Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Devonia perrieri

Organismgrupp Blötdjur, Marina musslor Devonia perrieri
  Blötdjur, Marina musslor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd upp till 5 mm. Vänster och höger skalhalvor lika, halvgenomskinliga. Skal tunt, rundat rektangulärt med skalbucklan placerad nära bakkanten. Skallås utan tänder. Skulptur fina koncentriska linjer och tillväxtringar. Skalfärg vitaktig, ibland brunaktig och med rostbruna avlagringar vid skalbucklan. En tunn glipa finns mellan skalhalvorna i bakkanten.

Liknande arter: Ganska lätt att känna igen på den rundat rektangulära skalformen i kombination med storleken.
Utbredning
Länsvis förekomst för Devonia perrieri Observationer i Sverige för Devonia perrieri
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredning i svenska vatten: Bohuslän och Kattegatt. Arten är känd från Nordmøre och söderut utmed norska kusten till Arendalsområdet vid sydkusten. Dessutom är den känd från Shetlandsöarna, norra Irland och Brittiska öarna och söderut till Vigobukten i Spanien samt från Cape Cod, Massachusetts, USA. Totalt i hela utbredningsområdet är förhållandevis få fynd av levande djur kända.

Artens status i våra hav är synnerligen osäker. På grund av sin ringa storlek och sitt levnadssätt är det dock möjligt att arten är förbisedd. Mer kunskap behövs, varför arten klassificeras som DD.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
En liten tunnskalig mussla som blir upp till 4,8 mm lång. Den lever associerad med sjögurkor av släktet Leptosynapta. Arten är närmast känd från Nordmøre och söderut utmed norska kusten till Arendalsområdet vid sydkusten Från svenska vatten föreligger endast ett fåtal fynd av arten: ett exemplar från Kosterområdet samt fem från nordöster om Läsö i Kattegatt. Pga storlek och levnadssätt dock möjligt att arten är förbisedd. Värddjuren förekommer i regel på mellan 5 och 50 meters djup i våra hav, men skandinaviska fynd av musslan har alla varit från djup nedom 20 meter. Artens miljö - mjuka bottnar - utsatta för kraftig sedimentation till följd av trålning och övergödning. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Mjukbottnar, 20-50 m, lever associerad till sjögurkor av släktet Leptosynapta.Med hjälp av sin sugskivelika fot fäster musslan vid skinnet av mjukbottenlevande sjögurkor av släktet Leptosynapta. I regel sitter musslan utmed den bakre tredjedelen av värddjuret eller bland dess tentakler. Musslans avkomma skyddas en tid inne i musslan bland gälarna, innan de frigörs från moderdjuret. Därefter tillbringar ungarna sannolikt en till två månader som planktoniska larver.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Filtrerare
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Levande djur
Levande djur
· Leptosynapta
· Leptosynapta
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bivalvia (musslor), Ordning Veneroida, Familj Lasaeidae, Släkte Devonia, Art Devonia perrieri (Malard, 1904) Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation En liten tunnskalig mussla som blir upp till 4,8 mm lång. Den lever associerad med sjögurkor av släktet Leptosynapta. Arten är närmast känd från Nordmøre och söderut utmed norska kusten till Arendalsområdet vid sydkusten Från svenska vatten föreligger endast ett fåtal fynd av arten: ett exemplar från Kosterområdet samt fem från nordöster om Läsö i Kattegatt. Pga storlek och levnadssätt dock möjligt att arten är förbisedd. Värddjuren förekommer i regel på mellan 5 och 50 meters djup i våra hav, men skandinaviska fynd av musslan har alla varit från djup nedom 20 meter. Artens miljö - mjuka bottnar - utsatta för kraftig sedimentation till följd av trålning och övergödning. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Längd upp till 5 mm. Vänster och höger skalhalvor lika, halvgenomskinliga. Skal tunt, rundat rektangulärt med skalbucklan placerad nära bakkanten. Skallås utan tänder. Skulptur fina koncentriska linjer och tillväxtringar. Skalfärg vitaktig, ibland brunaktig och med rostbruna avlagringar vid skalbucklan. En tunn glipa finns mellan skalhalvorna i bakkanten.

