Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cuspidaria lamellosa

Organismgrupp Blötdjur, Marina musslor Cuspidaria lamellosa
  Blötdjur, Marina musslor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd upp till 5 mm. Vänster och höger skalhalvor nästan lika, vänster halva något mer konvex. Skal tunt, framände rundad, bakände utdragen men relativt kort och inte väldefinierad. Skulptur med tydliga koncentriska åsar, svagare på den förlängda bakänden, däremot finns ingen radiär skulptur. Skalfärg gulvit till blekbrun.

Liknande arter: Skiljs från övriga arter i familjen Cuspidariidae på skalets tydliga, koncentriska åsar. Påminner genom åsarna och de koncentriska åsarna om unga individer av arten Nuculana minuta i familjen Nuculanidae. Denna dock har ett tydligt s.k. taxodont lås med många små tänder i skalkanten framför och bakom skalbucklan, medan Cuspidaria lamellosa bara har några få tänder.
Utbredning
Länsvis förekomst för Cuspidaria lamellosa Observationer i Sverige för Cuspidaria lamellosa
Svensk förekomst
Tillfällig förekomst (alt. kvarstående)
Arten förekommer från norra Finnmark i Norge söderut till Skagerrak och är dessutom påträffad i Medelhavet samt längs den amerikanska östkusten runt den 40:e breddgraden. Den är inte känd från inre svenska vatten (enbart Skagerrak).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
En liten djuplevande mussla som kan bli upp till 5 mm lång. Arten förekommer närmast från norra Finnmark i Norge söderut till Skagerrak. Den är inte känd från inre svenska vatten, utan närmast i Skagerrak på djup mellan 300-700 meter. Dess totala djuputbredning sträcker sig från ca 90 till mer än 1000 meter. Detta innebär att arten mycket sällan påträffas i svenska undersökningar och kunskapsbristen om dess status är i princip total. Hittills ej påträffad i material insamlat under Svenska artprojektets marina inventering, där en särskild undersökning av djupa Skagerrak gjordes 2009. Dock är merparten av detta material ännu obearbetat. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Total djuputbredning sträcker sig från ca 90 till mer än 1000 meter (Skagerrak 300-700). Arten lever i mjuka bottnar på stort djup. Den livnär sig sannolikt, liksom andra arter i släktet, som rovdjur. Det är dock troligt att merparten av de byten musslan kan komma åt med hjälp av sin insugningsteknik utgörs av redan döda eller försvagade kräftdjur.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor), Saprotrof/fag, detrivor, "Allätare" (omnivor)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bivalvia (musslor), Ordning Anomalodesmata, Familj Cuspidariidae, Släkte Cuspidaria, Art Cuspidaria lamellosa (G.O. Sars, 1872) Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation En liten djuplevande mussla som kan bli upp till 5 mm lång. Arten förekommer närmast från norra Finnmark i Norge söderut till Skagerrak. Den är inte känd från inre svenska vatten, utan närmast i Skagerrak på djup mellan 300-700 meter. Dess totala djuputbredning sträcker sig från ca 90 till mer än 1000 meter. Detta innebär att arten mycket sällan påträffas i svenska undersökningar och kunskapsbristen om dess status är i princip total. Hittills ej påträffad i material insamlat under Svenska artprojektets marina inventering, där en särskild undersökning av djupa Skagerrak gjordes 2009. Dock är merparten av detta material ännu obearbetat. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Längd upp till 5 mm. Vänster och höger skalhalvor nästan lika, vänster halva något mer konvex. Skal tunt, framände rundad, bakände utdragen men relativt kort och inte väldefinierad. Skulptur med tydliga koncentriska åsar, svagare på den förlängda bakänden, däremot finns ingen radiär skulptur. Skalfärg gulvit till blekbrun.

Liknande arter: Skiljs från övriga arter i familjen Cuspidariidae på skalets tydliga, koncentriska åsar. Påminner genom åsarna och de koncentriska åsarna om unga individer av arten Nuculana minuta i familjen Nuculanidae. Denna dock har ett tydligt s.k. taxodont lås med många små tänder i skalkanten framför och bakom skalbucklan, medan Cuspidaria lamellosa bara har några få tänder.

Svensk förekomst Tillfällig förekomst (alt. kvarstående)
Länsvis förekomst för Cuspidaria lamellosa

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cuspidaria lamellosa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer från norra Finnmark i Norge söderut till Skagerrak och är dessutom påträffad i Medelhavet samt längs den amerikanska östkusten runt den 40:e breddgraden. Den är inte känd från inre svenska vatten (enbart Skagerrak).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Heterodonta  
 • Ordning
  Anomalodesmata  
 • Familj
  Cuspidariidae  
 • Släkte
  Cuspidaria  
 • Art
  Cuspidaria lamellosa(G.O. Sars, 1872)

Total djuputbredning sträcker sig från ca 90 till mer än 1000 meter (Skagerrak 300-700). Arten lever i mjuka bottnar på stort djup. Den livnär sig sannolikt, liksom andra arter i släktet, som rovdjur. Det är dock troligt att merparten av de byten musslan kan komma åt med hjälp av sin insugningsteknik utgörs av redan döda eller försvagade kräftdjur.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor), Saprotrof/fag, detrivor, "Allätare" (omnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Arten påverkas sannolikt negativt av bottensläpande redskap, men det finns i dagsläget inga undersökningar som bekräftar detta.

Påverkan
 • Fiske (Viss negativ effekt)
Eftersom varken status eller eventuell hotsituation är klarlagd är det svårt att ge förslag på relevanta åtgärder.
Etymologi: Cuspis, Lat., ”spets, udd”; -aria, Lat., ”(för)bunden”; lamina, diminutiv lamella, Lat., ”tunn platta, blad, lager”; -osus, Lat., ”-fylld”.

Møller Christensen, J., Larsen, S. & Olesen Nyström, B. 1979. Musslor i havet. Wahlström & Widstrand, Stockholm.

Sars, G.O. 1878. Bidrag til kundskaben om Norges arktiske fauna. I. Mollusca regionis arcticae Norvegiae.

Oversigt over de i Norges arktiske region forekommande bløddyr. Brøgger, Oslo.

Verrill, A. E. & Bush, K. J. 1898. Revision of the deep-water Mollusca of the Atlantic coast of North America, with description of new genera and species. Part I. Bivalvia. Proceedings U.S. National Museum 20 (1139): 775–901.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans G. Hansson 2004. © ArtDatabanken, SLU 2005. Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Heterodonta  
 • Ordning
  Anomalodesmata  
 • Familj
  Cuspidariidae  
 • Släkte
  Cuspidaria  
 • Art
  Cuspidaria lamellosa, (G.O. Sars, 1872)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans G. Hansson 2004. © ArtDatabanken, SLU 2005. Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.