakre tänder. Periostracum tunt, genomskinligt, gulaktigt, ofta slitet och endast kvar vid skalkanterna.

Liknande arter: Närmast lik Arca tetragona, som har liknande skalform och skulptur. Den arten är ännu mer kantigt trapetsformig och har inbuktad, snett avskuren bakkant, och en tydlig köl från skalbucklan till bakändens nedre hörn.
Utbredning
Länsvis förekomst för Asperarca nodulosa Observationer i Sverige för Asperarca nodulosa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I svenska vatten är arten utbredd från norra Kattegatt upp längs Bohusläns kust samt i Skagerrak, på djup mellan 80 och 300 meter. Den förekommer utmed västra och södra Island, vid Norge från södra Troms och söderut, vid Dogger Bank i Nordsjön, men inte utmed Brittiska kuster, frånsett Shetland. Den går dock söderut till Medelhavet och Afrikas nordvästra kust samt Azorerna i nordöstra Atlanten och Mexikanska Golfen i Västatlanten. Artens globala djuputbredning sträcker sig från 3 till ca 1000 meters djup, även om det också finns litteraturuppgifter om 4000 meter.

Arten förekommer i svenska vatten framförallt sparsamt i äldre korallrev (ögonkorall Lophelia pertusa), och den har således en mycket begränsad utbredning. Den bedöms vara sårbar.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
En hårdbottenlevande mussla som ofta sitter fast med sina byssustrådar vid död Lophelia-korall, eller motsvarande strukturer i djupare lägen med god strömsättning. Arten kan bli upp till 1,6 cm lång. Musslan förekommer i vårt närområde runt västra och södra Island, samt i Norge från södra Troms. I svenska vatten föreligger endast estaka fynd, framförallt från ögonkorallrevet i Kosterområdet. Genom sitt beroende av korallrev och andra strömsatta miljöer har arten i svenska vatten sannolikt en mycket begränsad utbredning. Därtill är den troligen känslig för sedimentation till följd av övergödning och bottentrålning. Inga fynd av arten gjordes under Svenska artprojektets marina inventering 2006-2009. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).
Ekologi
Musslan sitter ofta fast med sina byssustrådar vid död ögonkorall Lophelia pertusa, men den kan även förekomma på andra motsvarande strukturer i djupare lägen med god strömsättning.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Filtrerare
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· Ögonkorall
· Ögonkorall
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bivalvia (musslor), Ordning Arcoida, Familj Arcidae, Släkte Asperarca, Art Asperarca nodulosa (O. F. Müller, 1776) Synonymer Acar nodulosa

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation En hårdbottenlevande mussla som ofta sitter fast med sina byssustrådar vid död Lophelia-korall, eller motsvarande strukturer i djupare lägen med god strömsättning. Arten kan bli upp till 1,6 cm lång. Musslan förekommer i vårt närområde runt västra och södra Island, samt i Norge från södra Troms. I svenska vatten föreligger endast estaka fynd, framförallt från ögonkorallrevet i Kosterområdet. Genom sitt beroende av korallrev och andra strömsatta miljöer har arten i svenska vatten sannolikt en mycket begränsad utbredning. Därtill är den troligen känslig för sedimentation till följd av övergödning och bottentrålning. Inga fynd av arten gjordes under Svenska artprojektets marina inventering 2006-2009. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).
Längd upp till 16 mm. Vänster och höger skalhalvor likstora, låskant rak. Skal trapetsformigt med förstorad bakände, skalbucklan väl framför mittlinjen. Skalet är tydligt djupare (högre) i bakänden än i framänden.Välutvecklad radiär och koncentrisk skulptur finns. Skallåset har många små tänder (s.k. taxodont lås). Låständerna sitter i en rak rad och utgörs av upp till 7 främre och 14 bakre tänder. Periostracum tunt, genomskinligt, gulaktigt, ofta slitet och endast kvar vid skalkanterna.

