Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Arca tetragona

Organismgrupp Blötdjur, Marina musslor Arca tetragona
  Blötdjur, Marina musslor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd upp till 4 cm. Vänster och höger skalhalvor likstora. Skal avlångt trapetsformigt med tvärt och snett avskuren bakände, tydlig köl från bucklan ned till bakre och nedre hörnen, skalbucklan placerad långt framför mittlinjen. Skalfärgen är smutsvit till blekgul med oregelbunda rödbruna fläckar och brunaktig skalhud, periostracum. Djurets kropp är vitaktig till färgen. Liksom familjen i övrigt har arten rak låskant med många låständer (taxodont lås). Utmed låskanten finns ca 40-50 tänder - upp till 30 framför skalbucklan och 15 bakom bucklan. Skalskulpturen består till största delen av distinkta radiära åsar - som hos vissa exemplar kan vara mer eller mindre bortnötta - och skalformen är förhållandevis lik en parallellogram. Skalhalvorna glipar utmed ett avsnitt i nederkanten för att ge plats åt de kraftiga tillplattade, mörkgröna byssustrådarna.

Liknande arter: Närmast lik Asperarca nodulosa, som har liknande form och skalskulptur. Den är inte lika kantig och har inte lika tydligt snett avskuren, inbuktad bakkant. Kölen från skalbucklan till bakhörnets nedre del är inte heller lika distinkt.
Utbredning
Länsvis förekomst för Arca tetragona Observationer i Sverige för Arca tetragona
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer från Troms i Norge förbi Brittiska öarna söderut till Medelhavet, Azorerna, Kanarieöarna och nordvästra Afrika ner till Kap Verdeöarna. I svenska vatten är den endast känd från ett fåtal lokaler i Bohuslän, bl.a. ögonkorallrevet uppe i Säcken och i Skagerrak på mellan 50 och 150 meters djup. Arten förekommer ofta grundare söderut i utbredningsområdet, även om den har påträffats ända ner till 2664 meters djup. Sannolikt har arten i våra vatten en begränsad förekomst med specifika habitatkrav.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
A. tetragona är en hårdbottenlevande art som sitter hårt förankrad med sina byssustrådar i större musselskal direkt vid sprickor i klippor eller stenar. Den kan bli upp till 3 cm lång. Arten förekommer från Troms i Norge förbi Brittiska öarna söderut. Från svenska vatten är den endast känd från ett fåtal lokaler, bl a ögonkorallrevet uppe i Säcken och i Skagerrak på mellan 50 och 150 meters djup. Dess levnadssätt gör den mycket svårfångad; den lever för djupt för dykare och tas heller inte med skrapning. Sannolikt har arten i våra vatten en mycket begränsad förekomst med specifika habitatkrav. Inga fynd av arten har gjorts under Svenska artprojektets marina inventering 2006-2009, eller under Utsjöbanksinventeringarna. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Musslan sitter hårt förankrad med sina byssustrådar i olika typer av hårdbottenhåligheter, t.ex. i större musselskal eller stundom direkt vid sprickor i klippor eller stenar.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Filtrerare
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Levande djur
Levande djur
· Ögonkorall
· Ögonkorall
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bivalvia (musslor), Ordning Arcoida, Familj Arcidae, Släkte Arca, Art Arca tetragona (Poli, 1795) Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation A. tetragona är en hårdbottenlevande art som sitter hårt förankrad med sina byssustrådar i större musselskal direkt vid sprickor i klippor eller stenar. Den kan bli upp till 3 cm lång. Arten förekommer från Troms i Norge förbi Brittiska öarna söderut. Från svenska vatten är den endast känd från ett fåtal lokaler, bl a ögonkorallrevet uppe i Säcken och i Skagerrak på mellan 50 och 150 meters djup. Dess levnadssätt gör den mycket svårfångad; den lever för djupt för dykare och tas heller inte med skrapning. Sannolikt har arten i våra vatten en mycket begränsad förekomst med specifika habitatkrav. Inga fynd av arten har gjorts under Svenska artprojektets marina inventering 2006-2009, eller under Utsjöbanksinventeringarna. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Längd upp till 4 cm. Vänster och höger skalhalvor likstora. Skal avlångt trapetsformigt med tvärt och snett avskuren bakände, tydlig köl från bucklan ned till bakre och nedre hörnen, skalbucklan placerad långt framför mittlinjen. Skalfärgen är smutsvit till blekgul med oregelbunda rödbruna fläckar och brunaktig skalhud, periostracum. Djurets kropp är vitaktig till färgen. Liksom familjen i övrigt har arten rak låskant med många låständer (taxodont lås). Utmed låskanten finns ca 40-50 tänder - upp till 30 framför skalbucklan och 15 bakom bucklan. Skalskulpturen består till största delen av distinkta radiära åsar - som hos vissa exemplar kan vara mer eller mindre bortnötta - och skalformen är förhållandevis lik en parallellogram. Skalhalvorna glipar utmed ett avsnitt i nederkanten för att ge plats åt de kraftiga tillplattade, mörkgröna byssustrådarna.

