Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Delectopecten vitreus

Organismgrupp Blötdjur, Marina musslor Delectopecten vitreus
  Blötdjur, Marina musslor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd upp till 20 mm. Skal tunt, genomskinligt, rundat ovalt, framänden något mer rundad än bakänden. Vänster och höger skalhalvor är lika, båda är konvexa, dvs. buktande. Främre skalöron längre än bakre, främre skalöra på högerskalet med en tydlig byssusslits och 3-5 radiära ribbor. Ctenolium (kamliknande rad av små tänder) finns i underkanten av byssusslitsen. Skal vitt (ibland genomskinligt) med mycket fina radiära och koncentriska linjer av små blåsor eller tandlika strukturer, eller endast med tillväxtlinjer.

Liknande arter: Similpecten simils har också mycket fina radiära och koncentriska linjer. Den är högst 9 mm lång och saknar såväl radiära ribbor på skalöronen som ctenolium (kamliknande struktur) i underkanten av byssusslitsen.
Utbredning
Länsvis förekomst för Delectopecten vitreus Observationer i Sverige för Delectopecten vitreus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har en vidsträckt utbredning såväl i Atlanten som i Stilla havet på djup mellan ca 100 och 3000 meter. I Skandinavien är den påträffad från Finnmark i norr till Skagerrak och bohuslänska fjordsystem. I riktigt nordliga områden kan den påträffas så grunt som runt 30 meter medan den i sydligare områden - t.ex. i Medelhavet och utmed Sydeuropa söderut till Namibia - förekommer den på mellan 400 och 3000 meters djup. I svenska hav påträffas arten på 80 meters djup och djupare.

Arten var förr allmän på djupare mjukbottnar i Kosterområdet och Skagerraks djupare delar, och var en s.k. karaktärsart för Skagerraks mjukbottensamhällen på 200-700 meters djup (Petersen). Från att ha varit så allmän att ett helt mjukbottensamhälle namngavs efter den är Delectopecten vitreus nu mycket sällsynt. Arten är sannolikt hotad, men eftersom inga uppgifter om dess status föreligger från de senaste 10 åren klassificeras den ändå som DD.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
En liten mjukbottenlevande mussla som i Skandinavien är påträffad från Finnmark i norr ner till Skagerrak och bohuslänska fjordsystem. Arten var förr allmän på djupare mjukbottnar i Kosterområdet och Skagerraks djupare delar, och var en s.k. karaktärsart för Skagerraks mjukbottensamhällen på 200-700 meters djup (Petersen). Från att ha varit så allmän att ett helt mjukbottensamhälle namngavs efter den är nu arten mycket sällsynt, troligen till följd av den omfattande bottentrålningen. De få exemplar som numera fås kommer från små områden som pga sin bottenstruktur ej trålas. Under Svenska artprojektets marina inventering har endast ett fåtal fynd hittills gjorts, men materialet från djupa Skagerrak är ännu ej genomgånget. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten var tidigare allmän på djupare mjukbottnar i Kosterområdet och i Skagerrak, där den lever fastsatt med byssustrådar på hårda uppstickande föremål. Foraminiferen Hyrrokkin sarcophaga sätter sig undantagsvis på skalet av Delectopecten vitreus, och genom sin parasitära levnad har förmåga att döda värddjuret (ref T Cedhagen).
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Filtrerare
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bivalvia (musslor), Ordning Pectinoida, Familj Pectinidae (kammusslor), Släkte Delectopecten, Art Delectopecten vitreus (Gmelin, 1791) Synonymer Delectopecten abyssorum (G.O. Sars, 1878, ex Lovén MS)

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation En liten mjukbottenlevande mussla som i Skandinavien är påträffad från Finnmark i norr ner till Skagerrak och bohuslänska fjordsystem. Arten var förr allmän på djupare mjukbottnar i Kosterområdet och Skagerraks djupare delar, och var en s.k. karaktärsart för Skagerraks mjukbottensamhällen på 200-700 meters djup (Petersen). Från att ha varit så allmän att ett helt mjukbottensamhälle namngavs efter den är nu arten mycket sällsynt, troligen till följd av den omfattande bottentrålningen. De få exemplar som numera fås kommer från små områden som pga sin bottenstruktur ej trålas. Under Svenska artprojektets marina inventering har endast ett fåtal fynd hittills gjorts, men materialet från djupa Skagerrak är ännu ej genomgånget. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Längd upp till 20 mm. Skal tunt, genomskinligt, rundat ovalt, framänden något mer rundad än bakänden. Vänster och höger skalhalvor är lika, båda är konvexa, dvs. buktande. Främre skalöron längre än bakre, främre skalöra på högerskalet med en tydlig byssusslits och 3-5 radiära ribbor. Ctenolium (kamliknande rad av små tänder) finns i underkanten av byssusslitsen. Skal vitt (ibland genomskinligt) med mycket fina radiära och koncentriska linjer av små blåsor eller tandlika strukturer, eller endast med tillväxtlinjer.

