Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  brandkronad kungsfågel

Organismgrupp Fåglar Regulus ignicapilla
Brandkronad kungsfågel Fåglar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Brandkronad kungsfågel tillsammans med kungsfågel (Regulus regulus) är Sveriges minsta fåglar, endast cirka 9 cm långa. Kroppsformen är rund med en tjock hals (ser halslös ut), stort huvud och kort stjärt. Ryggsidan är mossgrön och tvärs över den hopslagna vingen syns ett vitt band. På halsens sidor är brandkronad kungsfågel gulorange, inte grågrön som hos kungsfågel. Beigevit kroppsundersidan. Hjässan är gul (hona) eller med rödorange inslag (hane), avgränsat av svarta band på sidorna. Från ögat till nacken löper ett iögonenfallande vitt band (ögonbrynsstreck) som är den mest iögonenfallande skiljande karaktären från kungsfågel. Mellan näbben och ögat syns ett svart streck som medför att fågeln ser "arg" ut. Locklätet är ett högfrekvent läte med en längre och betonad inledningston, följt av 2-3 aningen stigande och accelererande toner "zyy zy-zi-zi". Sången är en rask upprepning av locklätet avslutat med en kort drill, "zy-zi-zi-zi-zi-zi-zi-zy-zirr".
Utbredning
Länsvis förekomst för brandkronad kungsfågel Observationer i Sverige för brandkronad kungsfågel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Brandkronade kungsfågelns utbredning inskränker sig nästan helt till västra Europa där den östra utbredningsgränsen går genom västra Vitryssland, Ukraina, Rumänien och Bulgarien. Därutöver finns några smärre och spridda bestånd i Turkiet och nordvästra Afrika. Arten har spridit sig norrut under senare delen av 1900-talet. Den första häckningen i Danmark konstaterades under 1960-talet och längs östra Östersjökusten har den etablerat sig åtminstone till norra Polen. De första fynden i Sverige gjordes 1959. Åren 1961-1975 rapporterades cirka 80 fynd och under perioden 1976-1988 cirka 160. De första häckningarna kunde bekräftas i Skåne 1990 och 1996. Under 2000-talet har antalet fynd ökat ytterligare och enbart under 2008 rapporterades 169 fynd. Numera bedöms arten vara en årlig häckfågel med ett bestånd på drygt 100 par där majoriteten finns i Skåne men även enstaka par i Halland och förmodligen i södra Småland. Den nordligaste häckningen är konstaterad i Göteborg.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU°)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT°)
 • 2005 Livskraftig (LC°)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Brandkronad kungsfågel är en till Sverige nyligen invandrad art som häckar i barrskog med starkt lövinslag. Den förekommer främst i Skåne, södra Halland och södra Småland. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (120-280). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 17000 (10000-340000) km² och förekomstarean (AOO) till 400 (200-1000) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Populationen bedöms ha varit mer eller mindre stabil de senaste tio åren. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. Eftersom det finns möjlighet att arten kan invandra från kringliggande länder bedöms utdöenderisken vara lägre än vad övriga tillgängliga data antyder. Därför har rödlistningskategorin justerats från EN till VU. Brandkronad kungsfågel har stor och starkt ökande population söder om Östersjön (främst Polen men troligen även nordöstra Tyskland), vilket är motivet för nedgradering. (D).
Ekologi
I Sverige och Danmark uppträder brandkronad kungsfågel främst i barrskog med stor lövinblandning, detta i motsats till kungsfågeln som föredrar ren barrskog. Boet, som byggs av mossa, lavar och spindelväv, är en 8-9 cm stor koppliknande konstruktion som placeras hängande ytterst på grenar, oftast i en gran på hög höjd. I allmänhet läggs två kullar under säsongen, vardera på 7-12 ägg och den första i maj månad. Födan består av insekter och spindlar som fångas i trädens grenverk. De svenska brandkronade kungsfåglarna flyttar till kontinenten under hösten, endast enstaka individer övervintrar. Vårflyttningen sker främst under april.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· insekter
· insekter
· spindlar
· spindlar
Ved och bark
Ved och bark
Levande träd
Levande träd
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bladmossor
· bladmossor
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Aves (fåglar), Ordning Passeriformes (tättingar), Familj Regulidae (kungsfåglar), Släkte Regulus, Art Regulus ignicapilla (Temminck, 1820) - brandkronad kungsfågel Synonymer Regulus ignicapillus, Sylvia ignicapilla Temminck, 1820