Liknande arter: Närmast lik Asperarca nodulosa, som har liknande form och skalskulptur. Den är inte lika kantig och har inte lika tydligt snett avskuren, inbuktad bakkant. Kölen från skalbucklan till bakhörnets nedre del är inte heller lika distinkt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Arca tetragona

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Arca tetragona

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer från Troms i Norge förbi Brittiska öarna söderut till Medelhavet, Azorerna, Kanarieöarna och nordvästra Afrika ner till Kap Verdeöarna. I svenska vatten är den endast känd från ett fåtal lokaler i Bohuslän, bl.a. ögonkorallrevet uppe i Säcken och i Skagerrak på mellan 50 och 150 meters djup. Arten förekommer ofta grundare söderut i utbredningsområdet, även om den har påträffats ända ner till 2664 meters djup. Sannolikt har arten i våra vatten en begränsad förekomst med specifika habitatkrav.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Pteriomorphia  
 • Ordning
  Arcoida  
 • Familj
  Arcidae  
 • Släkte
  Arca  
 • Art
  Arca tetragona(Poli, 1795)

Musslan sitter hårt förankrad med sina byssustrådar i olika typer av hårdbottenhåligheter, t.ex. i större musselskal eller stundom direkt vid sprickor i klippor eller stenar.

Ekologisk grupp: Filtrerare

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Levande djur (Har betydelse)
· Ögonkorall - Lophelia pertusa (Har betydelse)
Efterlämningar av djur (Har betydelse)
Eftersom arten är så ovanlig är dess status i våra vatten så gott som okänd. Vi vet således heller ingenting om några eventuella hot mot musslan. Dess levnadssätt gör den mycket svårfångad; den lever för djupt för dykare och tas heller inte med skrapning.

Påverkan
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Fiske (Viss negativ effekt)
Etymologi: arca, Lat., ”låda, kista”; tetra, Gr., ”fyra, 4”; gonia, Gr., ”hörn, vinkel”

Jeffreys, J. G. 1863. British Conchology or an account of the mollusca which now inhabit the British Isles and the surrounding seas. Vol. II. Marine shells, comprising the Brachiopoda and Conchifera from the family of Anomiidae to that of Mactridae. Van Voorst, London.

Jensen, A. S. & Spärck, R. 1934. Bløddyr. II. Saltvandsmuslinger. Danmarks Fauna 39.

Møller Christensen, J., Larsen, S. & Olesen Nyström, B. 1979. Musslor i havet. Wahlström & Widstrand, Stockholm.

Poppe, G. & Goto, Y. 1993. European Seashells. Vol. II. (Scaphopoda, Bivalvia, Cephalopoda). Verlag Christa Hemmen.

Sars, G.O. 1878. Bidrag til kundskaben om Norges arktiske fauna. I. Mollusca regionis arcticae Norvegiae.

Oversigt over de i Norges arktiske region forekommande bløddyr. Brøgger, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans G. Hansson 2004. © ArtDatabanken, SLU 2005. Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Pteriomorphia  
 • Ordning
  Arcoida  
 • Familj
  Arcidae  
 • Släkte
  Arca  
 • Art
  Arca tetragona, (Poli, 1795)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans G. Hansson 2004. © ArtDatabanken, SLU 2005. Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.