Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  punktsmalbi

Organismgrupp Steklar, Bin Lasioglossum punctatissimum
Punktsmalbi Steklar, Bin

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Hona: Längd 6–7 mm. Huvud ovalt, tydligt längre än brett med bred, framskjuten och upphöjd munsköld. Pannskölden upphöjd med gles punktur. Antenner mörka. Mellanrygg med mikroskulptur och tät punktur, skutell med tät punktur, något tätare än på mellanryggen. Efterryggens mellanfält med vågor från sida till sida, knottrigt ner mot valken som är helt matt och avsatt med en liten list. Hjärtformat fält med list bara längst ner på sidan. Vingmärke ljust brunt med mörkare kanter. Bakkroppens första ryggplåt glänsande med fin och tät punktur på både skivan och den avsatta kanten. Andra ryggplåten med mikroskulptur, fint och tät punkterad över hela ytan och på den avsatta kanten. Tredje ryggplåten med mikroskulptur utan synlig punktur. Svag röd ton längst ner på andra och tredje ryggplåten. Svaga vita hårfläckar på andra ryggplåten. Bakskenbenens bakre sporre med en rad av fina taggar.

Det långa huvudet med ordentligt upphöjd munsköld, ser nästan ut som om den gapar, och den täta punkturen på första ryggplåten är typiska karaktärer för denna hona. Kan förväxlas med släntsmalbi L. nitidiusculum som också har tät punktur på första ryggplåten, men ett huvud som är aningen bredare än långt med svagt upphöjd munsköld.

Hane: Längd 6 mm. Huvud ovalt och tydligt längre än brett, med ordentligt framskjuten munsköld. Både denna och pannskölden ordentligt upphöjda. Munsköldens spets gul, överläppen och käkarna också gula. Antenner gula undertill, mellersta segmenten något längre än breda. Mellanrygg med mikroskulptur och tät och ganska svag punktur. Skutell glänsande med tät punktur. Efterryggens mellanfält smalt med vågor från sida till sida som inte når ner till valken som är svagt avsatt och helt matt. Hjärtformat fält slätt och glänsande, nästan helt utan list längs sidorna. Vingmärke brunt. Bakkroppens första ryggplåt glänsande, tätt och fint punkterad på skivan och på den avsatta kanten. Andra och tredje ryggplåten glänsande med tät och fin punktur på skivan, gles på den avsatta kanten som har en röd ton längst ner. Tredje till femte bukplåten utan vita hårtofsar. Inga ljusa hårfläckar på ryggplåtarna. Bakskenben tydligt gula upptill och nertill, bakfötter intensivt gula.

Små individer skulle kunna förväxlas med de riktigt små arterna av smalbin. Den kraftigt framskjutna och upphöjda munskölden finns inte hos någon av dessa småttingar. Störst är förväxlingsrisken med släntsmalbiet L. nitidiusculum. Också mot denna är munskölden avgörande. Dessutom har släntsmalbiets hane vita hårtofsar på de bakre bukplåtarna vilket punktsmalbiet saknar.
Utbredning
Länsvis förekomst för punktsmalbi Observationer i Sverige för punktsmalbi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Ganska vanlig i hela södra Sverige upp till i höjd med Stockholm.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Påträffas både på öppna marker och i skogstrakter. Anses i Polen vara helt knuten till plister Lamium (Pesenko m.fl. 2000), men ses hos oss regelbundet på maskros Taraxacum och fibblor. I Sverige också uppgiven för svinrot Scorzonera humilis. Anses leva solitärt. Boparasiteras av släntblodbi Sphecodes crassus (Amiet m.fl. 2001).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Nyttjar nektar/pollen
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· blomväxter
· blomväxter
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Halictidae (vägbin), Släkte Lasioglossum (smalbin), Art Lasioglossum punctatissimum (Schenck, 1853) - punktsmalbi Synonymer Hylaeus punctatissimus Schenck, 1853

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Hona: Längd 6–7 mm. Huvud ovalt, tydligt längre än brett med bred, framskjuten och upphöjd munsköld. Pannskölden upphöjd med gles punktur. Antenner mörka. Mellanrygg med mikroskulptur och tät punktur, skutell med tät punktur, något tätare än på mellanryggen. Efterryggens mellanfält med vågor från sida till sida, knottrigt ner mot valken som är helt matt och avsatt med en liten list. Hjärtformat fält med list bara längst ner på sidan. Vingmärke ljust brunt med mörkare kanter. Bakkroppens första ryggplåt glänsande med fin och tät punktur på både skivan och den avsatta kanten. Andra ryggplåten med mikroskulptur, fint och tät punkterad över hela ytan och på den avsatta kanten. Tredje ryggplåten med mikroskulptur utan synlig punktur. Svag röd ton längst ner på andra och tredje ryggplåten. Svaga vita hårfläckar på andra ryggplåten. Bakskenbenens bakre sporre med en rad av fina taggar.