Kategori Sårbar (VU°)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT°)
 • 2005 Livskraftig (LC°)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Brandkronad kungsfågel är en till Sverige nyligen invandrad art som häckar i barrskog med starkt lövinslag. Den förekommer främst i Skåne, södra Halland och södra Småland. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (120-280). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 17000 (10000-340000) km² och förekomstarean (AOO) till 400 (200-1000) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Populationen bedöms ha varit mer eller mindre stabil de senaste tio åren. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. Eftersom det finns möjlighet att arten kan invandra från kringliggande länder bedöms utdöenderisken vara lägre än vad övriga tillgängliga data antyder. Därför har rödlistningskategorin justerats från EN till VU. Brandkronad kungsfågel har stor och starkt ökande population söder om Östersjön (främst Polen men troligen även nordöstra Tyskland), vilket är motivet för nedgradering. (D).
Konventioner Bernkonventionens bilaga II, Bonnkonventionens bilaga II
Fridlysning Fridlyst enl. 4 § Artskyddsförordningen. Räknas även som vilt, vilket betyder att den är fredad men kan vara jaktbar enligt jaktförordningen eller jaktlagen.
Brandkronad kungsfågel tillsammans med kungsfågel (Regulus regulus) är Sveriges minsta fåglar, endast cirka 9 cm långa. Kroppsformen är rund med en tjock hals (ser halslös ut), stort huvud och kort stjärt. Ryggsidan är mossgrön och tvärs över den hopslagna vingen syns ett vitt band. På halsens sidor är brandkronad kungsfågel gulorange, inte grågrön som hos kungsfågel. Beigevit kroppsundersidan. Hjässan är gul (hona) eller med rödorange inslag (hane), avgränsat av svarta band på sidorna. Från ögat till nacken löper ett iögonenfallande vitt band (ögonbrynsstreck) som är den mest iögonenfallande skiljande karaktären från kungsfågel. Mellan näbben och ögat syns ett svart streck som medför att fågeln ser "arg" ut. Locklätet är ett högfrekvent läte med en längre och betonad inledningston, följt av 2-3 aningen stigande och accelererande toner "zyy zy-zi-zi". Sången är en rask upprepning av locklätet avslutat med en kort drill, "zy-zi-zi-zi-zi-zi-zi-zy-zirr".

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för brandkronad kungsfågel

Länsvis förekomst och status för brandkronad kungsfågel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för brandkronad kungsfågel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Brandkronade kungsfågelns utbredning inskränker sig nästan helt till västra Europa där den östra utbredningsgränsen går genom västra Vitryssland, Ukraina, Rumänien och Bulgarien. Därutöver finns några smärre och spridda bestånd i Turkiet och nordvästra Afrika. Arten har spridit sig norrut under senare delen av 1900-talet. Den första häckningen i Danmark konstaterades under 1960-talet och längs östra Östersjökusten har den etablerat sig åtminstone till norra Polen. De första fynden i Sverige gjordes 1959. Åren 1961-1975 rapporterades cirka 80 fynd och under perioden 1976-1988 cirka 160. De första häckningarna kunde bekräftas i Skåne 1990 och 1996. Under 2000-talet har antalet fynd ökat ytterligare och enbart under 2008 rapporterades 169 fynd. Numera bedöms arten vara en årlig häckfågel med ett bestånd på drygt 100 par där majoriteten finns i Skåne men även enstaka par i Halland och förmodligen i södra Småland. Den nordligaste häckningen är konstaterad i Göteborg.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Teleostomi  
 • Ranglös
  Osteichthyes  
 • Ranglös
  Sarcopterygii - sarcopterygier 
 • Ranglös
  Tetrapoda - fyrfotadjur 
 • Ranglös
  Amniota - amnioter 
 • Ranglös
  Diapsida - diapsider 
 • Ranglös
  Archosauria - arkosaurier 
 • Ranglös
  Dinosauria - dinosaurier 
 • Klass
  Aves - fåglar 
 • Ordning
  Passeriformes - tättingar 
 • Familj
  Regulidae - kungsfåglar 
 • Släkte
  Regulus  
 • Art
  Regulus ignicapilla(Temminck, 1820) - brandkronad kungsfågel
  Synonymer
  Regulus ignicapillus
  Sylvia ignicapilla Temminck, 1820

