Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rundad rombkrabba

Organismgrupp Kräftdjur, Marina tiofotade kräftdjur Ebalia cranchii
Rundad rombkrabba Kräftdjur, Marina tiofotade kräftdjur

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten krabba med rombformig, tydligt granulerad ryggsköld (smalnar av framtill och baktill) och med rundade hörn på sidorna. Den är mest lik den sällsyntare Ebalia tuberosa men har ett par tydliga lober längs bakkanten på ryggskölden. Dessutom är krossklon och saxklon på klobenen kortare och kraftigare hos E. cranchii än hos E. tuberosa.

 

Totallängd: max 8–11 mm. Ryggskölden smalnar av framtill och är tydligt rombformig, vanligen något längre än bred. Den är tydligt granulerad framtill, något mer fingranulerad baktill. Sidokanterna saknar tänder framtill och baktill. De möts ungefär mitt på eller strax bakom mitten av ryggskölden i en tydligt rundad vinkel. Översidan av ryggskölden har en svullen upphöjning på vardera sidan om mittlinjen och en baktill, samt en mindre åsliknande upphöjning längs mittlinjen framtill. Upphöjningarna är tydligare hos honan än hos hanen men inte så påfallande som hos Ebalia tumefacta. Panntagg saknas men fronten (framkanten mellan ögonen) har ett par breda, låga, rundade lober. Ryggskölden är tydligt loberad i två avgränsade lober baktill framför allt hos hanen. Ögat har ungefär samma diameter som ögonskaftet, vilket är kort och föga rörligt så att det inte kan fällas undan i skydd. Ögonhålstagg saknas. Andra antennsprötet är väl utvecklat men kortare än avståndet mellan ögonen. Tredje käkfotens carpus är ledad på översidan av merus.

Krossklon och saxklon är endast svagt skilda åt i form, kraftiga och stora. Hanens kloben är tydligt längre än ryggsköldens bredd, honans något kortare, merus har några få tydliga små knölar på de övre och inre kanterna. Första och andra paret gångben efter klobenen är hos hanen kortare än klobenen. Gångbenen är (bortsett från eventuella hår) släta utan taggar med dactylus (yttersta segmentet) avsmalnande och spetsig med runt tvärsnitt och ungefär lika lång som propodus (näst yttersta segmentet). Buksidan är slät. Hos honan sitter könsöppningarna vanligen på buksidans segment och bakkroppens segment 4–6 är sammansmälta och orörliga. Hanens bakkropp är dubbelt så lång som bred och med segment 3–5 sammansmälta och orörliga.

Färg och mönster. Rödaktigt gul eller vit med mörkare röda fläckar.
Utbredning
Observationer i Sverige för rundad rombkrabba
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rundad rombkrabba finns längs hela svenska västkusten, Kattegatt och Skagerrak. I övriga Europa är den känd från norska västlandet och sydkusten, Nordsjön och Brittiska öarna, och den finns söderut längs den europeiska atlantkusten till Senegal i Västafrika samt in i hela Medelhavet.

 

Längs Sveriges kust är arten rapporterad från södra Kattegatt upp till gränsen mot Norge. Den har aldrig varit särskilt allmän i svenska vatten.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)
En mycket liten krabba som endast blir upp till 11 mm lång. Ryggskölden är karakteristiskt rombisk - hela släktet Ebalia omnämns ofta som "ruter ess". Artens totala utbredning är från Kap Stadt (Florø) i Norge och söderut genom Nordsjön förbi Brittiska öarna ner till Medelhavet och längs Västafrika söderut till Senegal. Längs Sveriges kust är arten rapporterad från södra Kattegatt upp till gränsen mot Norge. Dess djuputbredning i svenska vatten 10-80 meter. E. cranchii förekommer framförallt på bottnar med skal, grus och småstenar, men även i någon mån på bottnar med inslag av sand och slam. Arten har aldrig varit särskilt allmän i svenska vatten, men tycks nu vara sällsyntare än för några decennier sedan. Under Svenska artprojektets marina inventering återfanns arten längs hela kusten, ned till södra Kattegatt (utanför Laholmsbukten). Kustnära områden dock underrepresenterade i denna undersökning. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 7000 (6760-8000) km² och förekomstarean (AOO) till 3500 (3300-10000) km². De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Rundad rombkrabba är en marin art som förekommer på sand- och skalgrusbottnar, men också på sedimentbottnar där krabban under dagen gräver ner sig. Den kan också sitta gömd under stenar. Den pumpar sedan friskt vatten över gälarna med de modifierade kanaler den har på undersidan av munapparaten. Rombärande honor kan påträffas från maj till oktober.

