Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Limatula subauriculata

Organismgrupp Blötdjur, Marina musslor Limatula subauriculata
  Blötdjur, Marina musslor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd upp till 7 mm. Vänster och höger skalhalvor lika, symmetriska kring mittlinjen, skalöron lika, relativt små, nedåtriktade. Tunnskalig. Skulptur med 22-26 radiära ribbor (varav den i mitten är grövst - den syns även utmed skalets insida som en central fåra, vilken delar upp skalhalvorna i två hälfter) och fina koncentriska linjer. Mellanrummet mellan två av de mittre ribborna är större än övriga. Färg vitgul. Musslans mjukdelar är mjölkvita och delvis synliga genom det halvgenomskinliga skalet.
Utbredning
Länsvis förekomst för Limatula subauriculata Observationer i Sverige för Limatula subauriculata
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från Island samt västra Finnmark och söderut utmed norska kusten till Skagerrak, Bohuslän och norra Kattegatt. Den finns likaså vid Färöarna, längs västra Brittiska Öarna söderut till Kanarieöarna och Medelhavet samt i västra Atlanten från sydvästra Grönland söderut till Puerto Rico. I Stilla Havet förekommer den från Alaska till Mexico. Den förekommer från ca 4 meters djup till ca 2000 (3191) meters djup, i våra vatten dock huvudsakligen mellan 20 och 100 meters djup. Arten har aldrig varit särskilt allmän, men har minskat kraftigt under senare decennier. De senaste 15-20 åren har arten såvitt är känt inte alls synts till i våra vatten, och är således sannolikt starkt hotad eller redan försvunnen. Pga av att inga uppgifter om dess status föreligger från de senaste tio åren klassificeras arten ändå som DD.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)
En vit och ganska tunnskalig mussla som i våra vatten normalt inte blir större än 7 mm. Den tycks föredra bottnar med sand- eller grusblandat slam även om den kan påträffas också på rent slammiga bottnar där vattnet inte är särskilt stillastående Arten är känd från Island samt västra Finnmark och söderut utmed norska kusten till Skagerrak, Bohuslän och norra Kattegatt. Djuputbredning 5-2000 meter, i våra vatten dock huvudsakligen 20-100 meter. Arten har aldrig varit särskilt allmän, men har minskat kraftigt under senare decennier. Från de senaste decennierna föreligger endast ett känt fynd, från Lilla Middelgrund 2005 (Utsjöbanksinventering). Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten tycks föredra bottnar med sand- eller grusblandat slam även om den kan påträffas också på rent slammiga bottnar där vattnet inte är särskilt stillastående.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Filtrerare
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bivalvia (musslor), Ordning Limoida, Familj Limidae (filmusslor), Släkte Limatula, Art Limatula subauriculata (Montagu, 1808) Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation En vit och ganska tunnskalig mussla som i våra vatten normalt inte blir större än 7 mm. Den tycks föredra bottnar med sand- eller grusblandat slam även om den kan påträffas också på rent slammiga bottnar där vattnet inte är särskilt stillastående Arten är känd från Island samt västra Finnmark och söderut utmed norska kusten till Skagerrak, Bohuslän och norra Kattegatt. Djuputbredning 5-2000 meter, i våra vatten dock huvudsakligen 20-100 meter. Arten har aldrig varit särskilt allmän, men har minskat kraftigt under senare decennier. Från de senaste decennierna föreligger endast ett känt fynd, från Lilla Middelgrund 2005 (Utsjöbanksinventering). Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Längd upp till 7 mm. Vänster och höger skalhalvor lika, symmetriska kring mittlinjen, skalöron lika, relativt små, nedåtriktade. Tunnskalig. Skulptur med 22-26 radiära ribbor (varav den i mitten är grövst - den syns även utmed skalets insida som en central fåra, vilken delar upp skalhalvorna i två hälfter) och fina koncentriska linjer. Mellanrummet mellan två av de mittre ribborna är större än övriga. Färg vitgul. Musslans mjukdelar är mjölkvita och delvis synliga genom det halvgenomskinliga skalet.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Limatula subauriculata

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Limatula subauriculata

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från Island samt västra Finnmark och söderut utmed norska kusten till Skagerrak, Bohuslän och norra Kattegatt. Den finns likaså vid Färöarna, längs västra Brittiska Öarna söderut till Kanarieöarna och Medelhavet samt i västra Atlanten från sydvästra Grönland söderut till Puerto Rico. I Stilla Havet förekommer den från Alaska till Mexico. Den förekommer från ca 4 meters djup till ca 2000 (3191) meters djup, i våra vatten dock huvudsakligen mellan 20 och 100 meters djup. Arten har aldrig varit särskilt allmän, men har minskat kraftigt under senare decennier. De senaste 15-20 åren har arten såvitt är känt inte alls synts till i våra vatten, och är således sannolikt starkt hotad eller redan försvunnen. Pga av att inga uppgifter om dess status föreligger från de senaste tio åren klassificeras arten ändå som DD.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Pteriomorphia  
 • Ordning
  Limoida  
 • Familj
  Limidae - filmusslor 
 • Släkte
  Limatula  
 • Art
  Limatula subauriculata(Montagu, 1808)

Arten tycks föredra bottnar med sand- eller grusblandat slam även om den kan påträffas också på rent slammiga bottnar där vattnet inte är särskilt stillastående.

Ekologisk grupp: Filtrerare

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Arten förefaller att leva i ett förhållandevis snävt djupintervall i södra Skandinavien men i dagsläget är inga direkta hot genom mänsklig påverkan kända. Orsaken till artens synbara minskning är således okänd.
Eftersom inga direkta hot är kända är det svårt att ge förslag på relevanta åtgärder. Ökad kunskap om artens ekologi och status är önskvärd.
Etymologi: Lima, efter musselsläktet Lima (Bruguière, 1797) vars typart är Medelhavsarten Ostrea lima (Linnaeus, 1758) < lima, Lat., ”rasp, fil”, -ula, Lat., diminutivsuffix; sub, Lat., prefix med betydelsen ”under, nära, nästan”; auricula, Lat., (ytter)öra < auris, Lat., ”öra”; -atus, Lat., ”-utrustad, -försedd”.

Jeffreys, J. G. 1865. British Conchology or an account of the mollusca which now inhabit the British Isles and the surrounding seas. Vol. III. Marine shells, comprising the remaining Conchifera, the Solenoconchia, and Gasteropoda as far as Littorina. Van Voorst, London. Jensen, A. S. & Spärck, R. 1934. Bløddyr. II. Saltvandsmuslinger. Danmarks Fauna 39.

Møller Christensen, J., Larsen, S. & Olesen Nyström, B. 1979. Musslor i havet. Wahlström & Widstrand, Stockholm.

Poppe, G. & Goto, Y. 1993. European Seashells. Vol. II. (Scaphopoda, Bivalvia, Cephalopoda). Verlag Christa Hemmen.

Tebble, N. 1966. British bivalve seashells. A Handbook for Identification. British Museum (Nat. Hist.).

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans G. Hansson 2004. © ArtDatabanken, SLU 2005. Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Pteriomorphia  
 • Ordning
  Limoida  
 • Familj
  Limidae - filmusslor 
 • Släkte
  Limatula  
 • Art
  Limatula subauriculata, (Montagu, 1808)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans G. Hansson 2004. © ArtDatabanken, SLU 2005. Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.