I Sverige och Danmark uppträder brandkronad kungsfågel främst i barrskog med stor lövinblandning, detta i motsats till kungsfågeln som föredrar ren barrskog. Boet, som byggs av mossa, lavar och spindelväv, är en 8-9 cm stor koppliknande konstruktion som placeras hängande ytterst på grenar, oftast i en gran på hög höjd. I allmänhet läggs två kullar under säsongen, vardera på 7-12 ägg och den första i maj månad. Födan består av insekter och spindlar som fångas i trädens grenverk. De svenska brandkronade kungsfåglarna flyttar till kontinenten under hösten, endast enstaka individer övervintrar. Vårflyttningen sker främst under april.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Ädellövskog, Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· insekter - Hexapoda (Viktig)
· spindlar - Araneae (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bladmossor - Bryophyta (Viktig)
Inga hotfaktorer är kända. Eftersom brandkronad kungsfågel nyligen har invandrat till Sverige och populationen av naturliga skäl är liten finns emellertid en uppenbar försvinnanderisk, t.ex. på grund av stränga vintrar på kontinenten.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Behåll inslag av enstaka stora granar i lövskogsmiljöer och blandskogsmiljöer i områden där det förekommer brandkronad kungsfågel.

Hyggesfritt skogsbruk är positivt för brandkronad kungsfågel eftersom den då kan finnas kvar i beståndet

Gynna förekomsten av löv i barrskogsmiljöer
Utländska namn - NO: Rødtoppfuglekonge, DK: Rødtoppet fuglekonge, FI: Tulipäähippiäinen, GB Firecrest. Enligt IUCN:s kriterier kvalificerar brandkronad kungsfågel för kategorisering under Starkt hotad (EN). Eftersom arten har starka bestånd söder om Östersjön och är under invandring i Sverige nedgraderas rödlistekategorin till Nära hotad (NT). Brandkronad kungsfågel är förtecknad i Bernkonventionen bilaga II (strikt skyddade djurarter) och Bonnkonventionen bilaga II (flyttande arter). Arten är fredad enligt jaktförordningen (1987:905).

Cramp, S., Brooks, D.J. et. al. (reds.) 1992. Handbook of the Birds of Europe the Middle East and North Africa. The Birds of the Western Palearctic. Vol 6, Oxford.

Stenlund, J. 1992. Brandkronad kungsfågel häckande i Sverige. Vår Fågelvärld 51(1): 50.

Ullman, M. 2000. Brandkronad kungsfågel. Vår Fågelvärld 59(3): 48-49.

Ullman, M. & Ullman, M. 2004. Brandkronad kungsfågel. Häckningsförekomsten i Skåne. Anser 43: 59-64.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Förf. Martin Tjernberg 2010. Rev. Mikael Svensson, Marting Tjernberg och Henrik Thurfjell 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Teleostomi  
 • Ranglös
  Osteichthyes  
 • Ranglös
  Sarcopterygii - sarcopterygier 
 • Ranglös
  Tetrapoda - fyrfotadjur 
 • Ranglös
  Amniota - amnioter 
 • Ranglös
  Diapsida - diapsider 
 • Ranglös
  Archosauria - arkosaurier 
 • Ranglös
  Dinosauria - dinosaurier 
 • Klass
  Aves - fåglar 
 • Ordning
  Passeriformes - tättingar 
 • Familj
  Regulidae - kungsfåglar 
 • Släkte
  Regulus  
 • Art
  Regulus ignicapilla, (Temminck, 1820) - brandkronad kungsfågel
  Synonymer
  Regulus ignicapillus
  Sylvia ignicapilla Temminck, 1820
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Förf. Martin Tjernberg 2010. Rev. Mikael Svensson, Marting Tjernberg och Henrik Thurfjell 2016.