Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Panomya norvegica

Organismgrupp Blötdjur, Marina musslor Panomya norvegica
  Blötdjur, Marina musslor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd upp till 15 cm. Höger skalhalva något större än vänster, bucklan framför mittlinjen, skal oregelbundet, rundat rektangulärt, bakände tvärt avskuren, framände rundad. Skalen gapar i bakänden och sifonerna kan inte dras in helt. Skalskulptur oregelbundna koncentriska linjer. Bakre slutmuskel lång och smal. Periostracum ljusbrunt, skal gråvitt. Hos levande exemplar är skalen täckta av en tjock brunaktig skalhud. Skalformen kan variera ganska mycket, men i typiska fall är skalen subrektangulära och hos stora exemplar också ganska tjocka.

Högerskalets låskant har under skalbucklan en liten men tydlig inåtriktad tandlik struktur, och i vänsterskalet finns en grop där denna struktur passar.
Utbredning
Länsvis förekomst för Panomya norvegica Observationer i Sverige för Panomya norvegica
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från östra Svalbard och förekommer söderut utmed norska kusten till Skagerrak, Bohuslän - Kattegatt ner till norra Öresund samt från Island söderut till Brittiska öarnas Nordsjökust och västra Skottland. Den är dock även påträffad i Medelhavet, samt i västra Atlanten söderut till Chesapeake Bay. I norra Stilla Havet förekommer arten kring Berings Sund. Arten är förhållandevis rar, och till och med skal är ganska ovanliga i våra vatten. Vi vet således nästan inget om dess status för närvarande.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
En mjukbottenlevande mussla som kan bli ganska stor, i svenska vatten upp till ca 5 cm lång. Arten lever mycket djupt nedgrävd, fullvuxna exemplar sannolikt till åtskilliga meters djup, i mjuka eller grusblandade bottnar. Det är således mycket ovanligt att man finner levande exemplar med konventionell provtagningsmetodik. Arten är närmast känd från östra Svalbard och norska kusten. I våra vatten känd från Skagerrak, Bohuslän - Kattegatt ner till norra Öresund. Djuputbredning hos oss ca 75-200 meter. Endast ett fåtal levandefynd från svenska vatten föreligger, och till och med skal är ganska ovanliga. Detsamma gäller i Norge. Eftertraktat samlarobjekt pga sin sällsynthet. Det senast kända fyndet av arten gjordes i Gullmaren 2006. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Djuputbredningen är från några få meter ned till åtminstone 300 meters djup, även om arten i våra vatten huvudsakligen tros leva på ca 75-200 meters djup. Arten lever mycket djupt nedgrävd, fullvuxna exemplar sannolikt till åtskilliga meters djup, i mjuka eller grusblandade bottnar. Det är således mycket ovanligt att man finner levande exemplar med konventionella provtagningsmetoder. Dons anger exempelvis att endast 2 fynd av levande exemplar dittills förelåg från Norge, och Yonge tror, av samma skäl, att den av honom reproducerade levandeteckningen över ett exemplar ursprungligen avbildat i Forbes & Hanley (1853) kan vara den enda bilden av ett levande avslappnat exemplar. Sars återger dock en bild av ett levandefixerat ungt exemplar, vars sifonrör inte är särskilt utsträckt. Sifonerna sitter således ihop i nästan hela sin längd i ett mycket grovt skalhudsbeklätt rör, vilket fullt utsträckt kan bli nästan dubbelt så långt som själva skalet. Därav kan man dra slutsatsen att arten lever som suspensionsätare. Liksom i Norge föreligger endast ett fåtal levandefynd från svenska vatten.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Filtrerare
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bivalvia (musslor), Ordning Euheterodonta, families incertae sedis, Familj Hiatellidae, Släkte Panomya, Art Panomya norvegica (Spengler, 1793) Synonymer Panomya arctica (de Lamarck, 1818), Mya norvegica Spengler, 1793

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation En mjukbottenlevande mussla som kan bli ganska stor, i svenska vatten upp till ca 5 cm lång. Arten lever mycket djupt nedgrävd, fullvuxna exemplar sannolikt till åtskilliga meters djup, i mjuka eller grusblandade bottnar. Det är således mycket ovanligt att man finner levande exemplar med konventionell provtagningsmetodik. Arten är närmast känd från östra Svalbard och norska kusten. I våra vatten känd från Skagerrak, Bohuslän - Kattegatt ner till norra Öresund. Djuputbredning hos oss ca 75-200 meter. Endast ett fåtal levandefynd från svenska vatten föreligger, och till och med skal är ganska ovanliga. Detsamma gäller i Norge. Eftertraktat samlarobjekt pga sin sällsynthet. Det senast kända fyndet av arten gjordes i Gullmaren 2006. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Längd upp till 15 cm. Höger skalhalva något större än vänster, bucklan framför mittlinjen, skal oregelbundet, rundat rektangulärt, bakände tvärt avskuren, framände rundad. Skalen gapar i bakänden och sifonerna kan inte dras in helt. Skalskulptur oregelbundna koncentriska linjer. Bakre slutmuskel lång och smal. Periostracum ljusbrunt, skal gråvitt. Hos levande exemplar är skalen täckta av en tjock brunaktig skalhud. Skalformen kan variera ganska mycket, men i typiska fall är skalen subrektangulära och hos stora exemplar också ganska tjocka.

