Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  morotssandbi

Organismgrupp Steklar, Bin Andrena minutuloides
Morotssandbi Steklar, Bin

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Hona: Kroppslängd 5-7 mm. Huvudet är bredare än långt. Munskölden är ganska platt med mikroskulptur och med täta, kraftiga punkter över hela munsköldens bredd. Punkterna flyter mer eller mindre ihop i nedre delen av munskölden. Antennerna är mörka, antennsegment 3 nästan lika lång som 4+5. Mellanryggen har ganska svag mikroskulptur och är ofta glänsande i bakre delen. Punkterna är glesa, särskilt uppe på mitten. Skutellen är glänsande utan eller med svag mikroskulptur och med punkter mest ute på sidorna och i ett smalt band på mitten. På båda sidor om mitten finns mer eller mindre kala fält utan eller med enstaka punkter. Första ryggplåten är helt matt och utan punkter. Den avsatta kanten är nästan omarkerad. Andra och tredje ryggplåtarna är matta av mikroskulptur och utan punkter. Den avsatta kanten är svagt markerad, särskilt på andra ryggplåten, något kortare än skivan (i biets längdriktning) och avsmalnande ute på sidorna. Andra och tredje ryggplåten är nästan helt utan ljus hårfrans.

Eftersom honan av morotssandbi saknar punkter på ryggplåtarna liknar den mest småsandbi Andrena minutula och lundsandbi A. subopaca. Arten skiljer ut sig från båda genom att munskölden är kraftigt och tätt punkterad över hela ytan och att punkterna flyter samman mer eller mindre i nedre delen. Morotssandbiet skiljer också ut sig genom att skutellen är mer eller mindre glänsande och glest punkterad hos morotssandbiet. Honan av veronikasandbi A. semilaevis har också glänsande skutell, men har nedsänkta och glänsande avsatta kanter på andra och tredje ryggplåten.

Hane: Kroppslängd 5-7 mm. Huvudet är tydligt bredare än långt med vit behåring. Munskölden är välvd, med mikroskulptur, svagt glänsande med punkter som är kraftiga och täta över hela munsköldens bredd. Antennerna är mörka, antennsegment 3 något längre än brett, 4 tydligt kortare än brett och 5 något längre än brett. Mellanryggen har ganska svag mikroskulptur och är svagt glänsande. Punkterna är ganska glesa, fullt synliga. Skutellen saknar delvis mikroskulptur och är därför glänsande, ibland skinande, mer eller mindre utan punkter på båda sidor om mitten. Första ryggplåten är matt på skivan och svagt glänsande på den knappt alls avsatta kanten. Andra och tredje ryggplåtarna är matta på skivan och svagt glänsande på den avsatta kanten, oftast med svaga punkter i nedre delen av skivan. Andra och tredje ryggplåten har smal vit hårfrans ute på sidorna.

Hanen kan förväxlas med hanen av veronikasandbi Andrena semilaevis. Båda arterna har mer eller mindre glänsande skutell. De avsatta kanterna på andra till tredje ryggplåten är mer markerade och glansigare hos veronikasandbiet än hos morotssandbiet. Tredje antennsegmentet är lika långt som fjärde hos veronikasandbiet, hos morotssandbiet är tredje segmentet längre än fjärde.
Utbredning
Observationer i Sverige för morotssandbi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Morotssandbiet är relativt allmänt i Götaland och Svealand med tydligt tyngdpunkt i de östra delarna. Det nordligaste fyndet i Gävle. Arten är att betrakta som sällsynt på Västkusten och Sydsvenska höglandet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Morotssandbiet flyger i en generation hos oss, huvudsakligen från mitten på maj till slutet av juli, medan det flyger i två generationer på kontinenten. Arten hör hemma i torrbackar, vägkanter, skogsbryn, ruderatmarker, grustag, trädgårdar och parker och gräver ut bogångar på ställen med gles vegetation i solbelysta lägen. Morotssandbiet besöker många olika växtfamiljer för att samla pollen, bland annat maskrosor Taraxacum sp., hundkäx Anthriscus sylvestris, gråfibbla Hieracium pilosella, hagtorn Crataegus sp., kirskål Aegopodium podagraria och femfingerört Potentilla argentea. Arten boparasiteras av smågökbi Nomada flavoguttata.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Nyttjar nektar/pollen
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Andrenidae (grävbin), Släkte Andrena (sandbin), Art Andrena minutuloides RCL Perkins, 1914 - morotssandbi Synonymer dvärgsandbi