Djup (generellt) 10–80 (110) m.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Malacostraca (storkräftor), Ordning Decapoda (tiofotade kräftdjur), Familj Leucosiidae (rombkrabbor), Släkte Ebalia, Art Ebalia cranchii Leach, 1817 - rundad rombkrabba Synonymer Ebalia cranchi

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation En mycket liten krabba som endast blir upp till 11 mm lång. Ryggskölden är karakteristiskt rombisk - hela släktet Ebalia omnämns ofta som "ruter ess". Artens totala utbredning är från Kap Stadt (Florø) i Norge och söderut genom Nordsjön förbi Brittiska öarna ner till Medelhavet och längs Västafrika söderut till Senegal. Längs Sveriges kust är arten rapporterad från södra Kattegatt upp till gränsen mot Norge. Dess djuputbredning i svenska vatten 10-80 meter. E. cranchii förekommer framförallt på bottnar med skal, grus och småstenar, men även i någon mån på bottnar med inslag av sand och slam. Arten har aldrig varit särskilt allmän i svenska vatten, men tycks nu vara sällsyntare än för några decennier sedan. Under Svenska artprojektets marina inventering återfanns arten längs hela kusten, ned till södra Kattegatt (utanför Laholmsbukten). Kustnära områden dock underrepresenterade i denna undersökning. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 7000 (6760-8000) km² och förekomstarean (AOO) till 3500 (3300-10000) km². De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
En liten krabba med rombformig, tydligt granulerad ryggsköld (smalnar av framtill och baktill) och med rundade hörn på sidorna. Den är mest lik den sällsyntare Ebalia tuberosa men har ett par tydliga lober längs bakkanten på ryggskölden. Dessutom är krossklon och saxklon på klobenen kortare och kraftigare hos E. cranchii än hos E. tuberosa.

 

Totallängd: max 8–11 mm. Ryggskölden smalnar av framtill och är tydligt rombformig, vanligen något längre än bred. Den är tydligt granulerad framtill, något mer fingranulerad baktill. Sidokanterna saknar tänder framtill och baktill. De möts ungefär mitt på eller strax bakom mitten av ryggskölden i en tydligt rundad vinkel. Översidan av ryggskölden har en svullen upphöjning på vardera sidan om mittlinjen och en baktill, samt en mindre åsliknande upphöjning längs mittlinjen framtill. Upphöjningarna är tydligare hos honan än hos hanen men inte så påfallande som hos Ebalia tumefacta. Panntagg saknas men fronten (framkanten mellan ögonen) har ett par breda, låga, rundade lober. Ryggskölden är tydligt loberad i två avgränsade lober baktill framför allt hos hanen. Ögat har ungefär samma diameter som ögonskaftet, vilket är kort och föga rörligt så att det inte kan fällas undan i skydd. Ögonhålstagg saknas. Andra antennsprötet är väl utvecklat men kortare än avståndet mellan ögonen. Tredje käkfotens carpus är ledad på översidan av merus.

Krossklon och saxklon är endast svagt skilda åt i form, kraftiga och stora. Hanens kloben är tydligt längre än ryggsköldens bredd, honans något kortare, merus har några få tydliga små knölar på de övre och inre kanterna. Första och andra paret gångben efter klobenen är hos hanen kortare än klobenen. Gångbenen är (bortsett från eventuella hår) släta utan taggar med dactylus (yttersta segmentet) avsmalnande och spetsig med runt tvärsnitt och ungefär lika lång som propodus (näst yttersta segmentet). Buksidan är slät. Hos honan sitter könsöppningarna vanligen på buksidans segment och bakkroppens segment 4–6 är sammansmälta och orörliga. Hanens bakkropp är dubbelt så lång som bred och med segment 3–5 sammansmälta och orörliga.

