Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mursmalbi

Organismgrupp Steklar, Bin Lasioglossum nitidulum
Mursmalbi Steklar, Bin

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Hona: Längd 6 mm. Huvud med grön metallglans, tydligt längre än brett. Munsköld och pannsköld svagt upphöjda. Antenner mörka, ibland antytt gulbruna undertill i spetsen. Mellankropp med grön metallglans, mellanrygg med fin mikroskulptur, glänsande med tät och ganska grov punktur. Skutell glänsande med tät och mycket fin punktur. Mellanbröst glänsande med sammanflytande punktur, dess övre runda fält glänsande med några få kraftiga punkter. Efterryggens mellanfält med fina vågor från sida till sida som nästan når ner till valken som är matt och svagt avrundad. Hjärtformade fältet slätt med svag glans och list längs hela sidan. Vingmärke ljusgult med något mörkare kanter. Bakkroppens första ryggplåt med fin mikroskulptur, glänsande med tät och mycket fin punktur på skivan, den avsatta kanten tvärstrimmig utan punkter. Andra ryggplåten med mikroskulptur och tät och mycket fin punktur nästan till den avsatta kanten som är tvärstrimmig utan punkter. Tredje ryggplåten med otydliga punkter, mest bara med mikroskulptur. Breda vita hårfläckar på sidorna av andra och tredje ryggplåten. Bakskenbenens bakre sporre med tre smala, spetsiga taggar.

En tydlig skillnad mellan honorna av mursmalbi och metallsmalbi L. morio finns i mellanbröstets övre runda fält som är glänsande med några få kraftiga punkter hos mursmalbiet och småknottrigt med helt försvinnande punkter hos metallsmalbiet.

Hane: Längd 6 mm. Huvud grönmetallglänsande, ovalt i formen och tydligt längre än brett med svagt framskjuten och jämnbred munsköld. Denna och pannskölden svagt upphöjda. Munsköldens spets gul, överläppen svart och käkarna bruna. Antenner gulaktiga ofta bara i de yttre tre fjärdedelarna. Mellersta antennsegmenten en och en halv gång så långa som breda. Mellankroppen glänsande metallgrön, mellanryggen med mikroskulptur, glänsande med tät och fin punktur. Skutell glänsande med tät och fin punktur, efterryggens mellanfält vågigt från sida till sida, når ner till valken som är matt och ganska avrundad. Hjärtformade fältet ganska slätt och glansigt med tydlig list längs hela sidan eller drygt halvvägs upp. Vingmärke ljusbrunt med mörkare kanter. Bakkroppens första ryggplåt glänsande med tät eller glesare och mycket fin punktur på skivan, den avsatta kanten nästan utan mikroskulptur och utan punkter. Andra och tredje ryggplåten med mycket tät och fin punktur ner till den avsatta kanten som har svag mikroskulptur. Dessa två ryggplåtar har också ljusa hårfläckar som ofta slits bort med tiden. Andra och tredje bukplåten med täta hårbuskar. Bakskenbenen och bakfötternas första segment helt mörka, övriga fotsegment helt mörka eller mörkt gulbruna.

De mörka bakbenen skiljer den från hanar av bronssmalbi L. leucopus och guldsmalbi L. aeratum. Den mycket typiska ovala formen med bara svagt framskjuten munsköld skiljer den från metallsmalbiets L. morio hane vars munsköld är kraftigt framskjuten och lite spetsig i formen.
Utbredning
Länsvis förekomst för mursmalbi Observationer i Sverige för mursmalbi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Förekommer hos oss nästan uteslutande i städer och mindre samhällen där biet setts bygga i tegelhus eller stenhus med sprickor i putsen. Känd framför allt från Malmö och Lund och är mycket talrik i Limhamns kalkbrott. Spridda fynd finns också i mindre samhällen i övriga Skåne samt i Varberg. Ett gammalt fynd är gjort söder om Växjö.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Mursandbi finns på ett antal lokaler i Skåne och en i Halland (Varbergs fästning). Mursmalbiet bor i varma sprickor i stenbrott och äldre solstekta byggnader. Den kan hotas av aktiv stenbrytning och putsning eller omfogning av fasader. Lokalerna har troligen i övrigt stor beständighet. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (18-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (9000-11000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (50-200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
En art som kan vara förbisedd på många platser på grund av sin dragning till bebyggelse och sin likhet med metallsmalbiet L. morio. Besöker många olika blommor men hittas ofta i maskrosor Taraxacum eller fibblor på trottoarer intill äldre hus där biet anlägger sitt bo. Huruvida den lever solitärt (Amiet m.fl. 2001) eller socialt (Pesenko m.fl. 2000) är omtvistat.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Nyttjar nektar/pollen
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· blomväxter
· blomväxter
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Halictidae (vägbin), Släkte Lasioglossum (smalbin), Art Lasioglossum nitidulum (Fabricius, 1804) - mursmalbi Synonymer Prosopis nitidula Fabricius, 1804