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Hona: Kroppslängd 5-7 mm. Huvudet är bredare än långt. Munskölden är ganska platt med mikroskulptur och med täta, kraftiga punkter över hela munsköldens bredd. Punkterna flyter mer eller mindre ihop i nedre delen av munskölden. Antennerna är mörka, antennsegment 3 nästan lika lång som 4+5. Mellanryggen har ganska svag mikroskulptur och är ofta glänsande i bakre delen. Punkterna är glesa, särskilt uppe på mitten. Skutellen är glänsande utan eller med svag mikroskulptur och med punkter mest ute på sidorna och i ett smalt band på mitten. På båda sidor om mitten finns mer eller mindre kala fält utan eller med enstaka punkter. Första ryggplåten är helt matt och utan punkter. Den avsatta kanten är nästan omarkerad. Andra och tredje ryggplåtarna är matta av mikroskulptur och utan punkter. Den avsatta kanten är svagt markerad, särskilt på andra ryggplåten, något kortare än skivan (i biets längdriktning) och avsmalnande ute på sidorna. Andra och tredje ryggplåten är nästan helt utan ljus hårfrans.

Eftersom honan av morotssandbi saknar punkter på ryggplåtarna liknar den mest småsandbi Andrena minutula och lundsandbi A. subopaca. Arten skiljer ut sig från båda genom att munskölden är kraftigt och tätt punkterad över hela ytan och att punkterna flyter samman mer eller mindre i nedre delen. Morotssandbiet skiljer också ut sig genom att skutellen är mer eller mindre glänsande och glest punkterad hos morotssandbiet. Honan av veronikasandbi A. semilaevis har också glänsande skutell, men har nedsänkta och glänsande avsatta kanter på andra och tredje ryggplåten.

Hane: Kroppslängd 5-7 mm. Huvudet är tydligt bredare än långt med vit behåring. Munskölden är välvd, med mikroskulptur, svagt glänsande med punkter som är kraftiga och täta över hela munsköldens bredd. Antennerna är mörka, antennsegment 3 något längre än brett, 4 tydligt kortare än brett och 5 något längre än brett. Mellanryggen har ganska svag mikroskulptur och är svagt glänsande. Punkterna är ganska glesa, fullt synliga. Skutellen saknar delvis mikroskulptur och är därför glänsande, ibland skinande, mer eller mindre utan punkter på båda sidor om mitten. Första ryggplåten är matt på skivan och svagt glänsande på den knappt alls avsatta kanten. Andra och tredje ryggplåtarna är matta på skivan och svagt glänsande på den avsatta kanten, oftast med svaga punkter i nedre delen av skivan. Andra och tredje ryggplåten har smal vit hårfrans ute på sidorna.

Hanen kan förväxlas med hanen av veronikasandbi Andrena semilaevis. Båda arterna har mer eller mindre glänsande skutell. De avsatta kanterna på andra till tredje ryggplåten är mer markerade och glansigare hos veronikasandbiet än hos morotssandbiet. Tredje antennsegmentet är lika långt som fjärde hos veronikasandbiet, hos morotssandbiet är tredje segmentet längre än fjärde.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för morotssandbi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Morotssandbiet är relativt allmänt i Götaland och Svealand med tydligt tyngdpunkt i de östra delarna. Det nordligaste fyndet i Gävle. Arten är att betrakta som sällsynt på Västkusten och Sydsvenska höglandet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Andrenidae - grävbin 
 • Underfamilj
  Andreninae  
 • Släkte
  Andrena - sandbin 
 • Art
  Andrena minutuloidesRCL Perkins, 1914 - morotssandbi
  Synonymer
  dvärgsandbi

Morotssandbiet flyger i en generation hos oss, huvudsakligen från mitten på maj till slutet av juli, medan det flyger i två generationer på kontinenten. Arten hör hemma i torrbackar, vägkanter, skogsbryn, ruderatmarker, grustag, trädgårdar och parker och gräver ut bogångar på ställen med gles vegetation i solbelysta lägen. Morotssandbiet besöker många olika växtfamiljer för att samla pollen, bland annat maskrosor Taraxacum sp., hundkäx Anthriscus sylvestris, gråfibbla Hieracium pilosella, hagtorn Crataegus sp., kirskål Aegopodium podagraria och femfingerört Potentilla argentea. Arten boparasiteras av smågökbi Nomada flavoguttata.

Ekologisk grupp: Nyttjar nektar/pollen

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Holmström, 2019

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Andrenidae - grävbin 
 • Underfamilj
  Andreninae  
 • Släkte
  Andrena - sandbin 
 • Art
  Andrena minutuloides, RCL Perkins, 1914 - morotssandbi
  Synonymer
  dvärgsandbi
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Holmström, 2019