Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Thesbia nana

Organismgrupp Blötdjur, Marina snäckor Thesbia nana
  Blötdjur, Marina snäckor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Thesbia nana är en ganska liten högervriden konisk snäcka, vars skal blir högst 6 mm högt och 3 mm i diameter. Skalet är mjölkvitt och ganska tunt, med 5-6 svagt bulliga vindlingar. Skalskulpturen består av täta låga spiralgående åsar åtskilda av rännor av ungefär samma vidd som åsarna. Det finns ca 30 åsar på kroppsvindlingen, och 10-12 på nästa vindling och omkring 10 på vindlingen ovanför denna. De spiralgående åsarna korsas av mikroskopiska linjer vilka lutar snett ned till vänster, som tecknet /. Embryonalskalet (det lilla skalet ”på toppen” av det stora) har omkring 1,5-2 vindlingar och är täckt av mikroskopiska oregelbundna "skraplika" spirallinjer. Skalöppningen är nästan långsmalt oval med en skarp vinkel i ovankanten, och nedåt anslutande till en kort bred sifonkanal. Ytterläppen är inte förtjockad. Djuret är vitaktigt med två tydliga ögon, men skallock, s k operculum, saknas. Arten har ett relativt karaktäristiskt utseende, som framförallt kännetecknas av den ringa storleken, skalskulpturen (endast spiralgående och inga tvärgående åsar), en kort och bred sifonkanal samt en tydlig analsinus, och kan knappast förväxlas med någon annan art i vår fauna.
Utbredning
Länsvis förekomst för Thesbia nana Observationer i Sverige för Thesbia nana
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Norge förekommer T. nana längs hela fastlandskusten. Dessutom är den känd från vattnen runt Island, vid Grönland, på östsidan av Hudson Bay i Kanada samt vid Shetlands- och Orkneyöarna. I svenska vatten är arten sällsynt förekommande i norra Bohuslän, där enstaka fynd från korallrevet i Säcken-området föreligger. Populationen är således mycket liten i svenska vatten, och därmed sårbar.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
En liten högervriden konisk snäcka, vars skal blir högst 6 mm högt. Arten lever på mjuka strömpåverkade sandblandade bottnar med god strömpåverkan mellan ca 75 och 600 meters djup. Larverna är direktutvecklande, men övrigt är inget känt om artens biologi. Nordlig utbredning, i Norge är arten känd från hela fastlandskusten. I våra vatten föreligger endast enstaka fynd från Säckenområdet, i yttre Singlefjorden, där vårt enda rev av Lophelia pertusa finns. Arten är sannolikt inte begränsad till bara Lophelia-rev, men lämpliga habitat är nog mycket ovanliga. Därtill lever den hos oss på gränsen av sin utbredning, och är därmed känslig för temepraturökningar. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-3). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (500-1500) km² och förekomstarean (AOO) till 10 (1-20) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Arten lever på mjuka strömpåverkade sandblandade bottnar med god strömpåverkan mellan ca 75 och 600 meters djup. Ett typiskt habitat för arten är rev av ögonkorall, Lophelia pertusa. Larverna är direktutvecklande, men övrigt är inget känt om artens biologi.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Levande djur
Levande djur
· Ögonkorall
· Ögonkorall
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Gastropoda (snäckor), Ordning Neogastropoda, Familj Raphitomidae, Släkte Thesbia, Art Thesbia nana (Lovén, 1846) Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation En liten högervriden konisk snäcka, vars skal blir högst 6 mm högt. Arten lever på mjuka strömpåverkade sandblandade bottnar med god strömpåverkan mellan ca 75 och 600 meters djup. Larverna är direktutvecklande, men övrigt är inget känt om artens biologi. Nordlig utbredning, i Norge är arten känd från hela fastlandskusten. I våra vatten föreligger endast enstaka fynd från Säckenområdet, i yttre Singlefjorden, där vårt enda rev av Lophelia pertusa finns. Arten är sannolikt inte begränsad till bara Lophelia-rev, men lämpliga habitat är nog mycket ovanliga. Därtill lever den hos oss på gränsen av sin utbredning, och är därmed känslig för temepraturökningar. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-3). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (500-1500) km² och förekomstarean (AOO) till 10 (1-20) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Thesbia nana är en ganska liten högervriden konisk snäcka, vars skal blir högst 6 mm högt och 3 mm i diameter. Skalet är mjölkvitt och ganska tunt, med 5-6 svagt bulliga vindlingar. Skalskulpturen består av täta låga spiralgående åsar åtskilda av rännor av ungefär samma vidd som åsarna. Det finns ca 30 åsar på kroppsvindlingen, och 10-12 på nästa vindling och omkring 10 på vindlingen ovanför denna. De spiralgående åsarna korsas av mikroskopiska linjer vilka lutar snett ned till vänster, som tecknet /. Embryonalskalet (det lilla skalet ”på toppen” av det stora) har omkring 1,5-2 vindlingar och är täckt av mikroskopiska oregelbundna "skraplika" spirallinjer. Skalöppningen är nästan långsmalt oval med en skarp vinkel i ovankanten, och nedåt anslutande till en kort bred sifonkanal. Ytterläppen är inte förtjockad. Djuret är vitaktigt med två tydliga ögon, men skallock, s k operculum, saknas. Arten har ett relativt karaktäristiskt utseende, som framförallt kännetecknas av den ringa storleken, skalskulpturen (endast spiralgående och inga tvärgående åsar), en kort och bred sifonkanal samt en tydlig analsinus, och kan knappast förväxlas med någon annan art i vår fauna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Thesbia nana