Liknande arter: Similpecten simils har också mycket fina radiära och koncentriska linjer. Den är högst 9 mm lång och saknar såväl radiära ribbor på skalöronen som ctenolium (kamliknande struktur) i underkanten av byssusslitsen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Delectopecten vitreus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Delectopecten vitreus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har en vidsträckt utbredning såväl i Atlanten som i Stilla havet på djup mellan ca 100 och 3000 meter. I Skandinavien är den påträffad från Finnmark i norr till Skagerrak och bohuslänska fjordsystem. I riktigt nordliga områden kan den påträffas så grunt som runt 30 meter medan den i sydligare områden - t.ex. i Medelhavet och utmed Sydeuropa söderut till Namibia - förekommer den på mellan 400 och 3000 meters djup. I svenska hav påträffas arten på 80 meters djup och djupare.

Arten var förr allmän på djupare mjukbottnar i Kosterområdet och Skagerraks djupare delar, och var en s.k. karaktärsart för Skagerraks mjukbottensamhällen på 200-700 meters djup (Petersen). Från att ha varit så allmän att ett helt mjukbottensamhälle namngavs efter den är Delectopecten vitreus nu mycket sällsynt. Arten är sannolikt hotad, men eftersom inga uppgifter om dess status föreligger från de senaste 10 åren klassificeras den ändå som DD.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Pteriomorphia  
 • Ordning
  Pectinoida  
 • Familj
  Pectinidae - kammusslor 
 • Släkte
  Delectopecten  
 • Art
  Delectopecten vitreus(Gmelin, 1791)
  Synonymer
  Delectopecten abyssorum (G.O. Sars, 1878, ex Lovén MS)

Arten var tidigare allmän på djupare mjukbottnar i Kosterområdet och i Skagerrak, där den lever fastsatt med byssustrådar på hårda uppstickande föremål. Foraminiferen Hyrrokkin sarcophaga sätter sig undantagsvis på skalet av Delectopecten vitreus, och genom sin parasitära levnad har förmåga att döda värddjuret (ref T Cedhagen).

Ekologisk grupp: Filtrerare

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Artens tillbakagång är med största sannolikhet orsakad av de senaste decenniernas omfattande bottentrålning. De få exemplar som numera kan påträffas kommer från små randområden som på grund av sin bottenbeskaffenhet inte trålas. Stefan Agrenius (muntlig uppgift) nämner att arten inte längre tycks förekomma på den monitoringlokal i Skagerrak på 300 meters djup, där den enligt Petersen en gång i tiden var allmän.

Påverkan
 • Fiske (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
För att Delectopecten vitreus skall kunna fortleva i området krävs större refugier, där bottentrålning och liknande verksamhet med släpande redskap utmed bottnarna inte tillåts.
Etymologi: Delecto, Lat., ”förnöja, bereda njutning”; musselsläktet Pecten (O.F. Müller, 1776) < Pecten-, Lat., ”kam, kammussla” (namnet brukades först av Plinius d.y. för släktet); vitreus, Lat., ”glasklar, skör, glänsande”. Utländska namn – DK: Glat kammusling. Foto: www.femorale.com.br/shellphotos/detail.asp?photo=26644.jpg.

Cedhagen, T. 1994. Taxonomy and biology of Hyrrokkin sarcophaga gen. et sp. N., a parasitic foraminiferan (Rosalinidae). Sarsia 79(1): 65–82.

Jensen, A. D. & Spärck, R. 1934. Blöddyr II Saltvandsmuslinger. Danmarks Fauna 40. Gads forlag, Köptenhamn.

Óskarsson, I. 1982. Skeldyrafána Íslands. Prentsmidjan Leiftur HF.

Poppe, G. & Goto, Y. 1993. European Seashells. Vol. II. (Scaphopoda, Bivalvia, Cephalopoda). Verlag Christa Hemmen.

Tebble, N. 1966. British bivalve seashells. A Handbook for Identification. British Museum (Nat. Hist.) Wagener, H. P. 1990. Review of the European Pectinidae (Mollusca: Bivalvia). Vita Marina 41:1–48.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans G. Hansson 2004. © ArtDatabanken, SLU 2005. Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Pteriomorphia  
 • Ordning
  Pectinoida  
 • Familj
  Pectinidae - kammusslor 
 • Släkte
  Delectopecten  
 • Art
  Delectopecten vitreus, (Gmelin, 1791)
  Synonymer
  Delectopecten abyssorum (G.O. Sars, 1878, ex Lovén MS)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans G. Hansson 2004. © ArtDatabanken, SLU 2005. Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.