Liknande arter: Närmast lik Arca tetragona, som har liknande skalform och skulptur. Den arten är ännu mer kantigt trapetsformig och har inbuktad, snett avskuren bakkant, och en tydlig köl från skalbucklan till bakändens nedre hörn.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Asperarca nodulosa

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Asperarca nodulosa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I svenska vatten är arten utbredd från norra Kattegatt upp längs Bohusläns kust samt i Skagerrak, på djup mellan 80 och 300 meter. Den förekommer utmed västra och södra Island, vid Norge från södra Troms och söderut, vid Dogger Bank i Nordsjön, men inte utmed Brittiska kuster, frånsett Shetland. Den går dock söderut till Medelhavet och Afrikas nordvästra kust samt Azorerna i nordöstra Atlanten och Mexikanska Golfen i Västatlanten. Artens globala djuputbredning sträcker sig från 3 till ca 1000 meters djup, även om det också finns litteraturuppgifter om 4000 meter.

Arten förekommer i svenska vatten framförallt sparsamt i äldre korallrev (ögonkorall Lophelia pertusa), och den har således en mycket begränsad utbredning. Den bedöms vara sårbar.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Pteriomorphia  
 • Ordning
  Arcoida  
 • Familj
  Arcidae  
 • Släkte
  Asperarca  
 • Art
  Asperarca nodulosa(O. F. Müller, 1776)
  Synonymer
  Acar nodulosa

Musslan sitter ofta fast med sina byssustrådar vid död ögonkorall Lophelia pertusa, men den kan även förekomma på andra motsvarande strukturer i djupare lägen med god strömsättning.

Ekologisk grupp: Filtrerare

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Efterlämningar av djur (Har betydelse)
· Ögonkorall - Lophelia pertusa (Viktig)
Genom sitt beroende av korallrev och andra strömsatta miljöer är arten sannolikt känslig för sedimentation till följd av övergödning och bottentrålning.

Påverkan
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Fiske (Viss negativ effekt)
Värna de korallrev som finns i svenska vatten, och se till att dessa inte utsätts för påverkan i form av trålning eller sedimentation. Om möjligt bör vi också försöka gynna tillväxt av nya korallrev på lämpliga platser.
Etymologi: Asper, Lat., ”ojämn, taggig”; musselsläktet arca < arca, Lat., ”låda, kista”; nodulus, Lat., ”knutig, knottrig, skrovlig”; -osus, Lat., ”-fylld”.

Møller Christensen, J., Larsen, S. & Olesen Nyström, B. 1979. Musslor i havet. Wahlström & Widstrand, Stockholm.

Óskarsson, I. 1982. Skeldyrafána Íslands. Prentsmidjan Leiftur HF.

Poppe, G. & Goto, Y. 1993. European Seashells. Vol. II: (Scaphopoda, Bivalvia, Cephalopoda). Verlag Christa Hemmen.

Sars, G.O. 1878. Bidrag til kundskaben om Norges arktiske fauna. I. Mollusca regionis arcticae Norvegiae.

Oversigt over de i Norges arktiske region forekommande bløddyr. Brøgger, Oslo.

Tebble, N. 1966. British bivalve seashells. A Handbook for Identification. British Museum (Nat. Hist.) Willmann, R. 1989. Muscheln & Schnecken der Nord- und Ostsee. Neumann, Neudamm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: ArtDatabanken 2005-05-11. Faktablad: Asperarca nodulosa. Hans G. Hansson 2003. © ArtDatabanken, SLU 2005. Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Pteriomorphia  
 • Ordning
  Arcoida  
 • Familj
  Arcidae  
 • Släkte
  Asperarca  
 • Art
  Asperarca nodulosa, (O. F. Müller, 1776)
  Synonymer
  Acar nodulosa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: ArtDatabanken 2005-05-11. Faktablad: Asperarca nodulosa. Hans G. Hansson 2003. © ArtDatabanken, SLU 2005. Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.