Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Hemilepton nitidum

Organismgrupp Blötdjur, Marina musslor Hemilepton nitidum
  Blötdjur, Marina musslor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd upp till 3 mm. Skal tunt och ofta halvgenomskinligt, rundat rektangulärt, längre än högt. Vänster och höger skalhalvor lika, bucklan framför bakom mittlinjen. Höger skalhalva med dubbla främre och bakre lateraltänder och en kardinaltand i mitten, vänster skalhalva med enkla främre och bakre lateraltänder och en kardinaltand i mitten. Skalskulptur fina koncentriska linjer samt mikroskopiska gropar vid bucklan. Periostracum ljusgult (kan vara glänsande), skal smutsvitt. Musslans mjukdelar är vitaktiga. Mantelbukt saknas och ligamentet är internt.
Utbredning
Länsvis förekomst för Hemilepton nitidum Observationer i Sverige för Hemilepton nitidum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i skandinaviska vatten känd från Sogn og Fjordane och söderut utmed norska kusten till Skagerrak. I svenska vatten Bohuslän till Kattegatt. Skal är kända från Hollands kust. H. nitidum förekommer dessutom runt Brittiska Öarna och söderut till Iberiska Halvön och in i Medelhavet. Den är dessutom påträffad vid Bulgariens Svarta Havskust.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
En liten, upp till 3 mm lång, nästan rundskalig mussla. Arten är i skandinaviska vatten känd från Sogn og Fjordane och söderut utmed norska kusten till Skagerrak och Bohuslän samt möjligen även Kattegatt. Arten lever i grus- och stenblandad sand, i våra vatten på ca 15-30 meters djup. Arten tycks vara mycket ovanlig men kan pga sin ringa storlek vara förbisedd. Då den därtill lever i substrat som ofta är av samma storlek som eller grövre än arten, kan den vara mycket svårfunnen. Inga fynd av arten gjordes under Utsjöbanksinventeringarna eller Svenska artprojektets marina inventering 2006-2009. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Sand, grus och skalgrus, 5-30 m.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Filtrerare
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bivalvia (musslor), Ordning Veneroida, Familj Lasaeidae, Släkte Hemilepton, Art Hemilepton nitidum (Turton, 1822) Synonymer Erycina nitidum (Turton, 1822)

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation En liten, upp till 3 mm lång, nästan rundskalig mussla. Arten är i skandinaviska vatten känd från Sogn og Fjordane och söderut utmed norska kusten till Skagerrak och Bohuslän samt möjligen även Kattegatt. Arten lever i grus- och stenblandad sand, i våra vatten på ca 15-30 meters djup. Arten tycks vara mycket ovanlig men kan pga sin ringa storlek vara förbisedd. Då den därtill lever i substrat som ofta är av samma storlek som eller grövre än arten, kan den vara mycket svårfunnen. Inga fynd av arten gjordes under Utsjöbanksinventeringarna eller Svenska artprojektets marina inventering 2006-2009. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Längd upp till 3 mm. Skal tunt och ofta halvgenomskinligt, rundat rektangulärt, längre än högt. Vänster och höger skalhalvor lika, bucklan framför bakom mittlinjen. Höger skalhalva med dubbla främre och bakre lateraltänder och en kardinaltand i mitten, vänster skalhalva med enkla främre och bakre lateraltänder och en kardinaltand i mitten. Skalskulptur fina koncentriska linjer samt mikroskopiska gropar vid bucklan. Periostracum ljusgult (kan vara glänsande), skal smutsvitt. Musslans mjukdelar är vitaktiga. Mantelbukt saknas och ligamentet är internt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Hemilepton nitidum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Hemilepton nitidum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i skandinaviska vatten känd från Sogn og Fjordane och söderut utmed norska kusten till Skagerrak. I svenska vatten Bohuslän till Kattegatt. Skal är kända från Hollands kust. H. nitidum förekommer dessutom runt Brittiska Öarna och söderut till Iberiska Halvön och in i Medelhavet. Den är dessutom påträffad vid Bulgariens Svarta Havskust.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Heterodonta  
 • Ordning
  Veneroida  
 • Familj
  Lasaeidae  
 • Släkte
  Hemilepton  
 • Art
  Hemilepton nitidum(Turton, 1822)
  Synonymer
  Erycina nitidum (Turton, 1822)

Sand, grus och skalgrus, 5-30 m.

Ekologisk grupp: Filtrerare

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Det är i dagsläget inte klarlagt huruvida några direkta hot mot arten föreligger.
Innan artens status och ev. hot är klarlagda är det svårt att föreslå relevanta åtgärder.
Etymologi: Hemi-, oskiljbart prefix härlett från hemisys, Gr., ”halv”; musselsläktet Lepton (Turton, 1822) < lepton, Gr., ”liten penningdel” < leptos, Gr., ”tunn, liten, svag”; nitidus, Lat., ”ljus, glittrande” < niteo, Lat., ”skina, glänsa”.

Bonnin, J & Babio, C. R. 1988. Monographic study of Semierycina (Semierycina) nitida (Turton, 1822) (Bivalvia, Eulamellibranchiata, Erycinidae). Conchiglia 20 (228–229): 22–23, 26–27.

Jeffreys, J. G. 1865. British Conchology or an account of the mollusca which now inhabit the British Isles and the surrounding seas. Vol. III. Marine shells, comprising the remaining Conchifera, the Solenoconchia, and Gasteropoda as far as Littorina. Van Voorst, London. Jensen, A. S. & Spärck, R. 1934. Bløddyr. II. Saltvandsmuslinger. Danmarks Fauna 39.

Møller Christensen, J., Larsen, S. & Olesen Nyström, B. 1979. Musslor i havet. Wahlström & Widstrand, Stockholm.

Poppe, G. & Goto, Y. 1993. European Seashells. Vol. II. (Scaphopoda, Bivalvia, Cephalopoda). Verlag Christa Hemmen.

Tebble, N. 1966. British bivalve seashells. A Handbook for Identification. British Museum (Nat. Hist.).

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans G. Hansson 2004. © ArtDatabanken, SLU 2005. Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Heterodonta  
 • Ordning
  Veneroida  
 • Familj
  Lasaeidae  
 • Släkte
  Hemilepton  
 • Art
  Hemilepton nitidum, (Turton, 1822)
  Synonymer
  Erycina nitidum (Turton, 1822)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans G. Hansson 2004. © ArtDatabanken, SLU 2005. Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.