Färg och mönster. Rödaktigt gul eller vit med mörkare röda fläckar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för rundad rombkrabba

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Rundad rombkrabba finns längs hela svenska västkusten, Kattegatt och Skagerrak. I övriga Europa är den känd från norska västlandet och sydkusten, Nordsjön och Brittiska öarna, och den finns söderut längs den europeiska atlantkusten till Senegal i Västafrika samt in i hela Medelhavet.

 

Längs Sveriges kust är arten rapporterad från södra Kattegatt upp till gränsen mot Norge. Den har aldrig varit särskilt allmän i svenska vatten.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Crustacea - kräftdjur 
 • Klass
  Malacostraca - storkräftor 
 • Underklass
  Eumalacostraca  
 • Överordning
  Eucarida  
 • Ordning
  Decapoda - tiofotade kräftdjur 
 • Underordning
  Pleocyemata  
 • Infraordning
  Brachyura - krabbor 
 • Ranglös
  Eubrachyura  
 • Ranglös
  Heterotremata  
 • Överfamilj
  Leucosioidea  
 • Familj
  Leucosiidae - rombkrabbor 
 • Släkte
  Ebalia  
 • Art
  Ebalia cranchiiLeach, 1817 - rundad rombkrabba
  Synonymer
  Ebalia cranchi

Rundad rombkrabba är en marin art som förekommer på sand- och skalgrusbottnar, men också på sedimentbottnar där krabban under dagen gräver ner sig. Den kan också sitta gömd under stenar. Den pumpar sedan friskt vatten över gälarna med de modifierade kanaler den har på undersidan av munapparaten. Rombärande honor kan påträffas från maj till oktober.

Djup (generellt) 10–80 (110) m.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
De biotoper som arten föredrar är begränsade i svenska vatten, och troligen kan ökad sedimentation till följd av exempelvis eutrofiering i denna miljö leda till att arten minskar.
Innan hoten är helt klarlagda är det svårt att föreslå relevanta åtgärder.
Namngivning: Ebalia cranchii Leach, 1817. Malacostraca Podophthalmata Britanniae. London 14: 1–124 + pl. 1-45 (med texten till plansch 25 och figur 7–11). Synonym: Ebalia chiragra Fischer, 1872.

Etymologi: cranchii (lat.) = efter den tidigare skomakaren och sedemera zoologen John Cranch (1785–1816), som var en av Leach's insamlare och vänner. Cranch var som zoolog medlem i en expedition på floden Niger. Expeditionens alla medlemmar insjuknade dock i tropisk feber och dog.

Adema, J.P.H.M. 1991. De Krabben van Nederland en Belgie. National Natuurhistorisch Museum. Leiden.

Christiansen, M.E. 1969. Decapoda Brachyura. Marine Invertebrates of Scandinavia 2. Universitetsforlaget, Oslo.

Ingle R.W. 1980. British Crabs. British Museum (Nat. Hist.), London.

Lagerberg, T. 1908. Sveriges decapoder. Göteborgs Kungl. Vetensk. och Vitt. Samh.:s handlingar XI: 1.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Matz Berggren 2017 (kännetecken, ekologi, utbredning, bearbetad av Ragnar Hall, ArtDatabanken). Hans G. Hansson 2003. © ArtDatabanken, SLU 2005 (naturvårdsinformation).

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Crustacea - kräftdjur 
 • Klass
  Malacostraca - storkräftor 
 • Underklass
  Eumalacostraca  
 • Överordning
  Eucarida  
 • Ordning
  Decapoda - tiofotade kräftdjur 
 • Underordning
  Pleocyemata  
 • Infraordning
  Brachyura - krabbor 
 • Ranglös
  Eubrachyura  
 • Ranglös
  Heterotremata  
 • Överfamilj
  Leucosioidea  
 • Familj
  Leucosiidae - rombkrabbor 
 • Släkte
  Ebalia  
 • Art
  Ebalia cranchii, Leach, 1817 - rundad rombkrabba
  Synonymer
  Ebalia cranchi
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Matz Berggren 2017 (kännetecken, ekologi, utbredning, bearbetad av Ragnar Hall, ArtDatabanken). Hans G. Hansson 2003. © ArtDatabanken, SLU 2005 (naturvårdsinformation).