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Thesbia nana

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Norge förekommer T. nana längs hela fastlandskusten. Dessutom är den känd från vattnen runt Island, vid Grönland, på östsidan av Hudson Bay i Kanada samt vid Shetlands- och Orkneyöarna. I svenska vatten är arten sällsynt förekommande i norra Bohuslän, där enstaka fynd från korallrevet i Säcken-området föreligger. Populationen är således mycket liten i svenska vatten, och därmed sårbar.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Caenogastropoda  
 • Ordning
  Neogastropoda  
 • Överfamilj
  Conoidea  
 • Familj
  Raphitomidae  
 • Släkte
  Thesbia  
 • Art
  Thesbia nana(Lovén, 1846)

Arten lever på mjuka strömpåverkade sandblandade bottnar med god strömpåverkan mellan ca 75 och 600 meters djup. Ett typiskt habitat för arten är rev av ögonkorall, Lophelia pertusa. Larverna är direktutvecklande, men övrigt är inget känt om artens biologi.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· Ögonkorall - Lophelia pertusa (Viktig)
Arten är nordlig och lever i Bohuslän sannolikt på sydgränsen till sin utbredning. Därmed skulle en temperaturförhöjning, eller en stokastisk händelse kunna slå ut den lilla populationen i området.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Fiske (Viss negativ effekt)
Arbetet med att begränsa växthuseffekten måste fortsätta och intensifieras. Revet i Säcken-området är fredat från fiske enligt Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2001:9), och ingår sedan år 2000 i Natura 2000-området Kosterfjorden-Väderöfjorden.
Etymologi: Släktnamnet Thesbia Jeffreys, 1867 härrör enligt släktets auktor från namnet på en havsnymf omnämnd av Hesiodos, men författaren kan inte finna detta namn i Hesiodos "Theogoni"; nanos, Gr., ”dvärg”. Bild: Skalfotografier finns på: http://www.gastropods.com/1/Shell_8581.html Utländska namn – ISL: Rákahörvi.

Bouchet, P. & Warén, A. 1980. Revision of the North-East Atlantic Bathyal and Abyssal Turridae (Mollusca, Gastropoda). J. Moll. Stud. Suppl. 8:1-119 Brattegard, T. & Holthe, T (eds.) 1997. Distribution of marine, benthic macro-organisms in Norway. Research Report for DN 1997-1. Directorate for Nature Management.

Fretter, V. & Graham, A. 1985. The Prosobranch Molluscs of Britain and Denmark Part 8 – Neogastropoda.. J. Moll. Stud. Suppl. 15: 435-556.

Hubendick, B. & Warén, A. 1973. Småsnäckor från svenska västkusten. 5. Släktena Eulima, Balcia, Mangelia, Clathrus m. fl. Göteborgs Naturhistoriska Mus. Årstryck 1973: 41-48.

Poppe, G. & Goto, Y. 1993. European Seashells. Vol. I. (Polyplacophora, Caudofoveata, Solenogastra, Gastropoda). Verlag Christa Hemmen.

Warén, A. 1991. New and little known mollusca from Iceland and Scandinavia. Sarsia 76: 53-124.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans G. Hansson 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Caenogastropoda  
 • Ordning
  Neogastropoda  
 • Överfamilj
  Conoidea  
 • Familj
  Raphitomidae  
 • Släkte
  Thesbia  
 • Art
  Thesbia nana, (Lovén, 1846)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans G. Hansson 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.