Det långa huvudet med ordentligt upphöjd munsköld, ser nästan ut som om den gapar, och den täta punkturen på första ryggplåten är typiska karaktärer för denna hona. Kan förväxlas med släntsmalbi L. nitidiusculum som också har tät punktur på första ryggplåten, men ett huvud som är aningen bredare än långt med svagt upphöjd munsköld.

Hane: Längd 6 mm. Huvud ovalt och tydligt längre än brett, med ordentligt framskjuten munsköld. Både denna och pannskölden ordentligt upphöjda. Munsköldens spets gul, överläppen och käkarna också gula. Antenner gula undertill, mellersta segmenten något längre än breda. Mellanrygg med mikroskulptur och tät och ganska svag punktur. Skutell glänsande med tät punktur. Efterryggens mellanfält smalt med vågor från sida till sida som inte når ner till valken som är svagt avsatt och helt matt. Hjärtformat fält slätt och glänsande, nästan helt utan list längs sidorna. Vingmärke brunt. Bakkroppens första ryggplåt glänsande, tätt och fint punkterad på skivan och på den avsatta kanten. Andra och tredje ryggplåten glänsande med tät och fin punktur på skivan, gles på den avsatta kanten som har en röd ton längst ner. Tredje till femte bukplåten utan vita hårtofsar. Inga ljusa hårfläckar på ryggplåtarna. Bakskenben tydligt gula upptill och nertill, bakfötter intensivt gula.

Små individer skulle kunna förväxlas med de riktigt små arterna av smalbin. Den kraftigt framskjutna och upphöjda munskölden finns inte hos någon av dessa småttingar. Störst är förväxlingsrisken med släntsmalbiet L. nitidiusculum. Också mot denna är munskölden avgörande. Dessutom har släntsmalbiets hane vita hårtofsar på de bakre bukplåtarna vilket punktsmalbiet saknar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för punktsmalbi

Länsvis förekomst och status för punktsmalbi baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för punktsmalbi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Ganska vanlig i hela södra Sverige upp till i höjd med Stockholm.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Halictidae - vägbin 
 • Underfamilj
  Halictinae  
 • Släkte
  Lasioglossum - smalbin 
 • Art
  Lasioglossum punctatissimum(Schenck, 1853) - punktsmalbi
  Synonymer
  Hylaeus punctatissimus Schenck, 1853

Påträffas både på öppna marker och i skogstrakter. Anses i Polen vara helt knuten till plister Lamium (Pesenko m.fl. 2000), men ses hos oss regelbundet på maskros Taraxacum och fibblor. I Sverige också uppgiven för svinrot Scorzonera humilis. Anses leva solitärt. Boparasiteras av släntblodbi Sphecodes crassus (Amiet m.fl. 2001).

Ekologisk grupp: Nyttjar nektar/pollen

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· blomväxter - Angiospermae (Viktig)

Amiet, F., Herrman, M., Müller, A. & Neumeyer, R. 2001. Fauna Helvetica 6. Apidae 3. Halictus, Lasioglossum. Centre suisse de cartographie de la faune, Schweizerische Entomologische Gesellschaft. Neuchatel.

Pesenko, Y.A., Banazak, J., Radchenko, V.G. & Cierzniak, T. 2000. Bees of the family Halictidae (excluding Sphecodes) of Poland: Taxonomy, ecology, bionomics. Bydgoszcz.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Holmström 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Halictidae - vägbin 
 • Underfamilj
  Halictinae  
 • Släkte
  Lasioglossum - smalbin 
 • Art
  Lasioglossum punctatissimum, (Schenck, 1853) - punktsmalbi
  Synonymer
  Hylaeus punctatissimus Schenck, 1853
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Holmström 2016.