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Mursandbi finns på ett antal lokaler i Skåne och en i Halland (Varbergs fästning). Mursmalbiet bor i varma sprickor i stenbrott och äldre solstekta byggnader. Den kan hotas av aktiv stenbrytning och putsning eller omfogning av fasader. Lokalerna har troligen i övrigt stor beständighet. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (18-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (9000-11000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (50-200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Livskraftig (LC).
Hona: Längd 6 mm. Huvud med grön metallglans, tydligt längre än brett. Munsköld och pannsköld svagt upphöjda. Antenner mörka, ibland antytt gulbruna undertill i spetsen. Mellankropp med grön metallglans, mellanrygg med fin mikroskulptur, glänsande med tät och ganska grov punktur. Skutell glänsande med tät och mycket fin punktur. Mellanbröst glänsande med sammanflytande punktur, dess övre runda fält glänsande med några få kraftiga punkter. Efterryggens mellanfält med fina vågor från sida till sida som nästan når ner till valken som är matt och svagt avrundad. Hjärtformade fältet slätt med svag glans och list längs hela sidan. Vingmärke ljusgult med något mörkare kanter. Bakkroppens första ryggplåt med fin mikroskulptur, glänsande med tät och mycket fin punktur på skivan, den avsatta kanten tvärstrimmig utan punkter. Andra ryggplåten med mikroskulptur och tät och mycket fin punktur nästan till den avsatta kanten som är tvärstrimmig utan punkter. Tredje ryggplåten med otydliga punkter, mest bara med mikroskulptur. Breda vita hårfläckar på sidorna av andra och tredje ryggplåten. Bakskenbenens bakre sporre med tre smala, spetsiga taggar.

En tydlig skillnad mellan honorna av mursmalbi och metallsmalbi L. morio finns i mellanbröstets övre runda fält som är glänsande med några få kraftiga punkter hos mursmalbiet och småknottrigt med helt försvinnande punkter hos metallsmalbiet.

Hane: Längd 6 mm. Huvud grönmetallglänsande, ovalt i formen och tydligt längre än brett med svagt framskjuten och jämnbred munsköld. Denna och pannskölden svagt upphöjda. Munsköldens spets gul, överläppen svart och käkarna bruna. Antenner gulaktiga ofta bara i de yttre tre fjärdedelarna. Mellersta antennsegmenten en och en halv gång så långa som breda. Mellankroppen glänsande metallgrön, mellanryggen med mikroskulptur, glänsande med tät och fin punktur. Skutell glänsande med tät och fin punktur, efterryggens mellanfält vågigt från sida till sida, når ner till valken som är matt och ganska avrundad. Hjärtformade fältet ganska slätt och glansigt med tydlig list längs hela sidan eller drygt halvvägs upp. Vingmärke ljusbrunt med mörkare kanter. Bakkroppens första ryggplåt glänsande med tät eller glesare och mycket fin punktur på skivan, den avsatta kanten nästan utan mikroskulptur och utan punkter. Andra och tredje ryggplåten med mycket tät och fin punktur ner till den avsatta kanten som har svag mikroskulptur. Dessa två ryggplåtar har också ljusa hårfläckar som ofta slits bort med tiden. Andra och tredje bukplåten med täta hårbuskar. Bakskenbenen och bakfötternas första segment helt mörka, övriga fotsegment helt mörka eller mörkt gulbruna.

De mörka bakbenen skiljer den från hanar av bronssmalbi L. leucopus och guldsmalbi L. aeratum. Den mycket typiska ovala formen med bara svagt framskjuten munsköld skiljer den från metallsmalbiets L. morio hane vars munsköld är kraftigt framskjuten och lite spetsig i formen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för mursmalbi

Länsvis förekomst och status för mursmalbi baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mursmalbi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Förekommer hos oss nästan uteslutande i städer och mindre samhällen där biet setts bygga i tegelhus eller stenhus med sprickor i putsen. Känd framför allt från Malmö och Lund och är mycket talrik i Limhamns kalkbrott. Spridda fynd finns också i mindre samhällen i övriga Skåne samt i Varberg. Ett gammalt fynd är gjort söder om Växjö.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Halictidae - vägbin 
 • Underfamilj
  Halictinae  
 • Släkte
  Lasioglossum - smalbin 
 • Art
  Lasioglossum nitidulum(Fabricius, 1804) - mursmalbi
  Synonymer
  Prosopis nitidula Fabricius, 1804

En art som kan vara förbisedd på många platser på grund av sin dragning till bebyggelse och sin likhet med metallsmalbiet L. morio. Besöker många olika blommor men hittas ofta i maskrosor Taraxacum eller fibblor på trottoarer intill äldre hus där biet anlägger sitt bo. Huruvida den lever solitärt (Amiet m.fl. 2001) eller socialt (Pesenko m.fl. 2000) är omtvistat.

Ekologisk grupp: Nyttjar nektar/pollen

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· blomväxter - Angiospermae (Viktig)


Påverkan
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)

Amiet, F., Herrmann, M., Mueller, A. & Neumeyer, R. 2001. Apidae 3. Halictus, Lasioglossum. Fauna Helvetica 6.

Pesenko, Yu A., Banaszak, J. Radchenko, V.G. & Cierzniak, T. 2000. Bees of the family Halictidae (excluding Sphecodes) of Poland: taxonomy, ecology, bionomics. Wydawnictwo Uczelniane Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, Bydgoszcz.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Holmström 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Halictidae - vägbin 
 • Underfamilj
  Halictinae  
 • Släkte
  Lasioglossum - smalbin 
 • Art
  Lasioglossum nitidulum, (Fabricius, 1804) - mursmalbi
  Synonymer
  Prosopis nitidula Fabricius, 1804
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Holmström 2016.