Högerskalets låskant har under skalbucklan en liten men tydlig inåtriktad tandlik struktur, och i vänsterskalet finns en grop där denna struktur passar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Panomya norvegica

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Panomya norvegica

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från östra Svalbard och förekommer söderut utmed norska kusten till Skagerrak, Bohuslän - Kattegatt ner till norra Öresund samt från Island söderut till Brittiska öarnas Nordsjökust och västra Skottland. Den är dock även påträffad i Medelhavet, samt i västra Atlanten söderut till Chesapeake Bay. I norra Stilla Havet förekommer arten kring Berings Sund. Arten är förhållandevis rar, och till och med skal är ganska ovanliga i våra vatten. Vi vet således nästan inget om dess status för närvarande.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Heterodonta  
 • Ordning
  Euheterodonta, families incertae sedis  
 • Familj
  Hiatellidae  
 • Släkte
  Panomya  
 • Art
  Panomya norvegica(Spengler, 1793)
  Synonymer
  Panomya arctica (de Lamarck, 1818)
  Mya norvegica Spengler, 1793

Djuputbredningen är från några få meter ned till åtminstone 300 meters djup, även om arten i våra vatten huvudsakligen tros leva på ca 75-200 meters djup. Arten lever mycket djupt nedgrävd, fullvuxna exemplar sannolikt till åtskilliga meters djup, i mjuka eller grusblandade bottnar. Det är således mycket ovanligt att man finner levande exemplar med konventionella provtagningsmetoder. Dons anger exempelvis att endast 2 fynd av levande exemplar dittills förelåg från Norge, och Yonge tror, av samma skäl, att den av honom reproducerade levandeteckningen över ett exemplar ursprungligen avbildat i Forbes & Hanley (1853) kan vara den enda bilden av ett levande avslappnat exemplar. Sars återger dock en bild av ett levandefixerat ungt exemplar, vars sifonrör inte är särskilt utsträckt. Sifonerna sitter således ihop i nästan hela sin längd i ett mycket grovt skalhudsbeklätt rör, vilket fullt utsträckt kan bli nästan dubbelt så långt som själva skalet. Därav kan man dra slutsatsen att arten lever som suspensionsätare. Liksom i Norge föreligger endast ett fåtal levandefynd från svenska vatten.

Ekologisk grupp: Filtrerare

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
På grund av artens svåråtkomlighet vet vi inte huruvida några direkta hot föreligger, bortsett från att detta gör musslan mycket eftersökt som samlarobjekt på den internationella skalmarknaden.

Påverkan
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)
Eftersom varken status eller eventuell hotbild är klarlagd är det svårt att föreslå relevanta åtgärder.
Etymologi: Pas (mask.), pasa (fem.), pases (genit.), pan (neutr.), pantos (genit.), Gr., ”all, allt, alla”; mys, Gr., ”muskel”, syftande på att det förutom de normala båda slutmusklerna finns en serie av separata muskler utmed mantellinjen; norvegicus, Lat., ”från Norge”. Utländska namn – NO: Øreskjell.

English name: Arctic roughmya.

Dons, C. 1931. Zoologiske notiser X. Panopaea norvegica var. triangularis nov. var. Det Konglige Norske Videnskabers Selskab Forhandlinger 4(2): 4–8.

Jeffreys, J. G. 1865. British Conchology or an account of the mollusca which now inhabit the British Isles and the surrounding seas. Vol. III. Marine shells, comprising the remaining Conchifera, the Solenoconchia, and Gasteropoda as far as Littorina. Van Voorst, London. Møller Christensen, J., Larsen, S. & Olesen Nyström, B. 1979. Musslor i havet. Wahlström & Widstrand, Stockholm.

Poppe, G. & Goto, Y. 1993. European Seashells. Vol. II. (Scaphopoda, Bivalvia, Cephalopoda). Verlag Christa Hemmen.

Sars, G.O. 1878. Bidrag til kundskaben om Norges arktiske fauna. I. Mollusca regionis arcticae Norvegiae.

Oversigt over de i Norges arktiske region forekommande bløddyr. Brøgger, Oslo.

Tebble, N. 1966. British bivalve seashells. A Handbook for Identification. British Museum (Nat. Hist.).

Yonge, C. M. 1971. On functional morphology and adaptive radiation in the bivalve superfamily Saxicavacea (Hiatella (=Saxicava), Saxicavella, Panomya, Panope, Cyrtodaria). Malacologia 11(1): 1–44.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans G. Hansson 2004. © ArtDatabanken, SLU 2005. Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Heterodonta  
 • Ordning
  Euheterodonta, families incertae sedis  
 • Familj
  Hiatellidae  
 • Släkte
  Panomya  
 • Art
  Panomya norvegica, (Spengler, 1793)
  Synonymer
  Panomya arctica (de Lamarck, 1818)
  Mya norvegica Spengler, 1793
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans G. Hansson 2004. © ArtDatabanken, SLU 2005. Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.