Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  smågökbi

Organismgrupp Steklar, Bin Nomada flavoguttata
Smågökbi Steklar, Bin

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd 5–7 mm. Huvud och mellankropp är svarta med rödaktiga teckningar, bakkroppen är huvudsakligen roströd med små, gula sidofläckar på ryggplåt 2–3 och diffusa mörka tvärband i varierande utsträckning. Överläppen är svart, ibland med ljusare kanter men mycket sällan gul, samt har tre små tänder nära mitten. Färgen på mundelarna och ögonkanten är i övrigt orangebrun hos honan och gul hos hanen. Antenner är gulorange med förmörkad ovansida basalt samt svart antennskaft hos hanen. Honan har ofta rödaktiga längsband på ryggskölden och stora rödaktiga fält på bröstet (episternum). Dessutom är halskrage, skulderbucklor, vingplåtar, skutell och postskutell rödaktiga. Hanen har övervägande svart mellankropp. Med de utbredda röda teckningarna på mellankroppen påminner honan om en dvärgform av trädgårdsgökbi Nomada ruficornis eller strimgökbi N. striata, men någon risk för förväxling borde knappast föreligga. Smågökbi har rundad käkspets medan de andra arterna har tvåtandad respektive tvär käkspets. 
Utbredning
Observationer i Sverige för smågökbi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten finns i hela Sverige utom i fjälltrakterna. Den är också vitt utbredd i våra grannländer och i hela Europa, delar av Nordafrika och västra Asien. Arten har stabila förekomster och livskraftiga populationer i Sverige. 
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Smågökbi förekommer på allehanda marker såsom kulturmark, betesmark, alvar, ängar, hedar, bryn, gläntor och gles skogsmark. Värdarter finner man bland våra minsta sandbin inom undersläktet Micrandrena, småsandbi Andrena minutula, morotssandbi A. minutuloides, smultronsandbi A. falsifica, veronikasandbi A. semilaevis och lundsandbi A. subopaca. Den mycket långa flygtiden från april till augusti beror på att arten, liksom några av dess värdarter, har två generationer per år men troligen också på anpassningar till värdarternas olika flygtider. 
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Kleptoparasit, Nyttjar nektar/pollen
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· lundsandbi
· lundsandbi
· morotssandbi
· morotssandbi
· smultronsandbi
· smultronsandbi
· småsandbi
· småsandbi
· veronikasandbi
· veronikasandbi
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Apidae (långtungebin), Släkte Nomada (gökbin), Art Nomada flavoguttata (Kirby, 1802) - smågökbi Synonymer Apis flavoguttata Kirby, 1802

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Längd 5–7 mm. Huvud och mellankropp är svarta med rödaktiga teckningar, bakkroppen är huvudsakligen roströd med små, gula sidofläckar på ryggplåt 2–3 och diffusa mörka tvärband i varierande utsträckning. Överläppen är svart, ibland med ljusare kanter men mycket sällan gul, samt har tre små tänder nära mitten. Färgen på mundelarna och ögonkanten är i övrigt orangebrun hos honan och gul hos hanen. Antenner är gulorange med förmörkad ovansida basalt samt svart antennskaft hos hanen. Honan har ofta rödaktiga längsband på ryggskölden och stora rödaktiga fält på bröstet (episternum). Dessutom är halskrage, skulderbucklor, vingplåtar, skutell och postskutell rödaktiga. Hanen har övervägande svart mellankropp. Med de utbredda röda teckningarna på mellankroppen påminner honan om en dvärgform av trädgårdsgökbi Nomada ruficornis eller strimgökbi N. striata, men någon risk för förväxling borde knappast föreligga. Smågökbi har rundad käkspets medan de andra arterna har tvåtandad respektive tvär käkspets. 

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för smågökbi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten finns i hela Sverige utom i fjälltrakterna. Den är också vitt utbredd i våra grannländer och i hela Europa, delar av Nordafrika och västra Asien. Arten har stabila förekomster och livskraftiga populationer i Sverige. 
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Apidae - långtungebin 
 • Underfamilj
  Nomadinae  
 • Släkte
  Nomada - gökbin 
 • Art
  Nomada flavoguttata(Kirby, 1802) - smågökbi
  Synonymer
  Apis flavoguttata Kirby, 1802

Smågökbi förekommer på allehanda marker såsom kulturmark, betesmark, alvar, ängar, hedar, bryn, gläntor och gles skogsmark. Värdarter finner man bland våra minsta sandbin inom undersläktet Micrandrena, småsandbi Andrena minutula, morotssandbi A. minutuloides, smultronsandbi A. falsifica, veronikasandbi A. semilaevis och lundsandbi A. subopaca. Den mycket långa flygtiden från april till augusti beror på att arten, liksom några av dess värdarter, har två generationer per år men troligen också på anpassningar till värdarternas olika flygtider. 

Ekologisk grupp: Kleptoparasit, Nyttjar nektar/pollen

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· lundsandbi - Andrena subopaca (Har betydelse)
· morotssandbi - Andrena minutuloides (Har betydelse)
· smultronsandbi - Andrena falsifica (Har betydelse)
· småsandbi - Andrena minutula (Har betydelse)
· veronikasandbi - Andrena semilaevis (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)

Amiet, F., Herrmann, M., Müller, A. & Neumeyer, R. 2007. Apidae 5. Fauna Helvetica 20: 1-356.

Celary, W. 1995. Nomadini (Hymenoptera, Apoidea, Anthophoridae) of Poland. Monografie Fauny Polski 20: 1-281.

Scheuchl, E. 2000. Illustrierte Bestimmungstabellen der Wildbienen Deutschlands und Österreichs. Band 1. Schlüssel der Gattungen und der Arten der familie Anthophoridae. 2:a upplagan, Velden.

Westrich P. 1990. Die Bienen Baden-Württembergs I-II. Ulmer, Stuttgart. 972 s.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg 2018.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Apidae - långtungebin 
 • Underfamilj
  Nomadinae  
 • Släkte
  Nomada - gökbin 
 • Art
  Nomada flavoguttata, (Kirby, 1802) - smågökbi
  Synonymer
  Apis flavoguttata Kirby, 1802
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg 2018.