Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Lepton squamosum

Organismgrupp Blötdjur, Marina musslor Lepton squamosum
  Blötdjur, Marina musslor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd upp till 15 mm. Vänster och höger skalhalvor lika, bucklan precis framför mittlinjen, skal tunt, plattat och rundat trapetsformigt. Höger skalhalva med dubbla främre och bakre lateralaltänder och en kardinaltand i mitten, vänster skalhalva med enkla främre och bakre lateraltänder och en kardinaltand i mitten. Skulptur med mycket fina koncentriska linjer och tydliga tillväxtringar, hela skalet tätt täckt av fina gropar. Skalfärg vit/genomskinlig med tunn periostracum. Låskanten är bred och ligamentet internt.

Mantelbukt saknas. Musslans mjukdelar är vitaktiga.
Utbredning
Länsvis förekomst för Lepton squamosum Observationer i Sverige för Lepton squamosum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten tycks inte vara känd från Norge. Däremot är den bekant från Bohuslän, södra Nordsjön (t.ex. Helgoland och Nederländerna), västra och sydvästra Irland och Brittiska Öarna söderut till Marockos Atlantkust samt Medelhavet. Utbredning i svenska vatten: Bohuslän till Kattegatt.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
En upp till 15 mm lång, men i regel betydligt mindre mussla, vars skalform är nästan kvadratisk. Arten förekommer i slammiga sandbottnar eller skalgrusbottnar på 8-40 meters djup, där den lever i sedimentgångar gjorda av det suspensionsätande kräftdjurssläktet Upogebia. Arten tycks inte vara känd från Norge. Däremot är den bekant från Bohuslän, södra Nordsjön (t.ex. Helgoland och Nederländerna), västra och sydvästra Irland och Brittiska Öarna söderut. Under Svenska artprojektets marina inventering gjordes 2008 det första belagda fyndet från Kattegatt, vid utsjöbanken Kummelbank. Sannolikt att arten hos oss lever på gränsen av sitt utbredningsområde. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Lerblandad sand och skalgrus, 5-40 m, ofta i gångar konstruerade av kräftdjuret Upogebia.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Filtrerare
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Levande djur
Levande djur
· Upogebia
· Upogebia
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· Upogebia
· Upogebia
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bivalvia (musslor), Ordning Veneroida, Familj Lasaeidae, Släkte Lepton, Art Lepton squamosum (Montagu, 1803) Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation En upp till 15 mm lång, men i regel betydligt mindre mussla, vars skalform är nästan kvadratisk. Arten förekommer i slammiga sandbottnar eller skalgrusbottnar på 8-40 meters djup, där den lever i sedimentgångar gjorda av det suspensionsätande kräftdjurssläktet Upogebia. Arten tycks inte vara känd från Norge. Däremot är den bekant från Bohuslän, södra Nordsjön (t.ex. Helgoland och Nederländerna), västra och sydvästra Irland och Brittiska Öarna söderut. Under Svenska artprojektets marina inventering gjordes 2008 det första belagda fyndet från Kattegatt, vid utsjöbanken Kummelbank. Sannolikt att arten hos oss lever på gränsen av sitt utbredningsområde. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Längd upp till 15 mm. Vänster och höger skalhalvor lika, bucklan precis framför mittlinjen, skal tunt, plattat och rundat trapetsformigt. Höger skalhalva med dubbla främre och bakre lateralaltänder och en kardinaltand i mitten, vänster skalhalva med enkla främre och bakre lateraltänder och en kardinaltand i mitten. Skulptur med mycket fina koncentriska linjer och tydliga tillväxtringar, hela skalet tätt täckt av fina gropar. Skalfärg vit/genomskinlig med tunn periostracum. Låskanten är bred och ligamentet internt.

Mantelbukt saknas. Musslans mjukdelar är vitaktiga.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Lepton squamosum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Lepton squamosum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten tycks inte vara känd från Norge. Däremot är den bekant från Bohuslän, södra Nordsjön (t.ex. Helgoland och Nederländerna), västra och sydvästra Irland och Brittiska Öarna söderut till Marockos Atlantkust samt Medelhavet. Utbredning i svenska vatten: Bohuslän till Kattegatt.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Heterodonta  
 • Ordning
  Veneroida  
 • Familj
  Lasaeidae  
 • Släkte
  Lepton  
 • Art
  Lepton squamosum(Montagu, 1803)

Lerblandad sand och skalgrus, 5-40 m, ofta i gångar konstruerade av kräftdjuret Upogebia.

Ekologisk grupp: Filtrerare

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Levande djur (Viktig)
Efterlämningar av djur (Har betydelse)
Inget alls är känt om artens hotsituation i våra vatten, men denna hänger förstås delvis samman med värddjurens situation.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
Innan artens status och eventuella hot är klarlagda är det svårt att föreslå relevanta åtgärder.
Etymologi: Lepton, Gr., ”liten penningdel” < leptos, Gr., ”tunn, liten, svag”; squama Lat., ”fjäll, flass” < -osus, Lat., ”-fylld, -utrustad”.

Jeffreys, J. G. 1865. British Conchology or an account of the mollusca which now inhabit the British Isles and the surrounding seas. Vol. III. Marine shells, comprising the remaining Conchifera, the Solenoconchia, and Gasteropoda as far as Littorina. Van Voorst, London. Jensen, A. S. & Spärck, R. 1934. Bløddyr. II. Saltvandsmuslinger. Danmarks Fauna 39.

Møller Christensen, J., Larsen, S. & Olesen Nyström, B. 1979. Musslor i havet. Wahlström & Widstrand, Stockholm.

Poppe, G. & Goto, Y. 1993. European Seashells. Vol. II. (Scaphopoda, Bivalvia, Cephalopoda). Verlag Christa Hemmen.

Tebble, N. 1966. British bivalve seashells. A Handbook for Identification. British Museum (Nat. Hist.).

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans G. Hansson 2004. © ArtDatabanken, SLU 2005. Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Heterodonta  
 • Ordning
  Veneroida  
 • Familj
  Lasaeidae  
 • Släkte
  Lepton  
 • Art
  Lepton squamosum, (Montagu, 1803)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans G. Hansson 2004. © ArtDatabanken, SLU 2005. Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.