Liknande arter: Ganska lätt att känna igen på den rundat rektangulära skalformen i kombination med storleken.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Devonia perrieri

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Devonia perrieri

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredning i svenska vatten: Bohuslän och Kattegatt. Arten är känd från Nordmøre och söderut utmed norska kusten till Arendalsområdet vid sydkusten. Dessutom är den känd från Shetlandsöarna, norra Irland och Brittiska öarna och söderut till Vigobukten i Spanien samt från Cape Cod, Massachusetts, USA. Totalt i hela utbredningsområdet är förhållandevis få fynd av levande djur kända.

Artens status i våra hav är synnerligen osäker. På grund av sin ringa storlek och sitt levnadssätt är det dock möjligt att arten är förbisedd. Mer kunskap behövs, varför arten klassificeras som DD.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Heterodonta  
 • Ordning
  Veneroida  
 • Familj
  Lasaeidae  
 • Underfamilj
  Montacutinae  
 • Släkte
  Devonia  
 • Art
  Devonia perrieri(Malard, 1904)

Mjukbottnar, 20-50 m, lever associerad till sjögurkor av släktet Leptosynapta.Med hjälp av sin sugskivelika fot fäster musslan vid skinnet av mjukbottenlevande sjögurkor av släktet Leptosynapta. I regel sitter musslan utmed den bakre tredjedelen av värddjuret eller bland dess tentakler. Musslans avkomma skyddas en tid inne i musslan bland gälarna, innan de frigörs från moderdjuret. Därefter tillbringar ungarna sannolikt en till två månader som planktoniska larver.

Ekologisk grupp: Filtrerare

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Levande djur (Viktig)
Eftersom arten är helt beroende av sina värddjur beror dess status också på närvaron av dessa. Sjögurkorna kan tyckas leva en skyddad tillvaro nere i sedimenten, men de påverkas sannolikt negativt av den kraftiga sedimentationen till följd av trålning och övergödning. Därtill påverkas bottnarna sannolikt av miljögifter, vilka lagras i sedimenten.


Påverkan
 • Miljögifter (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Fiske (Viss negativ effekt)
Det är viktigt att miljömålsarbetet med att minska tillförseln av näringsämnen och miljöfarliga ämnen till havet fortsätter och intensifieras. Det är dock svårt att föreslå mer specifika åtgärder eftersom kunskapen om artens utbredning och ekologi är så bristfällig. Ökad kunskap om arten och dess värddjur är således önskvärd.
Etymologi: Devon, engelskt grevskap; perrieri, hedrande antingen Rémy Perrier, fransk naturhistoriker, som fr.a. arbetade med tagghudingar, men även med t.ex. opisthobranchier, eller troligare hans storebror, den mycket mera välkände tagghudingsforskaren och föreståndaren för naturhistoriska museet i Paris, Edmond Perrier de la Bâthie (1844-1921).

Abbott, R. T. 1974. American Seashells. The Marine Mollusca of the Atlantic and Pacific Coasts of North America. 2nd ed. Van Nostrand Reinhold Company.

Johannesen, P. J & Wikander, P. B. 1976. Devonia perrieri (Malard) (Bivalvai, Galeommatacea) found in Scandinavian waters. Sarsia 60:13–18.

Poppe, G. & Goto, Y. 1993. European Seashells. Vol. II: (Scaphopoda, Bivalvia, Cephalopoda). Verlag Christa Hemmen.

Tebble, N. 1966. British bivalve seashells. A Handbook for Identification. British Museum (Nat. Hist.)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans G. Hansson 2004. © ArtDatabanken, SLU 2005. Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Heterodonta  
 • Ordning
  Veneroida  
 • Familj
  Lasaeidae  
 • Underfamilj
  Montacutinae  
 • Släkte
  Devonia  
 • Art
  Devonia perrieri, (Malard, 1904)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans G. Hansson 2004. © ArtDatabanken, SLU 2005. Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.